Verenigde Vergadering benoemt nieuw college

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta, de Verenigde Vergadering, heeft in de extra vergadering van dinsdag 31 augustus 2021 een nieuw college benoemd. Heemraden Henk van der Drift (fractie ‘bedrijfsgebouwd’, categorie Geborgde zetels) en Harry Wagemakers (fractie Groep Wagemakers-Kweekel, categorie Ingezetenen) vormen nu samen met dijkgraaf Jan Bonjer het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Naast de twee benoemingen zijn er gisteravond nog twee vacatures in het college ontstaan. In de vergadering van mei had de VV al besloten dat in het geval van onvoldoende benoembaar geachte interne kandidaten,…

Lees verder

Nieuw model nationaal paspoort

Vanaf maandag 30 augustus wordt er een vernieuwd nationaal paspoort geproduceerd. Het nieuwe paspoortmodel bevat geen BSN (burgerservicenummer) meer op de voorkant van de houderpagina. Voortaan staat het BSN op de achterkant in leesbare cijfers en is deze verwerkt in een QR-code. Ook is het BSN verwijderd uit de machineleesbare strook en chip. Daarnaast zijn in het model enkele echtheidskenmerken vernieuwd en een aantal duurzaamheidsverbeteringen doorgevoerd. Wijzigingen Nederlands paspoort 2021

Lees verder

Subsidie voor scholen en verenigingen met watervriendelijke acties

Door het vergroenen van onze tuinen en wijken hebben we minder last van ernstige wateroverlast en extreme droogte. Daarom geeft het waterschap subsidie voor zogenaamde watervriendelijke initiatieven, zoals groene daken, regentonnen en vijvers. De regeling is zo succesvol dat de pot voor particulieren al helemaal leeg is. Scholen en verenigingen kunnen nog wel subsidie aanvragen. “De watersnood deze zomer toont aan dat we onze omgeving zo snel mogelijk klimaatbestendig moeten maken,” zo vertelt heemraad Anne Mollema van waterschap Hollandse Delta. “Scholen en verenigingen kunnen helpen bij schoon en voldoende water…

Lees verder

GroenLinks Z-H wil meer ruimte maken voor woningen met functiemenging

De economie van Zuid-Holland wordt steeds schoner. Industrieterreinen vol rokende schoorstenen en vrachtwagens die af- en aanrijden, komen steeds minder voor. Op moderne industrieterreinen, waar weinig milieuvervuiling is, kan dus ook veilig worden gewoond of gewandeld. Daarom is het tijd om functiemenging toe te staan. Dat houdt in dat wonen, werken en ontspannen gebeurt in dezelfde omgeving.  Zo kunnen we de schaarse ruimte in Zuid-Holland optimaal benutten.Anneloes van Hunnik, fractievoorzitter GroenLinks: “In andere provincies wordt al gewerkt met functiemenging. Een mooi voorbeeld is het Kennispark in Twente. Dat is niet…

Lees verder

Water Natuurlijk adviseert: bloeiende bermen

Bloeiende bermen. Dat is wat de mensen die het meldpunt Maai-misstanden van Water Natuurlijk Hollandse Delta benaderden, willen. De ongeveer 2300 reacties gingen over verschillende aspecten van het bermbeheer. Deze aspecten, te weten ‘biodiversiteit’, ‘verkeersveiligheid’, ‘wetgeving’, ‘landbouw’ en ‘kosten’ komen ook in het advies ‘Bloeiende bermen’ naar voren. Het advies is gericht tot het waterschap, maar de reacties gingen ook over ander bestuursorganen, zoals gemeenten. Bloemrijk grasland op bermen Uit de ontvangen reacties blijkt dat men het aspect ‘biodiversiteit’ heel belangrijk vindt. Het belang van bermen voor biodiversiteit wordt in…

Lees verder

Internationale topstukken naar Dordrecht

Werk van Cuyp, Gainsborough, Constable en Turner naar Dordrechts Museum In het Dordrechts Museum wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van de tentoonstelling In het licht van Cuyp. Aelbert Cuyp & Gainsborough – Constable – Turner, die 3 oktober opengaat. Beroemde werken van Cuyp en zijn Britse navolgers zullen de komende weken binnenkomen waaronder drie schilderijen uit de befaamde collectie van John Stuart, de derde graaf van Bute (1713-1792). Twee niet eerder in Nederland tentoongestelde landschappen van Cuyp worden uitgeleend door de huidige Markies van Bute en Cuyps absolute…

Lees verder

Lezing over een van de meest beruchte sektes van Nederland

|2 okt| Frank Krake schreef het boek ‘Hannelore, het meisje uit de sekte’, over een van de meest beruchte sektes van Nederland. Frank en Hannelore vertellen hierover in Het Kruispunt op zaterdag 2 oktober om 19.30 uur. Hannelore groeide vanaf haar derde op in de sekte ‘Gemeente Gods’, waar haar ouders actief lid van waren. Het leven speelde zich grotendeels af binnen de muren van een oud klooster in Nederland. Vijftien jaar lang werd ze gehersenspoeld en leefde ze in haar eigen wereld. De charismatische en zichzelf ‘Profeet ’noemende sekteleider…

Lees verder

Honingbijen verdringen wilde soortgenoten

Water Natuurlijk Hollandse Delta kreeg dezer dagen een melding over zo’n 100 bijenkasten aan de rand van een natuurgebied bij Strijen. Dat is nadelig voor het insectenleven in het gebied. Het voedsel van de natuurlijke bewoners van het gebied wordt als het ware weg geroofd. Een groot deel van de kasten stond op een dijk van het waterschap Hollandse Delta. Of we daar iets aan konden doen was de vraag. Insecten leven Het houden van honingbijen is misschien wel de oudste vorm van veehouderij en van oudsher ook natuurvriendelijk. Zoals…

Lees verder

Eilandhopper uitverkocht!

De Eilandhopper, de gids met uitjes voor de basisschooljeugd op de Zuid-Hollandse Eilanden is uitverkocht! De Eilandhopper is een initiatief van DeltaFun.nl, een nieuw platform om de toeristische en recreatieve sector op de drie Zuid-Hollandse eilanden zichtbaarder te maken en meer te laten samenwerken. In de afgelopen maanden is er daardoor een unieke samenwerking ontstaan van 49 ondernemers in deze sector met DeltaFun om de bewoners van de eilanden meer kennis te laten maken met het aanbod op hun eigen eiland en de buureilanden. Voor elk budget, elke leeftijd en…

Lees verder

Winkelcentrum Zuidplein start met bezoekersmonitor

2021 en 2022 staan voor Winkelcentrum Zuidplein in het teken van de grootscheepse verbouwing. De upgrading heeft tot doel het verbeteren van de kwaliteit, beleving en de verblijfswaarde van het winkelcentrum. Entrees, passages, pleinen en inrichting worden sterk verbeterd. Winkelcentrum Zuidplein zet in op het professionaliseren van zowel het centrum als haar commerciële aanpak. Het managementteam van het Zuidplein is stapsgewijs bezig om de marketing en het contact met de consument te verbeteren en daarnaast de meer dan 60 eigenaren van de winkels zo goed mogelijk te informeren. Nieuwe strategie…

Lees verder