Voorkom vissterfte

Water Natuurlijk doet een dringend beroep op beheerders van watergangen. Vermijd onnodige vissterfte door onverstandig beheer. Het warme weer zorgt voor warmer water. Minder zuurstof is het gevolg. Vissen kunnen het dan moeilijk krijgen met sterfte als gevolg. Laat het water in deze warme tijd zoveel mogelijk met rust! Vissterfte De waterbeheerder schoonde afgelopen week een sloot bij Puttershoek. Waterplanten werden afgemaaid en op de kant gezet. Dat is periodiek nodig. Watergangen hebben de natuurlijke neiging om dicht te groeien en met de grote hoeveelheid meststoffen in het water gaat…

Lees verder

CDA: We moeten verder denken dan beton, stenen en metselwerk!

Zuid-Holland heeft – als de meest dichtbevolkte provincie van Nederland – de opdracht gekregen vanuit het Rijk om ruim 20% van de totale landelijke woningbouwopgave te realiseren. Ruim 200.000 woningen moeten er voor 2030 gebouwd worden. “We kunnen lang praten over de aantallen, maar wat leidend moet zijn in deze discussie is dat er voldoende ruimte gereserveerd wordt om er ook een fijne leefomgeving van te maken,” zo sprak CDA-Statenlid Moniek van Sandick gisteren bij de commissievergadering van Ruimte, Wonen en Economie. In Zuid-Holland groeit de vraag naar woningen. Vanuit…

Lees verder

Waterschap start met maaien slootkant

Waterschap Hollandse Delta start met het uitmaaien van de sloten en het maaien van de slootkant. Het waterschap doet dit ieder najaar. Door het onderhoud verbetert de doorstroming van de sloot. Dat is belangrijk bij droogte maar ook bij stortbuien.  Het waterschap verwijdert riet en waterplanten uit de sloot en maait de slootkanten. Tegelijk controleren de medewerkers de sloot, oeverbescherming, bruggen, buizen en stuwen. Heemraad watersysteem Dorenda Gerts: “Waterschap Hollandse Delta onderhoudt ruim 7.000 kilometer aan sloten en kanalen. Op sommige stukken laten we het riet en de waterplanten bewust…

Lees verder

80 plantensoorten in berm 

Water Natuurlijk vindt herstel van biodiversiteit cruciaal. Ecologisch beheer van bermen in de Hollandse Delta is veelbelovend maar kan nog beter! Een aantal jaar geleden heeft het Waterschap Hollandse Delta het maaibeleid drastisch veranderd. Jarenlang maaide men met de klepelbak, waarbij al het maaisel bleef liggen (inclusief verpulverd zwerfafval). Tegenwoordig beheert het waterschap bijna 60% van de bermen en dijken op ecologische wijze.  Ecologisch beheer  Dat wil zeggen dat er gemaaid wordt met een cyclomaaier. Na het maaien wordt het maaisel geperst en in balen of anderszins afgevoerd. In het…

Lees verder

Vogelgriep in de regio

In Spijkenisse (gemeente Nissewaard) is op een kinderboerderij vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 150 vogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hieronder kunt u lezen wat er precies aan de hand is. Maar ook wat vogelgriep precies is, waar u een melding kunt maken als u zelf een dode vogel vindt en of u zelf (of uw huisdier) besmet kunt raken. Rond Spijkenisse wordt geen vervoersverbod ingesteld In de 1 kilometer en de 3 kilometer zone van het…

Lees verder

Dit is wat we nu weten over het fatale ongeval in Nieuw-Beijerland: ‘Het was een complete chaos’

Een vrachtwagen is zaterdag aan het begin van de avond ingereden op een groep mensen in Nieuw-Beijerland. Dit gebeurde tijdens een barbecue van een ijsvereniging. Zes mensen zijn om het leven gekomen, zeven mensen raakten gewond. Van de gewonden verkeert een persoon in kritieke toestand. De eerste melding van het fatale ongeval aan de Zuidzijdsedijk werd om 18.08 uur gedaan. Vanaf dat moment rukten hulpdiensten in grote getale uit. De bestuurder van de vrachtwagen was nog aanspreekbaar na het fatale ongeval. De vrachtwagenbestuurder is verhoord door de politie, dat is…

Lees verder

Veilig naar school begint thuis!

September is de Maand van de Veilige Schoolomgeving Maandag 22 augustus zijn de scholen in Zuid-Holland weer gestart. Na een lange vakantie zijn duizenden scholieren weer dagelijks op weg van huis naar school en terug. Uit de cijfers is bekend, dat er juist in de periode na de zomervakantie relatief veel jongeren slachtoffer worden van een verkeersongeval. Om hier aandacht voor te vragen organiseren het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland, de gemeenten en andere partners in september de Maand van de Veilige Schoolomgeving. Dit jaar is Ouderbetrokkenheid het centrale thema…

Lees verder

Watercrisis in de Hollandse Delta

Water Natuurlijk vindt waterkwaliteit belangrijk. Water is de bron van alle leven en dat moeten we koesteren. Helaas gebeurt dat in de Hollandse Delta al vele jaren niet. De internationaal vastgestelde doelstellingen worden niet gehaald. Dat lijkt op een crisis uit te lopen met naast een slechte waterkwaliteit ook grote financiële risico’s. Europese regels In de Europese Kader Richtlijn Water zijn de afspraken over waterkwaliteit vastgelegd. Het doel is gezond water en dat is uitgewerkt in chemische en biologische normen. De lidstaten hebben deze vertaald naar nationale wetgeving en de…

Lees verder

Roparunners halen samen ruim drie miljoen Euro op

De Roparun 2022 heeft een bedrag opgebracht van 3.402.466 euro. De eindopbrengst werd vandaageerder gedeeld met alle deelnemende teams en vrijwilligers. De Roparun kende deze editie wederomeen aangepaste vorm en vond volledig plaats in Nederland. Het geld is bestemd voor organisaties enprojecten die het leven van mensen met kanker veraangenamen.Stichting Roparun is blij verrast met de opbrengst. Voorzitter Michael Arbman: “We zijn enorm trotsop de duizenden deelnemers die het hele jaar keihard in de weer zijn om acties te organiseren. Deeditie van 2021 vond plaats in oktober. Dit zorgde ervoor…

Lees verder

Waterschap Hollandse Delta goed op koers

Waterschap Hollandse Delta sloot 2021 af met een positief resultaat van ruim 6,8 miljoen euro. Dat stelde het algemeen bestuur van het waterschap vast op 18 jl. mei bij de bespreking van de jaarstukken 2021.In 2021 lag de realisatie van de plannen die in de begroting beschreven waren, goed op koers. Het algemeen bestuur van het waterschap, de Verenigde Vergadering, sprak daarom waardering uit over het college en de ambtelijke organisatie met de hoge realisatiegraad. Desondanks hadden onverwachte weersomstandigheden, het voortduren van de corona-pandemie en de wisselingen in het dagelijks…

Lees verder