Uitstel ingang Omgevingswet

De beoogde ingangsdatum van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakte dat afgelopen vrijdag 14 oktober bekend in een brief aan de Eerste Kamer. Minister De Jonge geeft aan: “Er is meer tijd nodig om te oefenen en te testen. Alles afwegend is een nieuwe ingangsdatum van 1 juli 2023 de beste optie, zo vinden ook de provincies, gemeenten en waterschappen. Dit beperkte uitstel zorgt voor zorgvuldigheid én duidelijkheid. Over de verschillende scenario´s, achterliggende dilemma´s en alle voor- en nadelen ga ik graag met…

Lees verder

Enquête voor inwoners over koers naar toekomstbestendige Zuid-Hollandse eilanden

Hoe maken we de Zuid-Hollandse eilanden toekomstbestendig op het gebied van water? Dat thema staat centraal in de bewonersenquête die 12 oktober van start gaat. Waterschap Hollandse Delta wil met deze online vragenlijst de inwoners vragen om mee te denken over de koers naar de toekomst. Het water wordt wispelturig Als Nederlanders verwierven we wereldfaam met de manier waarop we het water onze wil opleggen. Stevige dijken, strakke polders: het water wordt geleid waar de mens het hebben wil. Maar meer en meer volgt het water onze weg niet meer.…

Lees verder

Voorkom vissterfte

Water Natuurlijk doet een dringend beroep op beheerders van watergangen. Vermijd onnodige vissterfte door onverstandig beheer. Het warme weer zorgt voor warmer water. Minder zuurstof is het gevolg. Vissen kunnen het dan moeilijk krijgen met sterfte als gevolg. Laat het water in deze warme tijd zoveel mogelijk met rust! Vissterfte De waterbeheerder schoonde afgelopen week een sloot bij Puttershoek. Waterplanten werden afgemaaid en op de kant gezet. Dat is periodiek nodig. Watergangen hebben de natuurlijke neiging om dicht te groeien en met de grote hoeveelheid meststoffen in het water gaat…

Lees verder

Waterschap start met maaien slootkant

Waterschap Hollandse Delta start met het uitmaaien van de sloten en het maaien van de slootkant. Het waterschap doet dit ieder najaar. Door het onderhoud verbetert de doorstroming van de sloot. Dat is belangrijk bij droogte maar ook bij stortbuien.  Het waterschap verwijdert riet en waterplanten uit de sloot en maait de slootkanten. Tegelijk controleren de medewerkers de sloot, oeverbescherming, bruggen, buizen en stuwen. Heemraad watersysteem Dorenda Gerts: “Waterschap Hollandse Delta onderhoudt ruim 7.000 kilometer aan sloten en kanalen. Op sommige stukken laten we het riet en de waterplanten bewust…

Lees verder

80 plantensoorten in berm 

Water Natuurlijk vindt herstel van biodiversiteit cruciaal. Ecologisch beheer van bermen in de Hollandse Delta is veelbelovend maar kan nog beter! Een aantal jaar geleden heeft het Waterschap Hollandse Delta het maaibeleid drastisch veranderd. Jarenlang maaide men met de klepelbak, waarbij al het maaisel bleef liggen (inclusief verpulverd zwerfafval). Tegenwoordig beheert het waterschap bijna 60% van de bermen en dijken op ecologische wijze.  Ecologisch beheer  Dat wil zeggen dat er gemaaid wordt met een cyclomaaier. Na het maaien wordt het maaisel geperst en in balen of anderszins afgevoerd. In het…

Lees verder

Vogelgriep in de regio

In Spijkenisse (gemeente Nissewaard) is op een kinderboerderij vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 150 vogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hieronder kunt u lezen wat er precies aan de hand is. Maar ook wat vogelgriep precies is, waar u een melding kunt maken als u zelf een dode vogel vindt en of u zelf (of uw huisdier) besmet kunt raken. Rond Spijkenisse wordt geen vervoersverbod ingesteld In de 1 kilometer en de 3 kilometer zone van het…

Lees verder

Dit is wat we nu weten over het fatale ongeval in Nieuw-Beijerland: ‘Het was een complete chaos’

Een vrachtwagen is zaterdag aan het begin van de avond ingereden op een groep mensen in Nieuw-Beijerland. Dit gebeurde tijdens een barbecue van een ijsvereniging. Zes mensen zijn om het leven gekomen, zeven mensen raakten gewond. Van de gewonden verkeert een persoon in kritieke toestand. De eerste melding van het fatale ongeval aan de Zuidzijdsedijk werd om 18.08 uur gedaan. Vanaf dat moment rukten hulpdiensten in grote getale uit. De bestuurder van de vrachtwagen was nog aanspreekbaar na het fatale ongeval. De vrachtwagenbestuurder is verhoord door de politie, dat is…

Lees verder

Veilig naar school begint thuis!

September is de Maand van de Veilige Schoolomgeving Maandag 22 augustus zijn de scholen in Zuid-Holland weer gestart. Na een lange vakantie zijn duizenden scholieren weer dagelijks op weg van huis naar school en terug. Uit de cijfers is bekend, dat er juist in de periode na de zomervakantie relatief veel jongeren slachtoffer worden van een verkeersongeval. Om hier aandacht voor te vragen organiseren het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland, de gemeenten en andere partners in september de Maand van de Veilige Schoolomgeving. Dit jaar is Ouderbetrokkenheid het centrale thema…

Lees verder

Watercrisis in de Hollandse Delta

Water Natuurlijk vindt waterkwaliteit belangrijk. Water is de bron van alle leven en dat moeten we koesteren. Helaas gebeurt dat in de Hollandse Delta al vele jaren niet. De internationaal vastgestelde doelstellingen worden niet gehaald. Dat lijkt op een crisis uit te lopen met naast een slechte waterkwaliteit ook grote financiële risico’s. Europese regels In de Europese Kader Richtlijn Water zijn de afspraken over waterkwaliteit vastgelegd. Het doel is gezond water en dat is uitgewerkt in chemische en biologische normen. De lidstaten hebben deze vertaald naar nationale wetgeving en de…

Lees verder

Roparunners halen samen ruim drie miljoen Euro op

De Roparun 2022 heeft een bedrag opgebracht van 3.402.466 euro. De eindopbrengst werd vandaageerder gedeeld met alle deelnemende teams en vrijwilligers. De Roparun kende deze editie wederomeen aangepaste vorm en vond volledig plaats in Nederland. Het geld is bestemd voor organisaties enprojecten die het leven van mensen met kanker veraangenamen.Stichting Roparun is blij verrast met de opbrengst. Voorzitter Michael Arbman: “We zijn enorm trotsop de duizenden deelnemers die het hele jaar keihard in de weer zijn om acties te organiseren. Deeditie van 2021 vond plaats in oktober. Dit zorgde ervoor…

Lees verder