Meer dan 100.000 vlinders gezien tijdens Nationale Tuinvlindertelling

De uitslag van de Tuinvlindertelling 2021 is bekend. Van 5 juli t/m 25 juli hebben meer dan 4000 tuinbezitters doorgegeven aan De Vlinderstichting welke vlinders zij in hun tuin hebben gezien. Er zijn ruim 10.000 tellingen gedaan en er zijn ongeveer 110.000 vlinders geteld. Toch kunnen we nog niet zeggen dat het nu goed gaat met de vlinders. In het voorjaar werden minder vlinders gezien dan de voorgaande jaren en ook de eerste twee weken van de tuintelling waren nat en koel. Veel mensen vroegen zich af: waar blijven de…

Lees verder

Meldpunt maai-misstanden: resultaten

Water Natuurlijk Hollandse Delta lanceerde begin mei het zogenaamde meldpunt maai-misstanden. We wilden weten wat er leeft onder onze bewoners. Via allerlei media riepen we mensen op te melden over het maaien van bermen in ons gebied. Heel veel reacties waren het gevolg. Tijd om de balans op te maken en de vervolgstap te zetten. Respons De respons was overweldigend. Via al onze media kwamen de reacties binnen. Via de sociale media, telefonisch en op verschillende email adressen kregen we berichten. Soms een simpele steunbetuiging voor het initiatief, soms een…

Lees verder

Een leerrijke zomer

Weet jij hoeveel broden er tegelijk in de oven kunnen bij Bakkerij Manintveld in Rockanje? Hoeveel uur het duurt voordat de broden klaar zijn en hoe de houten stok heet om de broden uit de hete oven te halen? Bij Vers van Voorne op de Konneweg in Tinte leer je met een interessante speurtocht alles over kweken op water; er komt geen aarde aan te pas aan je krop sla! Is dit de toekomst? Hoeveel kroppen sla kan je kweken op één m2? Een duurzaam kijkje in de kas! Of…

Lees verder

Wandelgids Turner in Dordrecht

Het Dordrechts Museum heeft een nieuwe wandelgids uitgebracht: Turner in Dordrecht. Aanleiding vormde de onlangs gepresenteerde bijzondere aanwinst, het schilderij Whalley Bridge and Abbey van Joseph Mallord William Turner (1775-1851). De wandelgids is gebaseerd op de schetsen die de beroemde schilder maakte tijdens zijn bezoeken aan Dordrecht, op zoek naar zijn grote voorbeeld Aelbert Cuyp (1620-1691). Het boekje bevat veel nieuwe gegevens over Turner in Dordrecht. Veel van de plekken die hij schetste zijn vandaag de dag nog precies zo terug te vinden. Een van Turners eerste grote successen was…

Lees verder

Waterschap alert maar verwacht geen wateroverlast op Zuid-Hollandse eilanden

Medewerkers en 40.000 zandzakken naar Limburg Waterschap Hollandse Delta houdt de situatie nauwgezet in de gaten, maar we verwachten de komende dagen in ons gebied geen overlast door de hogere waterstanden in de Maas en de Rijn. Mede daarom kunnen we hulp bieden aan de collega’s van het waterschap in Limburg. Afvoeren via Haringvliet De grote hoeveelheden water die in Limburg voor zeer ernstige wateroverlast hebben gezorgd, kunnen in het beheergebied van Hollandse Delta goed worden afgevoerd via de Haringvliet en de Haringvlietsluizen. We blijven alert, maar verwachten geen grote…

Lees verder

Berend Sepers voorgedragen als nieuwe griffier Provinciale Staten Zuid-Holland

Fractievoorzitters uit Provinciale Staten van Zuid-Holland dragen de heer B.S.M. (Berend) Sepers voor als nieuwe griffier van Provinciale Staten van Zuid-Holland. De benoeming vindt plaats tijdens de Statenvergadering van woensdag 14 juli 2021. Op 1 september 2021 start de heer Sepers met zijn werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland. Berend Sepers is geen onbekende in het griffiersvak. Zo was hij vanaf 2009 Raadsgriffier van de gemeente Kaag en Braassem en vanaf 2015 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Lees verder

Bermen maaien en biodiversiteit

Water Natuurlijk Hollandse Delta startte medio mei een meldpunt maai-misstanden. Veel mensen reageerden. Biodiversiteit was veelvuldig onderdeel van de reacties. Onbegrip voor vroeg maaien, zonde van de bloemen, weg insecten en soms emotionele reacties als dieren sneuvelen onder de maaimachine. Meldingen gaan niet alleen over het waterschap maar ook over gemeenten en bedrijven. Maaien moet, maar minder en beter. Bloemrijk grasland Net na de Tweede Wereldoorlog waren zo ongeveer alle weilanden in ons land bloemrijk. Veel soorten kruiden met daaraan gekoppeld een rijk insectenleven. Van die bloemrijke graslanden zijn nog…

Lees verder

Ondernemers richten collectief op voor redden van Hollands schapenwol

Een groep lokale ondernemers slaan de handen ineen om te voorkomen dat duizenden kilo’s schapenwol de verbrandingsoven in gaan. Het Hollands Wol Collectief koopt wol op, zorgt voor een eerlijker prijs voor schapenhouders en verkoopt het door aan de ondernemers die aangesloten zijn die er producten van maken voor luchtzuivering of isolatie, designproducten van vilt, een bodemverbeteraar of biobased bouwmateriaal voor groendaken.In Nederland worden schapen ingezet voor vlees & zuivelproductie en begrazing. Deze leveren 1,5 miljoen kilo wol, waarvan 95% niet wordt gebruikt. Hollands wol is sinds China de deuren…

Lees verder

GroenLinks en SP willen openheid over relaties Shell en Zuid-Holland

GroenLinks en SP hebben om opheldering gevraagd over de manier waarop de provincie Zuid-Holland omgaat met het journalistieke onderzoeksproject Shell papers.  Ruim twee jaar geleden deed het Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), en verzocht het de provincie Zuid-Holland om alle documenten te openbaren die te maken hebben met de relatie tussen Shell en de Provincie. Hetzelfde Wob-verzoek diende PAJ ook in bij andere provincies, bij gemeenten en bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tot nu toe hebben alleen de gemeenten…

Lees verder

Ook in Zuid-Holland geen bestrijdingsmiddelen meer bij natuurgebieden

Ook in Zuid-Holland mogen er in de buurt van Natura 2000-gebieden zonder vergunning geen bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt. Dat concludeert de Partij voor de Dieren uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. Een Drentse teler van lelies wilde het telen van de bloemen uitbreiden naar nieuwe percelen vlak bij het beschermde natuurgebied Holtingerveld. Daarbij wilde hij ook bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken. Volgens Milieudefensie had de teler hiervoor een vergunning moeten aanvragen, maar de provincie vond dat niet nodig. Daarop stapte Milieudefensie naar de rechter om de uitbreiding tegen te houden. De…

Lees verder