“Schone Lucht Akkoord hard nodig”

Een schonere lucht in Zuid-Holland is hard nodig. GroenLinks is daarom blij dat Zuid-Holland het Schone Lucht Akkoord omarmt.  Statenlid Robert Klumpes (portefeuillehouder milieu van GroenLinks): “Op dit moment leven Zuid-Hollanders 10 tot 13 maanden korter door vieze lucht. In de Rotterdamse wijk Feijenoord zelfs 3 jaar korter dan inwoners van het Gooi! Hoog tijd dus om werk te maken van schone lucht in Zuid-Holland.” Na roken is luchtverontreiniging één van de grootste risico’s om vroegtijdig te overlijden, samen met overgewicht en weinig lichamelijke activiteit. Zuid-Holland wil daarom dat de hoeveelheid fijnstof in de…

Lees verder

VVD Waterschap Hollandse Delta kritisch op Kader Richtlijn Water

Naar de mening van de fractie van VVD Waterschap Hollandse Delta voert het waterschap Hollandse Delta veel maatregelen door waarvan niet helder is of deze maatregelen voldoende bijdragen aan het doel van de Kader Richtlijn Water(KRW). Daarbij kan het waterschap Hollandse Delta niet gehouden worden aan doelrealisatie dat niet binnen zijn mogelijkheden ligt. En de laatste tranche maatregelen (o.a. in SGBP3) om een 10 te halen mogelijk moeten worden uitgevoerdtegen hoge maatschappelijke kosten. Om duidelijkheid te krijgen op de focuspunten schoon water in het Bestuursprogramma voor de komende periode heeft…

Lees verder

SamenSpeelAkkoord moet spelen voor alle kinderen mogelijk maken

SamenSpeelAkkoord moet spelen voor alle kinderen mogelijk maken

Slechts 1 op de 10speelplaatsen in Nederland toegankelijk voor alle kinderen Veertien organisaties bundelen krachten: Ieder kind moet kunnen spelen Samen spelen moet voor álle kinderen mogelijk zijn. Dat is waar veertien organisaties zich de komende twee jaar voor in gaan zetten. De initiatiefnemers, onder wie minister Hugo de Jonge van VWS en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink,ondertekenen op 3 december in Den Haag het SamenSpeelAkkoord waarin de ambities zijn vastgelegd. Zij roepen andere partijen op om zich ook aan te sluiten.Op dit moment is slechts 1 op de 10…

Lees verder

Meer natuur voor vogels en vissen in Haringvliet en Hollandsch Diep

Slijkplaat Haringvliet

Rijkswaterstaat heeft samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het leefgebied voor planten en dieren in het Haringvliet en Hollandsch Diep verbeterd. Vanaf 20 augustus zijn in twee maanden tijd vooroeververdedigingen hersteld of nieuw aangebracht. Daarnaast zijn er vogeleilandjes en visbossen aangelegd. Ook natuurliefhebbers kunnen hiervan genieten. De maatregelen vloeien voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In totaal is bijna 9 km natuurvriendelijke oever vernieuwd. De bestaande vooroevers, die voor de vaste oevers van het gebied liggen en die ook afschermen, zijn opgehoogd.  Hierdoor wordt het gebied weer voldoende beschermd tegen…

Lees verder

Internationale druk op Nederland voor instellen beschermingszone Haringvlietdam voor bedreigde trekvissen

springende zalm

De Nederlandse overheid moet de visserij met fuiken, staand wantnetten en sleepnetten rond de Haringvlietdam verbieden voor het herstel van trekvissen in de Rijn en de Maas, zoals de zalm. Die oproep doen 24 natuurbeschermings- en sportvisserijorganisaties uit Duitsland, Frankrijk en Zwitserland vandaag in een brandbrief aan de Vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De overheden in die landen hebben in het kader van Europese afspraken al honderden miljoenen euro’s gestoken in herstel van populaties bedreigde trekvissoorten, zoals de zalm, elft en de fint. Een groot deel van de…

Lees verder

Restaurant haalt ruim €21.000,- op voor het Nationaal Ouderenfonds

Ouderendag bij de Beren in Capelle aan den IJssel

De Beren restaurants heeft gedurende de hele maand oktober een grootschalige inzamelingsactie georganiseerd voor het Nationaal Ouderenfonds. Afgelopen maand werd van ieder verkocht herfstmenu één euro gedoneerd aan dit goede doel. Ook stond in elk van de 42 vestigingen een donatiebox waar gasten vrijwillig een bedrag konden doneren. En daar werd massaal gehoor aan gegeven. Met de verkoop van de herfstmenu’s en de opbrengst uit de donatieboxen werd een totaalbedrag van € 21.000, – opgehaald. Het geld wordt door het Nationaal Ouderenfonds ingezet om eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen tegen…

Lees verder

Mijlpaal voor SeniorWeb

Half miljoen computerhulpvragen afgehandeld door vrijwilligers Senioren schromen niet om hulp te vragen bij computerproblemen Vrijwilligers van SeniorWeb hebben in de afgelopen jaren maar liefst 500.000 PCHulp-vragen van senioren naar tevredenheid afgehandeld. Vrijdag 1 november bezocht SeniorWeb-vrijwilliger Ton de Blok mevrouw Homburg in Nieuwegein, de indiener van de half miljoenste PCHulp-vraag. Mevrouw Homburg (76 jaar) had hulp nodig nadat zij een nieuwe update had geïnstalleerd op haar computer en diverse onderdelen niet goed meer functioneerden. Enthousiaste SeniorWeb-vrijwilliger Ton de Blok heeft mevrouw Homburg uit de brand geholpen. Vervolgens is hij…

Lees verder

ASz houdt proef met ‘Nazorgpoli’ voor borstkankerpatiënten

 De Breast Clinic van het Albert Schweitzer ziekenhuis opent op proef een wekelijkse ‘Nazorgpoli Borstkankerzorg’. Het doel is om patiënten na de behandeling toch laagdrempelig persoonlijk informatie, hulp en aandacht te kunnen blijven geven. De poli is voor het eerst open op maandag 2 december en de proef duurt in elk geval tot en met mei 2020, steeds op maandag. Er zijn drie onderdelen. Het eerste is een inloopspreekuur van 13.00 tot 14.00, zonder afspraak toegankelijk. Dit is bedoeld voor patiënten die tijdens of na het behandeltraject wegens borstkanker met…

Lees verder

RET: Geen contant geld meer op de bus vanaf half december

Vanaf 15 december 2019 kunnen busreizigers van de RET alleen nog maar betalen met pin en creditcard. Het is dan niet meer mogelijk om met contant geld te betalen in de bussen van de RET. Waar busreizigers die zonder ov-chipkaart reizen nu nog contant betalen voor hun 2-uurskaartje of ticket voor de BOB-bus, kunnen zij vanaf 15 december in de bus alleen nog betalen via pin of creditcard. De RET draagt hiermee bij aan de veiligheid op de bus en volgt de landelijke trend om in het OV alleen nog…

Lees verder

‘Stikstofuitspraak is kans voor duurzame economie en natuur’

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) roept samen met 36 andere Zuid-Hollandse natuur- en milieuorganisaties de provincie op om serieus werk te maken van schoon en duurzaam vervoer, schone industrie en te investeren in natuurinclusieve kringlooplandbouw, een circulaire economie en grootschalig natuurherstel. Zij hebben vanochtend om 10.00 uur deze oproep gedaan door middel van de overhandiging van het Actieplan Stikstof Zuid-Holland, voorafgaand aan het politieke debat in Provinciale Staten over stikstof.    Natuurherstel noodzakelijk In het Actieplan geven de organisaties aan dat het beleid dat de afgelopen decennia gevoerd is veelal geleid heeft…

Lees verder