Hoe vullen we het Suiker Unie-gebied in?

Wethouder Piet van Leenen kwam ons informeren over de stand van zaken met betrekking tot de gebiedsontwikkeling van de voormalige suikerunie. Dit loopt volledig volgens schema. Er is een nieuwsbrief voor alle ins & outs en die kunt u hier vinden: Link naar PDF: Nieuwsbrief De Suiker Unie – augustus 2020 – v2 En als u nog een passende straatnaam weet kunt u die aan de gemeente doorgeven .

Lees verder

Onderwijs in de HW

Pierre den Hartog

De stichting Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard, die in 2013 is gestart, krijgt in het vierjaarlijkse rapport van de onderwijsinspectie complimenten voor de professionaliteit, de onderwijsondersteuning binnen de scholen, het lage thuiszitterscijfer (praktisch nul), de informatieverstrekking naar ouders en de financiële positie. ,,Mooie complimenten voor het bestuur, maar dit resultaat is bereikt door alle betrokkenen. En vooral ook voor onze leerkrachten en onderwijsassistenten, de uitvoerders van passend onderwijs. Zij verrichten bijna wonderen’’, stellen Pierre den Hartog en Mariska Westdijk, respectievelijk directeur en adjunct-directeur van het samenwerkingsverband.” Pierre den Hartog,…

Lees verder

Wijkagent over online-oplichting

Naast de “gewone” wijkagent kent de Hoeksche Waard ook een wijkagent generiek. Dit is politieagent die ‘gebied overstijgende’ activiteiten onder zich heeft. Een van die activiteiten is oplichting en dan met name internetoplichting en fraude. Meer dan 200 keer per jaar wordt er hier iemand opgelicht en wijkagent Silsa Frankfort kwam hier over vertellen.

Lees verder

Odensehuis weer volop actief

Deborah van abcoude in de studio

In het Odensehuis kunnen mensen met geheugenproblemen en hun partner terecht om activiteiten te ondernemen en lotgenoten te ontmoeten. Het was een inloophuis. Tijdens de beperkende maatregelen in de coronatijd was dat tijdelijk niet mogelijk. Voor veel van de vaste gasten en hun mantelzorgers was dat een extra zware tijd. Het Odensehuis is vorige week in één middag en avond verhuisd van de tijdelijke locatie in de Lindehoeve naar hun nieuwe vaste plek in de multifunctionele accommodatie Boezem & Co in Oud-Beijerland. Een gesprek met Deborah van Abcoude.

Lees verder

Brandbrief om Moria

In de eerste week van september brandde een groot deel van het Griekse vluchtelingenkamp Moria af. Een humanitaire ramp die zijn weerga niet kent. Vincent Rietvelt schreef eerder namens zes fracties uit de Hoeksche Waard een brandbrief naar de staatssecretaris om zo aan te geven dat wij in de Hoeksche Waard graag vluchtelingkinderen opnemen. Is de stap die de regering nu zet een stap in de goede richting?

Lees verder

Online Voedingsplatform bij Zorgwaard

foto Zorgwaard gerecht

Zorgwaard stelde al in augustus 2019 een speciaal gastroteam aan met daarin een kwaliteitsverpleegkundige, logopedist, chef gastro-engineering en als het nodig is een diëtist of ergotherapeut. Dit speciale, multidisciplinaire team zorgt ervoor dat iedere cliënt, ongeacht zijn of haar fysieke ongemakken, goed en smaakvol eet en Zorgwaard neemt in september – als eerste zorgorganisatie in Nederland – een nieuw, online voedingsplatform in gebruik. Een primeur op het gebied van voedselmonitoring. Dankzij het platform kunnen wij nóg beter in de gaten houden of iedere cliënt lekker, gezond, voldoende en veilig eet,…

Lees verder

Hoe je kantoor als thuis voelt…

Kantoren inrichten en daarbij zorgen dat de werknemers op de plek zitten waar ze zich prettig voelen, daar draait het om volgens Harriëtte van Rijssel van Office Design Lab. Kleur, fijne materialen van duurzame kwaliteit en wat persoonlijke spullen verhogen de werksfeer en zijn daarom niet weg te denken uit een kantoor. Dit en nog veel meer kun je horen in het onderstaande interview. Let ook even op de gouden tip die Harriëtte ons gratis geeft.

Lees verder