Plan van aanpak jongerenparticipatie in de Hoeksche Waard

Gemeente HW Koeienland

Om jongeren bij ontwikkelingen in de Hoeksche Waard te betrekken gaat gemeente Hoeksche Waard een plan van aanpak jongerenparticipatie maken. ‘We doen dat uiteraard met input van de jongeren. Van hen willen we horen over welke onderwerpen zij mee willen praten. En vooral ook hoe ze dat willen doen; bijeenkomsten, online etc.’, aldus wethouder Paul Boogaard. Woensdag 15 juli vindt het eerste gesprek plaats. ‘Vanwege de coronamaatregelen kunnen we geen grote bijeenkomst organiseren. We hebben daarom nu een gesprek met een afvaardiging van de leerlingen van de middelbare scholen. Daarnaast…

Lees verder

Gemeente presenteert eerste jaarrekening

Het college van gemeente Hoeksche Waard presenteerde gisteren de eerste jaarrekening van de gemeente aan de gemeenteraad. De jaarrekening legt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording af over 2019, het jaar waarin de basis van de nieuwe gemeente is gelegd. Wethouder Piet van Leenen (Financiën) is trots op het positieve resultaat van €3,3 miljoen waarmee het eerste jaar is afgesloten: “Het opstarten van een nieuwe gemeente doet een fors beroep op de financiën en op de inzet van al onze medewerkers. Met de jaarstukken in de hand kunnen we zeggen dat…

Lees verder

Hoeksche Waard vraagt inwoners mee te denken over klimaatverandering en aanpassen van de buitenruimte

Misschien heeft u het wel gemerkt. We krijgen door klimaatverandering vaker te maken met extreem weer: drogere zomers, hittegolven en hevige plensbuien. Daar kunnen we de buitenruimte op aanpassen. Gemeente, waterschap en provincie vragen inwoners van de Hoeksche Waard hierover mee te denken, door mee te doen aan het onderzoek ‘Prettig wonen in een veranderend klimaat’. Alle Hoeksche Waarders kunnen mee doen door een online vragenlijst in te vullen. Hoe denkt u over de gevolgen van klimaatverandering? Merkt u er iets van? Heeft u ideeën hoe we onze buitenruimte leefbaar…

Lees verder

Sociale status voor jongeren erg belangrijk op social media

De sociale status van jongeren op social media speelt een belangrijke rol. De ongeschreven sociale gedragsregels op de verschillende socialmediakanalen zijn daarvoor bepalend. Dat blijkt uit onderzoek van stichting TeamAlert. De smartphone is niet meer weg te denken uit het leven van jongeren, waarmee zij gedurende de hele dag toegang hebben tot social media. Uit eerder onderzoek blijkt dat jongeren vooral gebruik maken van WhatsApp, Instagram en Snapchat. TeamAlert deed kwalitatief onderzoek om erachter te komen wat de redenen van jongeren zijn om deze kanalen te gebruiken.  Daarbij werd gekeken…

Lees verder

SGP: “Koopwoningen onder € 200.000,- realiseren“

“Beschikbaarheid van voldoende starters- en gezinswoningen in de koop-, sociale huur en middenhuur vindt de SGP essentieel” schreef de SGP Hoeksche Waard in het verkiezingsprogramma 2019-2022. De SGP constateert na gesprekken met inwoners en ondernemers dat het woningbouwprogramma tot uitvoering komt, maar dat er nog een grote behoefte bestaat aan koopwoningen onder de € 200.000,- onder andere voor starters en senioren. “Het aanbod van bestaande en nieuw te bouwen woning is qua prijsklasse voor starters bijzonder moeilijk, dat kan en moet anders!”, aldus SGP-raadslid Arie van der Linden. Gesprekken wijzen…

Lees verder

De VoorleesExpress helpt gezinnen in de Hoeksche Waard

Iedere week wordt er met smart gewacht op VoorleesExpress vrijwilliger Ineke Westervelt, die met een goedgevulde tas met mooie boeken gezellig komt voorlezen. Vol trots laten de kinderen zien wat ze de afgelopen week gelezen hebben. De VoorleesExpress is een project waarbij een vrijwilliger van de Bibliotheek Hoeksche Waard 20 weken lang komt voorlezen om zo gezinnen een steuntje in de rug geven. De VoorleesExpress richt zich op gezinnen waarbij de kinderen van 2-8 jaar een taalachterstand hebben of waarbij het risico groot is dat de kinderen een taalachterstand ontwikkelen.…

Lees verder

Gratis busvervoer schoolklassen

Voor scholen is het vaak moeilijk om op pad te gaan met de kinderen. Het busvervoer slokt het grootste gedeelte van het budget op en het is niet altijd mogelijk om genoeg ouders te vinden die mee kunnen gaan naar bijvoorbeeld een museum of voorstelling. Wethouder Harry van Waveren is op zoek gegaan naar een oplossing en is terecht gekomen bij Streekbusmuseum Hoeksche Waard. Dit museum heeft een aantal bussen staan die geschikt zijn om schoolkinderen te vervoeren. Hij heeft een overeenkomst gesloten dat ieder jaar alle scholen met 1…

Lees verder

Succesvolle samenwerking school en bieb dankzij de Rabobank

Eind 2019 ontvingen CBS Keuchenius en Bibliotheek Hoeksche Waard een cheque ter waarde van 1000 euro uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank. Dit geld is goed besteed! De leesconsulent van Bibliotheek Hoeksche Waard kwam in februari al langs op school om bij iedere groep een leesbevorderingsactiviteit te doen. Evelien Sterk, leesconsulent, kwam vorige week het laatste cadeautje brengen; een krat vol nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek. Vanwege de corona-maatregelen werd het een ‘hekfeestje’. De leerlingen van groep 3 hebben de boeken in ontvangst genomen. Er kan volop gelezen worden op…

Lees verder

Opnieuw aandacht gevraagd voor maaibeleid door de gemeente

Voor de gemeenteraadsvergadering van 30 juni had Linette Swinkels uit Strijen zich gemeld voor het inspreekrecht om aandacht te vragen voor de schadelijke gevolgen voor flora en fauna van het maaibeleid van de gemeente. De 3e jaars studente van het Techniek college vond dat de gemeente de plan flink misslaat om in deze periode met zulke grove maaimethoden de slootkanten te maaien zoals vorige week in Strijen is gebeurd. Juist in deze periode zijn er heel veel insecten en bloeiende planten in de slootkanten, kikkers etc. Met zware machines wordt…

Lees verder

Gemeente Hoeksche Waard mag extra woningen bouwen van provincie

De provincie Zuid-Holland heeft gemeente Hoeksche Waard laten weten dat er in de periode tot en met 2029 in de woonregio Hoeksche Waard 686 extra woningen gebouwd mogen worden. Dit op basis van een provinciale herberekening van de Trendraming 2019 (woningbehoefteraming tot 2030). De gemeente had de provincie gevraagd in hoeverre de sluiting van het asielzoekerscentrum in ’s-Gravendeelde berekeningen van de woningvoorraadbehoefte in de Trendraming 2019 beïnvloedde. Extra woningen passen in de ambitie van de Hoeksche WaardWethouder Piet van Leenen (Wonen) is heel blij met het bericht van de provincie.…

Lees verder