Info uur Stichting ETST

Informatie bijeenkomst Stichting Expertise Team Seksueel Trauma: 19 oktober van 19:00 -19:15 inloop, 19:15 – 20:15 info uur, 20:15 – 20:30 gelegenheid tot vragen en afronding. Locatie: Lein Vrouwenzorg: Masaratilaan 6, 3261 NA in Oud-Beijerland  “We vertellen wie we zijn, wat we doen en waarom. Verder delen we graag alle relevante informatie over de stichting. We zorgen voor voldoende koffie/thee met wat lekkers en een informele sfeer. Stap over de drempel en voel je welkom als slachtoffer, als naaste, als partner of als zorgverlener! Aanmelden kan via info@etst.nl of 085-1053044. Meer informatie…

Lees verder

Verwijshulp Hoeksche Waard

Zoekt u voor uw cliënt een plek voor kortdurend verblijf in de Hoeksche Waard? Neem dan contact op met Verwijshulp Hoeksche Waard. Onze zorgbemiddelaars weten welke, voor uw cliënt, passende plek beschikbaar is in de Hoeksche Waard. Verwijzers (huisarts, transferverpleegkundigen, klantmanagers Wmo). kunnen Verwijshulp Hoeksche Waard maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 tot 17.00 uur bereiken op nummer 085 – 000 46 99. ‘Het vinden van een tijdelijke plek in de Hoeksche Waard voor opvang van patiënten met verschillende soorten problemen maar waarbij terugkeer naar huis het uitgangspunt is,…

Lees verder

Plaatsen vrij voor adviseurs in Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard, een formeel adviesorgaan van het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard, heeft plaats voor nieuwe leden. De Adviesraad brengt namens burgers gevraagd en ongevraagd adviezen uit over Werk & Inkomen, Wmo, Mobiliteit, Jeugd & Gezin en Welzijn, Wonen en Zorg. Deze adviezen worden voorbereid in werkgroepen. Daarnaast volgt de Adviesraad kritisch de koers die de gemeente vaart. Kijk maar eens op de website van de Adviesraad om te zien waar de raad aan werkt. Op dit moment zijn in verschillende werkgroepen van de…

Lees verder

Tijdelijke crisisnoodopvang vluchtelingen opent in Oud-Beijerland

Binnen enkele weken wordt een tijdelijke crisisnoodopvang geopend in het gebouw van sociaal-cultureel centrum De Lindenhoeve aan het Laningpad in Oud-Beijerland. Het gaat om opvang van maximaal 100 personen. Omwonenden, gebruikers van het gebouw en de gebouwen in de directe omgeving zijn deze week geïnformeerd over de crisisnoodopvang. Burgemeester Aptroot: “Er is in ons land een crisis rond de opvang van vluchtelingen. Gezien het acute tekort aan opvangplekken heeft de Rijksoverheid alle veiligheidsregio´s nadrukkelijk opgedragen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de crisis door het beschikbaar stellen…

Lees verder

Klepelmaaier vernietigt biodiversiteit

Wegen voor de natuur in het oosten van de Hoeksche Waard was het eerste project van HW zoemt. Hiervoor was een op biodiversiteit gericht beheer van wegbermen nodig. Voor de Randweg van Strijen werden met de gemeente Hoeksche Waard afspraken gemaakt voor een ander beheer. De start was hoopvol maar nu zijn we terug bij af. Hoekschewaards Landschap dringt in de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad opnieuw aan op herstel van biodiversiteit. Wegen voor de natuur Planten en dieren moeten zich kunnen verplaatsen. Dat is belangrijk om nieuwe leefgebieden te…

Lees verder

In oktober organiseert MEE Mantelzorg 2 gratis verwenworkshops voor mantelzorgers

Op zondagmiddag 9 oktober is de vierde MantelzorgWandeling met als startpunt De Molen in Puttershoek aan Molendijk 4. De wandeling start om 14.00 uur tot 15.30 uur. De wandeling wordt afgesloten met een koffiemoment om de indrukken met elkaar te delen Op donderdagavond 13 oktober is er Yoga Dance in Numansdorp aan de Torenstraat 20. De Yoga Dance start om 19.30 uur tot 20.30 uur. Ook deze avond wordt afgesloten met een gezellig koffiemoment. Mantelzorgen voor een ander kan voldoening geven, maar vraagt ook veel tijd en energie. Daarom is…

Lees verder

Rattenoverlast? Pas dan op met bijvoeren van vogels!

Op diverse plekken in de Hoeksche Waard kunnen ratten actief zijn, zoals aan de waterkant van plassen en sloten. Dit hoeft niet altijd erg te zijn, zolang het maar om kleine aantallen gaat. Ook in bewoond gebied kom je ze tegen en dat is minder fijn. Een rat kan namelijk schade veroorzaken doordat hij knaagt aan alles wat hij in zijn buurt vindt, zoals kabels en isolatiemateriaal. Bovendien kan een rat drager zijn van bijvoorbeeld de ziekte van Weil en paratyfus. Wat kunt u zelf doen om overlast te voorkomen?…

Lees verder

TTV Tavenu organiseert voor 17e keer tafeltennistoernooi

Zaterdag 5 november a.s. organiseert tafeltennisvereniging Tavenu voor de 17e keer het regionale tafeltennistoernooi. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door Administratie- en Belastingadviesbureau Lems & Lems B.V. en Carlotta’s Service. Tavenu is de grootste tafeltennisvereniging in de regio en circa zestig tafeltennissers hebben zich inmiddels aangemeld (maximaal 100). In Sporthal Cromstrijen te Numansdorp wordt vanaf 09.30 uur op circa twintig tafels gestreden om de titel. Ook wordt voorlichting gegeven aan geïnteresseerden over deze sport en het lidmaatschap bij Tavenu. Het evenement is publiek toegankelijk…

Lees verder

Boeren voor waterbeheer

Water Natuurlijk heeft een warm hart voor boeren. Omschakeling naar teelten die minder belastend zijn voor het watermilieu is nodig. Minder belasting is goed voor de doelen van het waterschap en in het belang van de gezondheid van mens en milieu. Water Natuurlijk wil boeren die hieraan werken financieel steunen en stimuleren. Het Louis Bolk Instituut doet al 45 jaar onderzoek naar duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Daarbij zijn de natuur en de pioniers onder boeren een inspiratiebron. Met praktijkgerichte kennis helpen ze boeren met verduurzamen. Aan het woord is…

Lees verder