Uitbreiding aanbod peuteropvang en voorschoolse educatie per 1 augustus

Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat kinderen gezond en veilig opgroeien en net als leeftijdsgenootjes een goede start kunnen maken op de basisschool. Daarom biedt de gemeente voor kinderen met een taalachterstand of andere achterstanden in de ontwikkeling gratis extra dagdelen peuteropvang of kinderopvang aan, dit wordt voorschoolse educatie genoemd. Hierin is extra aandacht voor taal, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling. Per augustus wordt dit aanbod uitgebreid. Het extra aanbod volgt op een besluit van de regering. Die besloot eind vorig jaar dat het aanbod van voorschoolse educatie per…

Lees verder

Akkoord eerste college gemeente Hoeksche Waard

Sjaak van der Tak presenteerde vandaag zijn eindrapportage, waarin hij als verkenner aangeeft hoe het coalitievormingsproces voor de gemeente Hoeksche Waard is gelopen. Hiermee is zijn opdracht beëindigd. De politieke partijen CDA, SGP, Lokalen Hoeksche Waard en ChristenUnie bereikten een akkoord . Het nieuwe college telt 5 wethouders. Het CDA levert 2 fulltime wethouders, Paul Boogaard en Joanne Blaak. Lokalen Hoeksche Waard vaardigt Harry van Waveren af als wethouder. Voor de SGP neemt Piet van Leenen zitting in het college en de ChristenUnie levert met Huibert Steen een deeltijd-wethouder. Samen…

Lees verder