‘Nieuwe beleidsregels stikstof lossen problemen niet op, investeringen in natuurversterking wel’

Om de stikstofcrisis op te lossen zijn, naast bronmaatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen, grote investeringen in het herstellen en versterken van natuur nodig. Hiermee kunnen de oorzaken van de stikstofcrisis worden aangepakt. De nieuwe beleidsregels zijn te veel gericht op symptoombestrijding om weer vergunningen voor economische activiteiten af te kunnen geven. Dit stellen de betrokken Zuid –Hollandse natuurorganisaties (Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud en IVN Natuureducatie) in een brief aan het bestuur van hun provincie.  Investeren in natuur De nieuwe beleidsregels voor stikstof…

Lees verder

Rechtbank Den Haag verbiedt opnieuw afschieten van smienten in Zuid

De Rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat er geen afschot van smienten mag plaatsvinden in Zuid-Holland. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) waren in beroep gekomen tegen de toestemming die de provincie had gegeven voor afschot van maximaal 6.500 smienten per jaar. Smienten zijn kleine eenden uit het arctisch gebied, die onder meer in ons land overwinteren. De aantallen van deze eend zijn sinds de eeuwwisseling geslonken. De provincie Zuid-Holland besloot in november 2017 het doden van smienten toe te staan, vanwege de schade die de…

Lees verder

Provincie Zuid-Holland verdient openheid over banden met Shell

Ondanks herhaaldelijke aansporingen vanuit GroenLinks om openheid van zaken te geven, heeft de Provincie Zuid-Holland het Wob-verzoek van het Platform Authentieke Journalistiek afgewezen. Het platform wilde met het Wob-verzoek inzage krijgen in de communicatie tussen de Provincie en Shell. GroenLinks-Statenlid Armine Stepanyan laat het er niet bij zitten en heeft een groot aantal schriftelijke vragen ingediend om meer duidelijkheid te krijgen over de banden tussen de Provincie en Shell. De provincie geeft de volgende uitleg bij haar afwijzing: ‘De belangrijkste reden hiervoor was dat in het verzoek geen specifieke bestuurlijke aangelegenheid is genoemd. Dit…

Lees verder

Commissaris van de Koning Smit legt eed af bij minister Knops

beedeging Jaap Smit CvdK

Commissaris van de Koning Jaap Smit is vandaag opnieuw beëdigd. Minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops nam de eed af. Dit betekent voor Smit dat op 1 januari 2020 zijn tweede termijn begint als commissaris in Zuid-Holland. De herbenoeming volgt op het besluit van Provinciale Staten twee maanden geleden. “Het is een voorrecht om het ambt van commissaris van de Koning in Zuid-Holland te mogen vervullen. Mijn eerste termijn zit er bijna op en ik zie er naar uit deze prachtige provincie nog zes jaar te mogen dienen”, aldus Smit.…

Lees verder

“Schone Lucht Akkoord hard nodig”

Een schonere lucht in Zuid-Holland is hard nodig. GroenLinks is daarom blij dat Zuid-Holland het Schone Lucht Akkoord omarmt.  Statenlid Robert Klumpes (portefeuillehouder milieu van GroenLinks): “Op dit moment leven Zuid-Hollanders 10 tot 13 maanden korter door vieze lucht. In de Rotterdamse wijk Feijenoord zelfs 3 jaar korter dan inwoners van het Gooi! Hoog tijd dus om werk te maken van schone lucht in Zuid-Holland.” Na roken is luchtverontreiniging één van de grootste risico’s om vroegtijdig te overlijden, samen met overgewicht en weinig lichamelijke activiteit. Zuid-Holland wil daarom dat de hoeveelheid fijnstof in de…

Lees verder

VVD Waterschap Hollandse Delta kritisch op Kader Richtlijn Water

Naar de mening van de fractie van VVD Waterschap Hollandse Delta voert het waterschap Hollandse Delta veel maatregelen door waarvan niet helder is of deze maatregelen voldoende bijdragen aan het doel van de Kader Richtlijn Water(KRW). Daarbij kan het waterschap Hollandse Delta niet gehouden worden aan doelrealisatie dat niet binnen zijn mogelijkheden ligt. En de laatste tranche maatregelen (o.a. in SGBP3) om een 10 te halen mogelijk moeten worden uitgevoerdtegen hoge maatschappelijke kosten. Om duidelijkheid te krijgen op de focuspunten schoon water in het Bestuursprogramma voor de komende periode heeft…

Lees verder

Johnny de Mol – Hier is de Mol!

Johnny de Mol

Johnny de Mol staat op zaterdag 28 maart 2020 in Theater het Kruispunt. Je bent 40, de stad uit, getrouwd en hebt kinderen en roept dat het leven gevierd moet worden. Wat doe je? Blijf je tot 4u ’s nachts in de kroeg hangen of ga je je prioriteiten anders stellen? Vallen deze twee werelden te combineren? Johnny de Mol gaat de theaters in met verhalen en leuke anekdotes over zijn familie, goede doelen en zijn rock & roll leven. Dit alles onder begeleiding van een fantastische band onder leiding…

Lees verder

SamenSpeelAkkoord moet spelen voor alle kinderen mogelijk maken

SamenSpeelAkkoord moet spelen voor alle kinderen mogelijk maken

Slechts 1 op de 10speelplaatsen in Nederland toegankelijk voor alle kinderen Veertien organisaties bundelen krachten: Ieder kind moet kunnen spelen Samen spelen moet voor álle kinderen mogelijk zijn. Dat is waar veertien organisaties zich de komende twee jaar voor in gaan zetten. De initiatiefnemers, onder wie minister Hugo de Jonge van VWS en minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink,ondertekenen op 3 december in Den Haag het SamenSpeelAkkoord waarin de ambities zijn vastgelegd. Zij roepen andere partijen op om zich ook aan te sluiten.Op dit moment is slechts 1 op de 10…

Lees verder

Kensington terug op Live at Wantij

Kensington, De Dijk, Suzan & Freek en Tim Akkerman & The Ivy League zijn de artiesten die op vrijdag 12 juni te zien zijn tijdens de vierde editie van Live at Wantij in het Wantijpark in Dordrecht. Zaterdag 7 december om 9:00 uur start de kaartverkoop online en bij de VVV op de Spuiboulevard in Dordrecht. Een dag eerder is de Early Bird verkoop waarvoor mensen zich op liveatwantij.nl kunnen aanmelden. Kensington is terug!! ‘Mucho respect for partying your asses off in this horrible weather, you rule!’ schreven ze op…

Lees verder

Meer natuur voor vogels en vissen in Haringvliet en Hollandsch Diep

Slijkplaat Haringvliet

Rijkswaterstaat heeft samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het leefgebied voor planten en dieren in het Haringvliet en Hollandsch Diep verbeterd. Vanaf 20 augustus zijn in twee maanden tijd vooroeververdedigingen hersteld of nieuw aangebracht. Daarnaast zijn er vogeleilandjes en visbossen aangelegd. Ook natuurliefhebbers kunnen hiervan genieten. De maatregelen vloeien voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In totaal is bijna 9 km natuurvriendelijke oever vernieuwd. De bestaande vooroevers, die voor de vaste oevers van het gebied liggen en die ook afschermen, zijn opgehoogd.  Hierdoor wordt het gebied weer voldoende beschermd tegen…

Lees verder