Waterkwaliteit en boerenbelang

Water Natuurlijk stemde tegen, toen vorig jaar mei aan de orde was om gronden van het waterschap Hollandse Delta ter beschikking te stellen aan boeren om Europese subsidie binnen te halen. Dat zou ook goed zijn voor waterkwaliteit en biodiversiteit. Water Natuurlijk was daar niet van overtuigd. Niettemin stemde een meerderheid voor en na een evaluatie ligt er nu een nieuw voorstel van het College van Dijkgraaf en Heemraden. Stoppen , en dat zorgt opnieuw voor een forse discussie. 4 % niet beteeld De industrialisatie in de landbouw heeft grote…

Lees verder

Lokale kampioenen gaan opnieuw de strijd aan!

(Voor)lezen is leuk! Dat bewijzen de 51 Zuid-Hollandse lokale kampioenen van de Nationale Voorleeswedstrijd. De jonge voorlezers, afkomstig uit de groepen 7 en 8 van de basisschool, wonnen al de ronde op hun school én een van de 51 lokale vervolgrondes in de bibliotheken van Zuid-Holland. Tussen 1 maart en 1 april vinden de regionale finales plaats. Daarna wordt in elke provincie een voorleeskampioen gekozen. Regionale finales in Barendrecht, Delft, Katwijk en Krimpen aan de Lek De lokale kampioenen lezen een fragment voor uit een zelfgekozen boek. Een jury van…

Lees verder

Bloemdijken, waar blijven ze?

Water Natuurlijk pleit al jaren voor kruidenrijke dijken. Dat is veiliger en het is belangrijk voor biodiversiteit. Ruim 2 jaar geleden kwam er naar aanleiding van een motie van Water Natuurlijk en de Christen Unie een toezegging van het college van Dijkgraaf en Heemraden. Het waterschap Hollandse Delta ging er mee aan de slag. En toen werd het stil. Bloemdijken veiliger Al decennia weten we vanuit de wetenschap dat een variatie aan plantensoorten op een dijk positief werkt voor de veiligheid. Een grotere variatie aan kruiden en grassen geeft zowel…

Lees verder

Onderzoeksroutes bekend voor nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding

Gemeente Hoeksche Waard en omliggende regiogemeenten zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT geïnformeerd over de noodzaak van een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding (380 kV-verbinding). TenneT en het ministerie onderzoeken in de hele regio wat een goede plek is voor de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding. Een deel van het oosten van de Hoeksche Waard valt ook binnen het zoekgebied. Dit betekent dat er mogelijk door een deel van de Hoeksche Waard een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding wordt aangelegd. Omdat deze nieuwe verbinding mogelijk voor een…

Lees verder

Watercrisis in aantocht

Water Natuurlijk hamert al jaren op het belang van waterkwaliteit en de laatste tijd krijgt dat steeds meer weerklank. Het huidige bestuur van het waterschap Hollandse Delta heeft goede voornemens om de waterkwaliteit te verbeteren. Het is zeer de vraag of dat op tijd gaat lukken. Water Natuurlijk maant tot spoed en het College van Dijkgraaf en Heemraden komt met een versnelling van de uitvoering van de watergebiedsplannen. Intussen is er opnieuw een waarschuwing voor een op handen zijnde watercrisis. Europese regels In 2000 maakten de landen van Europa afspraken…

Lees verder

2,2 miljoen euro voor ontwikkeling platteland Zuid-Hollandse eilanden

Gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee kunnen dankzijfinanciële steun van Europa en provincie Zuid-Holland binnenkort flink investeren in de ontwikkelingvan het platteland. Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties werkten samenaan een plan om het platteland aantrekkelijker en economisch sterker te maken. De provincie heefthet daarvoor opgestelde Leader-programma onlangs goedgekeurd, waardoor er 2,2 miljoen eurobeschikbaar is gekomen. Naar verwachting zal de uitvoering in 2024 van start gaan. Wethouder Paul Boogaard (economie) is blij dat er met deze investering extra aandacht is voor deontwikkeling op het platteland: “Hoeksche Waard…

Lees verder

Waterschap investeert fors in 2024

Het college van dijkgraaf en heemraden (dagelijks bestuur) van waterschapHollandse Delta heeft een krachtige begroting voor 2024 opgesteld. De komendeperiode ligt de focus op de uitvoering van beleid en samenwerking met derden metals hoofddoel een veilige leefomgeving voor onze inwoners om voorbereid te zijn opde toekomst. Centraal hierbij staat het belang van voldoende en schoon water,sterke dijken, gezuiverd afvalwater en veilige wegen. Om de werkzaamhedenvolgend jaar te kunnen uitvoeren is een stijging van de belastingopbrengst nodigvan 7,1%.Frank van Oorschot, heemraad financiën, geeft aan: “Het is de eerste begroting van hetnieuwe…

Lees verder

Recordopbrengst tweedehands kledingbeurs voor goede doelen

„Wauw, werkelijk? Ongelofelijk!” klonk het na afloop van de Pop-Up Kledingbeurs in Oud-Beijerland toen de opbrengst bekend werd. Meer dan 20 duizend euro werd van 21 t/m 23 september met de verkoop van tweedehands dameskleding voor goede doelen opgehaald.De vrouwen van de Soroptimisten Hoeksche Waard/IJsselmonde hadden het niet durven dromen: een recordbedrag.De lokale afdeling van de internationale organisatie van Soroptimisten, die zich inzet voor de positieverbetering van vrouwen, haalt met de beurs al zo’n dertig jaar geld op om diverse projecten te steunen. Dit keer gaat de opbrengst naar jonge…

Lees verder

Verbetert de biodiversiteit op gefaseerd gemaaide dijken?

Studenten van Wageningen University And Research doen onderzoek op zeven dijkenvan waterschap Hollandse Delta. Deze dijken zijn gefaseerd gemaaid. Bovendien zaaidehet waterschap twee van deze dijken niet in met graszaad, maar met eenkruidenzaadmengsel. De studenten onderzoeken of de biodiversiteit hierdoor isverbeterd.Een deel van de dijken van waterschap Hollandse Delta wordt gefaseerd of in banen gemaaid: eenstrook van tweehonderd meter wel en dan een strook niet. Door bovendien de dijken in plaats vanmet graszaad in te zaaien met een kruidenzaadmengsel, ontstaat er meer variatie in planten metmeer verschil in hoogte. Dit…

Lees verder

Gemeente Nissewaard neemt komende twee weken extra maatregelen op Hekelingseweg richting veerpont (Hekelingen/Spijkenisse – Nieuw-Beijerland)

Gemeente Nissewaard neemt samen met Rijkswaterstaat extra maatregelen op de Hekelingseweg in Spijkenisse om de verkeersdrukte richting de veerpont tussen Hekelingen/Spijkenisse en Nieuw-Beijerland in goede banen te leiden. Maatregelen zijn nodig nadat gemoederen bij weggebruikers hoog opliepen bij lange wachttijden en asociaal gedrag. Inzet van politie en BOA´s was hierbij nodig. Deze veerpont is gezien de beperkte capaciteit van de pont en de wegen naar de pont bewust geen omleiding. Desondanks willen veel automobilisten deze route gebruiken met files tot gevolg. Ondanks de al genomen maatregelen om de overlast zoveel…

Lees verder