Waterschap Hollandse Delta goed op koers

Waterschap Hollandse Delta sloot 2021 af met een positief resultaat van ruim 6,8 miljoen euro. Dat stelde het algemeen bestuur van het waterschap vast op 18 jl. mei bij de bespreking van de jaarstukken 2021.In 2021 lag de realisatie van de plannen die in de begroting beschreven waren, goed op koers. Het algemeen bestuur van het waterschap, de Verenigde Vergadering, sprak daarom waardering uit over het college en de ambtelijke organisatie met de hoge realisatiegraad. Desondanks hadden onverwachte weersomstandigheden, het voortduren van de corona-pandemie en de wisselingen in het dagelijks…

Lees verder

Bomen en windmolens

Water Natuurlijk heeft zich de afgelopen jaren met succes ingezet voor bomen. Het waterschap Hollandse Delta gaat nu veel zorgvuldiger om met bomen. Veel bomen zijn ontkomen aan kap en er wordt structureel herplant. Veel gehoorde reactie bij de acties voor het behoud van bomen was: Bomen moeten wijken voor windmolens. Ruim baan voor windmolens Algemene opvatting lijkt te zijn dat windmolen op de vlakte moeten staan. In de volle wind en dat bomen de prestaties van een molen negatief beïnvloeden. Bij plannen om bomen te kappen wordt dat nooit…

Lees verder

Bermbeheer verbetert

Water Natuurlijk maakte zich de afgelopen jaren sterk voor een beter bermbeheer. Dat is belangrijk voor herstel van biodiversiteit. Nu worden verbeteringen doorgevoerd door het Waterschap Hollandse Delta. Meer ecologisch bermbeheer en minder veiligheidsmaaien. Er is meer mogelijk maar we zijn op de goede weg. Beter beheer Het waterschap beheert zo’n 3200 kilometer bermen en daarnaast dijken, oevers en terrein. Hiermee is ze de grootste groenbeheerder buiten de natuurgebieden in de Hollandse Delta. Het maaien van de bermen gebeurde vooral met een klepelmaaier. Planten met de daar op levende insecten…

Lees verder

Waterschap geeft subsidie voor groene tuinen en wijken

Het klimaat verandert: droog wordt droger, heet wordt heter en nat wordt natter. Door onze omgeving groener te maken en regenwater minder snel af te voeren, zijn we beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom geeft waterschap Hollandse Delta ook dit jaar subsidie voor watervriendelijke initiatieven. Voor particulieren en voor bijvoorbeeld scholen en verenigingen. Zo zorgen we samen voor schoon en voldoende water in onze omgeving: niet te veel en niet te weinig. Bereid je voor op extreem weer “Als we samenwerken, kunnen we onze omgeving nog sneller aanpassen…

Lees verder

Waterschap houdt bomenbestand op orde

Jaarlijks verdwijnen er door kap, storm of ziekte rond de 400 bomen. Om het bomenbestand op orde te houden is herplanten noodzakelijk. In het afgelopen winterseizoen is een inhaalslag gemaakt voor bomen die in de 2 voorgaande jaren verdwenen zijn. In ons Groenbeleidsplan is vastgelegd dat elke boom die verdwijnt minimaal gecompenseerd moet worden door aanplant van een nieuwe boom. Het waterschap heeft ongeveer 60.000 bomen in beheer en onderhoud. Deze staan langs wegen, dijken en sloten in ons werkgebied Zuid-Hollandse Eilanden. In het verleden bestonden veel bomenrijen langs wegen…

Lees verder

Meer maatwerk voor het waterpeil

Het waterschap Hollandse Delta gebruikt voor het vaststellen van het waterpeil in de polders een nota uit 2013. Het algemeen bestuur van het waterschap besloot gisteravond over kaders voor een nieuwe methode met meer maatwerk. Het waterschap bepaalt met zogeheten peilbesluiten het oppervlaktewaterpeil bijvoorbeeld in sloten. De huidige nota is niet meer actueel vanwege veranderende wet- en regelgeving en het is wenselijk om meer maatwerk te bieden bij het vaststellen van peilbesluiten. Kaders voor nieuw beleid Gisteravond besloot de Verenigde Vergadering over nieuwe kaders. Deze kaders vormen de basis om…

Lees verder

Vervolg op damhertenactie

Wij spraken nog een keer met Ray de Boon over zijn damhertenactie. Op het gemeentehuis in Maasdam zijn februari vorig jaar ruim drieduizend handtekeningen overhandigd aan burgemeester Van Hemmen van de Hoeksche Waard om tegen te houden dat de groep damherten bij Strijen en Numansdorp afgeschoten zouden worden. Na bijna een jaar actie te hebben gevoerd met flinke ups en downs horen wij dus van Ray wat er allemaal voor heeft moeten gebeuren om op het punt zoals het er nu voor staat te komen. Hierbij schuiven Tania Heimans van…

Lees verder

Half miljoen oude patiëntdocumenten zijn per ongeluk te vroeg verwijderd

Van circa 212.000 patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn onbedoeld één of meer oude documenten uit het medisch dossier verloren gegaan. De digitale bestanden zijn per ongeluk overschreven door nieuwere bestanden. Het gaat om bijvoorbeeld verwijsbrieven, onderzoeksresultaten of aantekeningen van de behandelaar. De circa 513.000 permanent verwijderde stukken dateerden allemaal van vóór september 2017 en werden sindsdien niet meer gebruikt bij de zorg aan de patiënt. Toch had het Albert Schweitzer ziekenhuis de plicht om de documenten twintig jaar te bewaren, voordat ze mochten worden vernietigd. Daaraan is niet…

Lees verder

Holland Zingt voor Oekraïne

Het Christelijk Reiskoor ‘Holland Zingt’ organiseert een Online Benefietconcert voor de slachtoffers die door de oorlog in Oekraïne getroffen worden. De opnames voor dit concert worden gemaakt in de Grote of Sint Janskerk te Schiedam. Medewerking wordt verleend door Mirjam Feijer, sopraan – Noortje van Middelkoop, panfluit – Jan Lenselink, vleugel en Bert Kruis, orgel. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent André van Vliet. Evenals zoveel andere koren heeft ook Holland Zingt ruim 2 jaar niet op kunnen treden door de Corona pandemie. En het was dan…

Lees verder

Coen Raijer en Pim Booman van D66

Wij spraken met Coen Raijer (nr.1) en Pim Booman (nr.2) van D66. We zitten midden in de verkiezingen en wellicht heeft u nog niet gestemd -> u heeft nog t/m woensdagavond en deze heren zouden u nog graag overtuigen. Wij gingen met hen in gesprek over hot topic het openbaar vervoer, maar ook over wat er allemaal bij komt kijken als je lijsttrekker bent. Luister hier naar ons gesprek met hen:

Lees verder