Zoektocht jaren ’50 objecten Watersnoodmuseum

OUWERKERK – Voor het nieuwe project ‘Communicatie tijdens en na de ramp van 1953’ is het Watersnoodmuseum een nieuwe zoektocht naar spullen uit de vijftiger jaren gestart. Een belangrijk onderdeel is de reconstructie van werkplaats Weltevreden zoals deze eruit zag ten tijde van de ramp, waarvoor de gezochte spullen gebruikt zullen worden. Het museum zal vanaf november 2020 starten met het project, mits alle financiële middelen zijn verkregen. Het museum hoopt voor deze tijd de spullen te verzamelen. Het project vertelt het verhaal van de communicatie tijdens en na de…

Lees verder

CDA Zuid-Holland: Laat kinderen meedenken over het verduurzamen van onze energie

Al geruime tijd wordt vanuit de provincie Zuid-Holland – samen met partners, bedrijfsleven en inwoners – gewerkt aan een breed maatschappelijk betrokken aanpak om de energietransitie te organiseren; de Regionale Energiestrategie (RES). Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 23 september pleitte CDA-Statenlid Maurits de Haan ervoor om een `kinder-RES´ te organiseren, om kinderen en jongeren mee te laten denken over het verduurzamen van onze energie.  De ruimtelijke inpassing van de energietransitie gaat volgens De Haan niet zonder slag of stoot. “Alle transities hebben niet alleen hun sporen achtergelaten, maar bijna geen…

Lees verder

65-plussers in Zuid-Holland hebben vaak ernstig valincident

Zuid-Hollandse 65-plussers worden -relatief gezien- vaak opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een val. In de provincie worden 6% meer incidenten gemeld dan elders in Nederland. De grootste uitschieter in de provincie is Dordrecht: ernstige valincidenten vinden hier 28% vaker plaats. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Stannah naar valincidenten, op basis van de meest recente CBS-data. Valincidenten vaakst in Noord-Holland en Zuid-HollandJaarlijks worden er in Nederland 151 ziekenhuisopnames per 10.000 65-plussers gemeld als gevolg van een accidentele val. Ondanks dat ernstige valincidenten onder 65-plussers overal in Nederland…

Lees verder

Muziekpalet in ’t Trefpunt ’s-Gravendeel gaat weer van start

| 2 okt | Welzijn Hoeksche Waard biedt Het Muziek Palet aan in samenwerking met ASG ’s-Gravendeel in ’t Trefpunt in Dienstencentrum ‘t Weegje . De zaal is zo ingericht dat de gepaste afstand in acht genomen kan worden en u weer naar heerlijke muziek kunt gaan luisteren Adri Poortvliet, bekende organist en dirigent, laat elke eerste vrijdag van de maand een aantal prachtige muziekstukken de revue passeren waar u van kunt genieten. Hij geeft wat achtergrondinformatie over de componist en de muziek en dan is het de prachtige muziek…

Lees verder

Start bouw tweede fase woningen Bij de Watertoren in ‘s-Gravendeel

Woningbouwproject Bij de Watertoren in ’s-Gravendeel biedt een gevarieerd woningaanbod voor jong en oud. Met de bouw van in totaal 72 woningen en het uitgeven van 8 vrije kavels ontstaat er naast de monumentale watertoren een unieke woonwijk. Met de komst van zowel woningen voor starters als seniorenwoningen belooft het een gevarieerde buurt te worden.         Unieke omgeving met ruimte voor groenDe bouw van de eerste fase is in volle gang en de eerste woningen zijn deze maand opgeleverd. Op 18 september heeft wethouder Piet van Leenen het startsein gegeven voor…

Lees verder

Onderzoek naar renovatie- en investeringsopgave rioolwaterzuiveringen waterschap Hollandse Delta

Foto: heemraad Leo Stehouwer voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie Waterschap Hollandse Delta en Witteveen+Bos gaan de renovatie- en investeringsopgave van vier rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in kaart brengen. Het gaat om de installaties in Dordrecht, Heenvliet, Hellevoetsluis en Dokhaven in Rotterdam. RWZI Dokhaven is de enige ondergrondse waterzuivering van Nederland en zuivert het afvalwater van een half miljoen Rotterdammers. Het zuiveren van afvalwater is een van de kerntaken van het waterschap. Hollandse Delta heeft momenteel twintig rioolwaterzuiveringsinstallaties en een slibverwerkingsinstallatie (SVB) Sluisjesdijk in bedrijf. De meeste installaties zijn gebouwd tussen 1970 en 1990. Nadien…

Lees verder

Recordaantal basisscholen Zuid-Holland doet mee aan de Nationale Buitenlesdag

Buitenlesdag 2020

Rekenen en taal in de buitenlucht. Helemaal nu, in deze bijzondere tijd, wordt het belang van het geven van buitenlessen steeds duidelijker. Kinderen worden gestimuleerd te bewegen, de leerstof blijft beter hangen en ook is in de frisse buitenlucht de kans op een coronabesmetting aanzienlijk kleiner. Gelukkig gaan steeds meer basisscholen het belang van buitenlessen inzien. Dat heeft ervoor gezorgd dat dit jaar maar liefst een kleine 500 basisscholen in Zuid-Holland zich hebben aangemeld voor de Nationale Buitenlesdag op dinsdag 22 september. Dit zijn ruim honderd scholen meer dan vorig…

Lees verder

GroenLinks: Openbaarheid van bestuur is een recht, geen gunst

Journalisten van Follow The Money en Platform Authentieke Journalistiek (FTM/PAJ) onderzoeken de verwevenheid van Shell en de Nederlandse overheid. Daarvoor hebben ze 17 WOB-verzoeken ingediend bij verschillende overheden, waaronder bij de provincie Zuid-Holland. Anders dan de provincies Groningen en Drenthe, heeft Zuid-Holland het WOB-verzoek niet in behandeling genomen. Bas van Beek, onderzoeksjournalist, kwam inspreken over zijn ervaring met de provincies: “Zuid-Holland probeert de verzoeken voortdurend af te houden. Ik denk niet dat het voortkomt uit kwade wil, het lijkt meer op paniekvoetbal. De situatie met de informatie-infrastructuur en archieven is…

Lees verder

Huisartsenpost Dordrecht heeft op proef een ‘verkennende ambulance’

Foto: Frederike SliekerDe drie ‘typen’ hulpverleners die vóór en achter de schermen bij een inzet van de ‘Rapid HAG’ betrokken zijn: v.l.n.r. ambulanceverpleegkundige Marjolijn Mellegers, HAP-triagiste Carla Veen en HAP-huisarts Gerwin Wildeboer. De Regionale Huisartsenpost Drechtsteden kan bij wijze van proef een jaar lang beschikken over een ambulanceverpleegkundige in een auto met volledige ambulance-uitrusting. Het gaat om een nieuwe type zorgverlener. Buiten kantoortijden kan hij of zij namens de dienstdoende huisartsen snel een huisbezoek brengen aan een patiënt, om te beoordelen of deze met spoed ambulancezorg nodig heeft, of onder de hoede…

Lees verder

CDA Statenfractie in Zuid-Holland maakt zich zorgen om provinciale bijdrage aan LEADER

De CDA-Statenfractie in Zuid-Holland maakt zich zorgen om de ontwikkelingen van LEADER, het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkelingen wat mede door provincie en gemeenten gefinancierd wordt. Omdat het door de provincie totale toegezegde bedrag op dreigt te raken, lijkt het erop dat gemeenten vanaf 2021 op moeten draaien voor de totale nationale cofinanciering. Het subsidieprogramma LEADER is vooral gericht op initiatieven van de eigen bevolking, die bijdragen aan plaatselijke ontwikkeling van het platteland. In Zuid-Holland zijn twee van deze `LEADER-gebieden´, namelijk Holland Rijnland en Polders met Waarden. Beide gebieden hebben een…

Lees verder