HW landschap:Knotwerkzaamheden gaan wel door

Naast de beperkingen op NBC Klein Profijt  heeft de gedeeltelijke lock down ook gevolgen voor de andere activiteiten van HWL.  Excursies, lezingen, educatieve activiteiten etc. kunnen niet meer of nog maar zeer beperkt plaatsvinden gezien de door overheid gestelde maximale groepsgroottes. In de agenda op de website van HW Landschap zal te zien wat wordt afgelast en nog wel doorgaat. De terreinbeheerswerkzaamheden en knotactiviteiten gaan wel door. Ook hiervoor gelden de gebruikelijke en een aantal specifieke beperkingen. De jaarlijkse feestelijke opening van het knotseizoen op de landelijke Natuurwerkdag is wel afgelast.…

Lees verder

Noordse Woelmuis voelt zich prima thuis op Tiengemeten

Noordse woelmuis

Bij bewoners van Tiengemeten, denk je bij dieren al snel aan de vele vogelsoorten, de Schotse hooglander, de bever en het ree. Toch is er ook nog een karakteristieke bewoner op het eiland, al laat die zich niet zo snel zien: de noordse woelmuis. Dat het deze muis wel bevalt op Tiengemeten, bleek wel uit de laatste inventarisatie begin oktober. Meer dan de helft van de gevangen muizen bleken noordse woelmuizen te zijn. Een mooi gegeven, vooral omdat hij op de lijst van bedreigde en kwetsbare soorten staat. Onze eigen…

Lees verder

Detailhandel en gemeente slaan handen ineen

Vrijdag 16 oktober hebben Stichting Detailhandelsraad Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard hun samenwerking formeel vastgelegd met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen maken zich hard voor een toekomstbestendige detailhandel van centrumgebieden en kleine dorpen in de Hoeksche Waard. Vitaal belang Voor de Hoeksche Waard zijn goed lopende detailhandel en levendige centrumgebieden belangrijk voor de vitaliteit van het eiland. In 2017 werden daarom al afspraken gemaakt tussen ondernemers en de voormalige 5 gemeenten door een detailhandelsvisie op te stellen. Deze heeft als doel het op peil houden van de…

Lees verder

De aanleg van een randweg in Klaaswaal

Het dorp Klaaswaal heeft een centrale ligging in de gemeente Hoeksche Waard. Auto´s, bussen en vrachtwagens maken allemaal gebruik van de Molendijk/Rijksstraatweg (noord/zuid verbinding). Ook maakt het verkeer veel gebruik van de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde (oost/west verbinding). We noemen deze wegen ook wel de centrale as van Klaaswaal. Behalve voor het autoverkeer zijn deze wegen ook belangrijke fietsverbindingen voor schoolkinderen en ook het landbouwverkeer maakt gebruik van deze wegen. Van oorsprong zijn deze wegen dijken met lintbebouwing. Bewoners van deze huizen parkeren auto´s langs deze wegen. Daarnaast wordt het…

Lees verder

Stembureauleden gezocht voor verkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 vindt de verkiezing voor de Tweede Kamer plaats. Ook in de Hoeksche Waard mag iedereen vanaf 18 jaar weer zijn of haar stem uitbrengen. Door corona zal dat anders gaan dan andere jaren. We moeten er rekening mee houden dat ook komend voorjaar de nu geldende basisregels van kracht zijn (waaronder 1,5 meter afstand houden). Daarom worden er extra maatregelen getroffen op de stembureaus. Dat betekent onder andere dat er behoorlijk meer stembureauleden nodig zijn dan anders. Gemeente Hoeksche Waard is daarom voor al haar dorpen…

Lees verder

Gemeente en ondernemers zetten schouders onder BIZ

De afgelopen periode zijn door ondernemersverenigingen en gemeente Hoeksche Waard concrete stappen gemaakt in de ambities van de zogeheten Bedrijven Investeringszones (BIZ). Op 5 locaties in de Hoeksche Waard hebben ondernemers zich verenigd. Samen met de gemeente is een uitvoeringsovereenkomst opgesteld en ondertekend. Dinsdag 13 oktober stemde de raad in met bijbehorende verordening waardoor begin november gestart kan worden met de volgende fase. De Wet op de Bedrijven Investeringszone (BIZ) biedt ondernemers de mogelijkheid om te investeren in hun bedrijfsomgeving. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelcentrum of…

Lees verder

College Hoeksche Waard presenteert begroting 2021-2024

Het college van gemeente Hoeksche Waard legt de gemeenteraad een sluitende begroting 2021-2024 voor. In deze begroting laat de gemeente zien wat de beleidsplannen voor de komende 4 jaar zijn, welke activiteiten hierbij horen en natuurlijk wat deze activiteiten gaan kosten. Optimistisch over toekomst, ondanks onzekerheid effecten coronacrisis Wethouder Van Leenen (Financiën): “We kunnen nog moeilijk voorspellen welke impact de coronacrisis op de Hoeksche Waard uiteindelijk zal hebben en wat de financiële gevolgen exact zijn. Hoe dan ook zullen we de effecten van de crisis op langere termijn gaan voelen.…

Lees verder

NBC Klein Profijt helaas dicht. Maar………..

Ook bezoekerscentrum Klein Profijt zal vanaf donderdag 14 oktober weer zijn deuren moeten sluiten als het gaat om horeca. Ze hebben dit eerder meegemaakt en kennen inmiddels de routine. We zullen met zijn allen deze situatie moeten keren, en zij zullen daar als bezoekerscentrum en Hoekschewaards Landschap ook aan mee werken. Maar kan er dan niets meer? Nou gelukkig mogen er een boel dingen nog wel en daarom hieronder nu eens de dingen die nog wel kunnen eerst. Wat kan er wel:– Er kan gewoon koffie/thee/frisdrank gekocht worden via het…

Lees verder

Inzoomen op `s-Gravendeel in de jaren vijftig en zestig

In het nieuwe historische fotoboek van Arie Pieters uit ‘s-Gravendeel gaan we ditmaal terug naar het ‘s-Gravendeel van de jaren “50 en “60. Onder de titel ‘Inzoomen op ‘s-Gravendeel in de jaren “50 en “60’ wordt grotendeels het zelfde principe toegepast als bij de drie eerdere van zijn hand verschenen boekjes in de ‘Inzoomen’ serie, d.w.z. dat we bij de meerderheid van de oude foto’s letterlijk inzoomen op delen daarvan. Vaak gaat het er dan om specifieke gebouwen, personen, auto’s of delen van een straat beter in beeld te brengen.…

Lees verder

Bezoekersstop bij Omroep Hoeksche Waard

Indachtig de adviezen van het RIVM en de recent genomen maatregelen van het kabinet hebben wij van Omroep Hoeksche Waard ook besloten om in de periode 14.10.2020 tot en met 11.11.2020 geen gasten in de studio te verwelkomen. Indien mogelijk zullen er nog wel live programma’s worden gemaakt en uitgezonden, maar daarbij zijn geen gasten in de studio. Als u hier met iemand van Omroep Hoeksche Waard over wil spreken dan kunt u ons bereiken via: info@omroephw.nl Het spijt ons dat we dit moeten doen, maar alleen samen krijgen we…

Lees verder