180 woningen in de Hoeksche Waard krijgen slimme sloten

– zorg sneller leverbaar en veiliger gevoel voor cliënten-Heeft u of uw naaste zorg aan huis van een profesionelezorgaanbieder?Dan geeft het een veilig gevoel dat de zorg snel geleverd kan worden. En dat er altijd iemand aanspreekbaar is in geval van nood. Zorgaanbieders Alerimus, Heemzicht ,Zorgwaard,Careyn, Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW) encorporatie HW Wonen delen dit gevoel. Samen starten ze vanuit het project Slim Langer Thuis met een pilot. Circa 180 woningen in de Hoeksche Waard krijgen een slim slotop de woningdeur.Cliënten met geplande thuiszorg,die ook een abonnement bij SPHW…

Lees verder

Bouwen aan een groene en vitale Hoeksche Waard

bord hoeksche waard anwb

Wat willen we met de Hoeksche Waard? De afgelopen maanden verschenen geregeld pleidooien in de media voor meer woningbouw in de Hoeksche Waard. De vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL)wil deze pleidooien gaarne nuanceren en daarnaast aandacht vragen voor het behoud en de verbetering van de landschappelijke- en ecologische kwaliteiten van het buitengebied van de Hoeksche Waard. HWL ziet de ontwikkeling primair richten op de waarden landbouw, landschap, natuur. Woningbouw en infrastructuur dienen in redelijke verhouding te staan tot deze waarden. Verstening van belangrijke delen van de Hoeksche Waard dient voorkomen te…

Lees verder

Insectenhotel voor gemeente Hoeksche Waard

insectenhotel

Vrijdag 6 december ontvangt wethouder Paul Boogaard een insectenhotel van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW). Aanleiding daarvoor was de Hoeksche Zaaidag die CCHW in april organiseerde. Wethouder Boogaard klom toenop uitnodiging van CCHW op een trekker met zaai combinatie om een akkerrand in te zaaien. Deze handeling stond symbool voor het belang van bloeiende akkerranden voor de biodiversiteit in het agrarisch gebiedvan de Hoeksche Waard. Het insectenhotel onderstreept dit nog eens. Hetinsectenhotel biedt een veilige nest-en rustplaats voor wilde bijen en andere insecten. Een deel nestelt boven de grond,…

Lees verder

Sinterklaas op de Kriekenhof

sint op kriekenhof

Op de vroege ochtend op 5 december stonden de kinderen de van CBS De Kriekenhof te wachten op de aankomst van Sinterklaas met zijn Pieten.  In de verte kwam ineens een paardentrailer aanrijden. In de trailer zat niet zijn paard, maar Sinterklaas zelf.  Nadat de Sint en zijn Pieten welkom werden geheten op het plein door juf Machteld, zijn ze alle klassen langs gegaan voor een bezoekje. En natuurlijk mochten pepernoten en een cadeautje niet ontbreken op deze feestelijke dag! 

Lees verder

Dag zwarte (hoofd)piet, da-ag, da-ag

sint op school

Natuurlijk kwam Sinterklaas ook op cbs De Bouwsteen in ‘s-Gravendeel langs, en wel op een heel bijzondere manier: hij werd afgeleverd door de politie! Gelukkig maar. Zijn zwarte pieten waren hem al voorgegaan en hadden heel veel speeltoestellen en speel materiaal meegenomen. Vorig jaar kregen alle kinderen een stappenteller om met elkaar een record aan stappen te zetten. Die stappen werden gesponsord voor nieuwe speeltoestellen op het plein. Toen de pieten pas geleden eens op school kwamen neuzen, hebben ze niet verder gekeken dan hun neus lang was en ze zagen…

Lees verder

Naamgeefster ‘Oranjehof’ in de bloemetjes gezet door HW Wonen

Oranjehof 2-12-2019 A5

De eerste officiële handeling van een nieuwbouwproject is niet altijd het slaan van een eerste paal. Meestal gaan er al dingen aan vooraf, die een feestelijk tintje rechtvaardigen. Zo werd afgelopen maandag 2 december de naamgeefster van het ‘Oranjehof’ in de bloemetjes gezet door HW Wonen. In de Puttershoekse ‘Oranjewijk’ is de afgelopen vijf jaar heel wat veranderd. Oude, vooroorlogse woningen werden door HW Wonen vervangen door nieuwe huizen, die nu aan de huidige wooneisen voldoen. Er kwam ook meer parkeerruimte in de wijk en er werd een woonzorgcomplex voor…

Lees verder

In de schaduw van kampioenen’: Een nieuw bomenboek van Arie Pieters’

In dit boek reizen we terug in de tijd en gaan we kijken hoe ondermeer onze grootouders en overgrootouders omgingen met imposante oude bomen, die wij nu het stempel ‘monumentaal’ zouden geven. We zien unieke, oude bomen in o.a. Nederland, Duitsland en Engeland voorbijkomen. Arie Pieters, woonachtig in ‘s-Gravendeel, is in het dagelijkse leven o.a. actief als fotograaf, tekstschrijver  op het gebied van reclame &promotie en freelance correspondent voor Het Kompas. Eerder schreef hij o.a. al boeken over de monumentale bomen in de Hoeksche Waard, plaatselijke en regionale historie en over de dagelijkse belevenissen…

Lees verder

College kiest voor spreiding verkeersdruk in Numansdorp-zuid

Numansdorp - centrum luchtfoto

Het college nam vandaag het besluit om een aantal maatregelen door te voeren om de verkeersdruk in Numansdorp te spreiden en zo de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te vergroten. Het besluit houdt in dat de Fortlaan wordt ingericht als éénrichtingsverkeerstraat voor al het gemotoriseerd verkeer van noord naar zuid. De kruising Schuringsedijk/ Torensteelaan wordt aangepast zodat verkeer vanaf de Torensteelaan kan afslaan richting Schuring en omgekeerd. Daarnaast wijzigt de route voor de lijnbus vanuit Zuid-Beijerland naar Heinenoord. Deze gaat via de Torensteepolder waar er ter hoogte van de Rietheuvel een nieuwe…

Lees verder

Vertrek burgemeester Veldhuijzen

Burgemeester Govert Veldhuijzen kondigde vanavond tijdens de raadsvergadering zijn vertrek als burgemeester van gemeente Hoeksche Waard aan. Sinds de zomer heeft zich bij zijn echtgenote een ernstige ziekte geopenbaard. Gelet daarop is het niet langer mogelijk zijn functie uit te oefenen. Hij blijft in functie tot 18 december 2019. Tweede waarnemend burgemeester van de Hoeksche Waard Govert Veldhuijzen volgde in april van dit jaar Peter van der Velden op. Hij moest de functie van waarnemend burgemeester in maart neerleggen op medisch advies. Het was de bedoeling dat de waarnemend burgemeesters…

Lees verder