Constructief Hoeksche Waard vindt dat de oplossing voor de randweg voor de hand ligt

Deze week is de randweg in een vergadering van de raad wederom besproken, want verder dan dit komt het al vele jaren niet. Daarmee is het een hoofdpijndossier geworden. Het wordt tijd om na bijna 40 jaar soebatten een knoop door te hakken in het belang van de veiligheid en gezondheid van inwoners. Het is volstrekt onverantwoord om dit traject nog langer te rekken, terwijl de oplossing zo voor het oprapen ligt, aldus Werner de Jong, fractievoorzitter van Constructief Hoeksche Waard. In de voormalige Gemeente Cromstrijen heeft de gemeenteraad al…

Lees verder

Open Brief aan Rijkswaterstaat door Lokalen Hoeksche Waard

Geachte Rijkswaterstaat,Als frac4e Lokalen Hoeksche Waard, de grootste onaHankelijke poli4eke par4j in de HoekscheWaard, schrijven wij u deze open brief in reac4e op de aanhoudende verkeersproblemen in onzeregio. De recente afslui4ng van de Heinenoordtunnel van 28 april tot 8 mei leidde tot aanzienlijkeverkeersproblemen, met name 4jdens de doordeweekse dagen. Hoewel er in de weekenden minderproblemen leken te zijn, was de situa4e op maandag, dinsdag en vrijdagmiddag verre van acceptabelen leeNaar/veilig. Dit ondanks de lagere verkeersintensiteit.Wij hebben een aantal punten van zorg en aanbevelingen die wij graag onder uw aandacht willenbrengen:…

Lees verder

D66 Hoeksche Waard roept op tot meer aandacht voor verkeersveiligheid in collegeprogramma

D66 Hoeksche Waard roept op tot meer aandacht voor verkeersveiligheid in collegeprogramma van de gemeente. In de definitieve versie van het collegeprogramma, die paar weken geleden is uitgedeeld aan de raadsleden, staat verkeersveiligheid opnieuw niet benoemd als apart punt. D66 Hoeksche Waard is van mening dat verkeersveiligheid nog steeds niet de aandacht krijgt die het verdient en roept het college op om hier nu echt werk van te maken.Coen Raijer, fractievoorzitter van D66 Hoeksche Waard, maakt zich zorgen over de veiligheid van de inwoners van de gemeente. “Het is onbegrijpelijk…

Lees verder

Water Natuurlijk kijkt vooruit

De afgelopen bestuursperiode verdiende geen schoonheidsprijs. Het is er een van “eens maar nooit meer” als het aan Water Natuurlijk ligt. Dat was voor fractievoorzitter Anne Mollema de aanleiding om al voor de verkiezingen het initiatief te nemen en met een voorstel te komen over hoe daarna een bestuursakkoord en een coalitie gevormd zouden worden. Onder leiding van twee verkenners zijn de onderhandelingen in volle gang. Gedoe voorkomen In het verleden gingen, na de verkiezingen, de geborgde zetels van ongebouwd en bedrijven zo snel mogelijk bij elkaar zitten en zochten…

Lees verder

Constructief Hoeksche Waard

Riene Verburgh heeft de partijleiding van Constructief Hoeksche Waard laten weten dat zij per direct geen deel meer wil uitmaken van de raadsfractie en haar lidmaatschap van de partij vanwege persoonlijke redenen opzegt. Zij neemt haar raadszetel mee en gaat zelfstandig in de raad verder. De partij Constructief Hoeksche Waard slinkt dus naar 1 zetel. Constructief Hoeksche Waard betreurt deze gang van zaken, omdat dit niet goed is voor de lokale politiek in de Hoeksche Waard, maar in een echte democratie mag iedereen een eigen mening hebben en voor zichzelf beslissingen…

Lees verder

Onrust over bomenkap

Water Natuurlijk trekt aan de bel om een op handen zijnde bomenkap bij Numansdorp. Na een melding bleek dat het waterschap Hollandse Delta vergunningen had verleend om bomen te kappen langs de waterkerende dijk. Die gingen alleen over de veiligheid van de dijk. Andere aspecten zijn uiteraard ook van belang, maar die vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het waterschap. Water Natuurlijk vraagt om de belangen van natuur en landschap te respecteren. Vergunningen Het waterschap verleende 7 vergunningen aan landgoedeigenaren in Numansdorp. Achter de landgoederen aan de Ambachtsheerenlaan staat een…

Lees verder

Oppositie roept op tot meer zorgvuldigheid bij bouwen in de Hoeksche Waard

Zeven oppositiepartijen hebben zich tijdens de raadsvergadering van 18 april krachtig uitgesproken tegen de ‘Leidraad voor ontwikkeling van de Hoeksche Waard’. Zij bestempelen deze als vaag en willen dat zorgvuldig over bouwplannen wordt besloten, het eiland is immers een Nationaal Landschap. De nieuwe leidraad is bedoeld als afwegingskader bij de beoordeling van grote ruimtelijke ontwikkelingen. Een projectontwikkelaar die straks flink wil bouwen op ons eiland, zal te horen krijgen: “Ja dat kan, mits…” Die mits, dat kader, kan volgens het college dan eerst worden gevonden in deze leidraad. Die zou…

Lees verder

Maak kennis met VoorWaards op het Land van Es

Kom zaterdag 25 maart kennismaken met de politieke beweging VoorWaards. Van 15:00 tot 17.00 uur houdt VoorWaards een open bijeenkomst op het prachtige Land van Es in Strijen. Meer van VoorWaards weten of iets wat in speelt in eigen dorp of buurt bespreken? Lid of geen lid, iedereen is welkom bij VoorWaards! De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Oprichter Eline Rood: “We vieren de lente met een mooi programma op een van de meeste inspirerende plekken van de Hoeksche Waard. Inhoud wisselen we af met een…

Lees verder