CDA-Jongeren denken mee over recreatie

Sinds 2018 denken ze al mee over politieke vraagstukken in de Hoeksche Waard, een groep jongeren tussen 16 en 23 jaar die meeloopt met de CDA fractie. Ze zitten nog op school, doen een studie bedrijfskunde of rechten of zijn net afgestudeerd. Regelmatig voorzien zij de CDA fractie van input. Met de zomer in aantocht buigen de jongeren zich over de kansen en mogelijkheden voor ondernemers in de recreatie branche. Tijdens een bedrijfsbezoek aan Jachthaven Strijensas kregen zij een goede indruk waar een ondernemer in de Hoeksche Waard mee te maken krijgt.…

Lees verder

GroenLinks: “Laat zien hoe het gaat met klimaatadaptatie in Zuid-Holland”

GroenLinks wil dat de Provincie duidelijk laat zien wat de vooruitgang is met klimaatadaptatie in Zuid-Holland. Klimaatadaptatie houdt in dat we onze omgeving aanpassen, zodat we niet teveel last hebben van klimaatverandering. In Nederland betekent klimaatverandering dat we steeds meer periodes van droogte zullen kennen, afgewisseld met steeds heftiger wordende regenbuien. Deze buien zijn zo fel, dat de bodem niet de tijd heeft om het water op te nemen. Zo stroomt 80% van het zoete regenwater ongebruikt de zee in. In stedelijke gebieden zorgt dit voor ondergelopen kelders en ander…

Lees verder

CDA: chemische gewasbeschermingsmiddelen verminderen.

Tijdens de commissievergadering Klimaat, Natuur en Milieu (KNM) van 21 april jl. stond de beleidswijziging gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen op de agenda. Ons kersverse CDA-Statenlid Jaco Kastelein riep het college op om stappen te zetten om samen met de agrarische sector te komen tot een haalbaar plan en een gezamenlijke gedragen oplossing. Afgelopen jaar besloot de provincie Zuid-Holland het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen vanaf 1 januari 2021 te verbieden op agrarisch natuurbeheer voor nieuwe contracten. Een risico volgens het CDA in Zuid-Holland, omdat er daardoor weinig animo meer zou zijn voor…

Lees verder

Water Natuurlijk levert heemraad

Het waterschap Hollandse Delta verkeert in een bestuurlijke crisis. Recent stapten alle heemraden op. Externe onderzoekers en bemiddelaars werden ingeschakeld om de problemen inzichtelijk te maken en te adviseren hoe uit de crisis te komen. Deze week werd een belangrijke stap gezet. De Verenigde Vergadering van het waterschap benoemde vier nieuwe waarnemend heemraden. Onder hen Anne Mollema, tot dan fractievoorzitter voor Water Natuurlijk in dit bestuur. Nieuw college Belangrijkste taak van het nieuwe college is op de winkel passen en het waterschap uit de bestuurlijke crisis leiden. Het is een…

Lees verder

Gemeenteraad HW vraagt de gemeente om meer lokaal in te kopen

Tijdens zijn vergaderingen op 20 en 22 april heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard unaniem de motie over de aanpassing van Inkoop- en Aanbestedingsbeleid aangenomen. De raad vraagt het college in deze motie om vaker in te kopen bij lokale ondernemers. Verder heeft de raad onder meer gedebatteerd over het verkeersplan Numansdorp, ingestemd met een eenmalige teruggave op de rioolheffing en ingestemd met een geamendeerd voorstel over de uitgangspunten voor het beleid Schulddienstverlening 2021-2024.  De gemeenteraad heeft deze maand zijn besluitvormende raad over 2 avonden moeten uitsmeren. Het bleek niet…

Lees verder

VVD HW ziet meer ruimte voor belastingteruggave

De VVD Hoeksche Waard ziet meer mogelijkheden om eenmalig de lasten voor de inwoners verlichten. Naar mening van de VVD maakt de omvang van de financiële reserve voor de gemeentelijk riolering een grotere teruggave van belastinggeld mogelijk, dan het bedrag dat nu door het College wordt voorgesteld. Concreet stelt de VVD voor om deze teruggave met 50 euro per huishouden te verhogen. In de raadsvergadering van 20 april 2020 heeft dit voorstel geen steun van de coalitiepartijen gekregen, waardoor er geen meerderheid was. “De financiële reserve voor de gemeentelijke riolering…

Lees verder

Meindert Stolk beëdigd als gedeputeerde Zuid-Holland

Meindert Stolk is vandaag beëdigd als gedeputeerde van Zuid-Holland. Hij volgt hiermee Adri Bom-Lemstra op, waarvan afgelopen maand bekend werd dat zij de voorzitter wordt van Glastuinbouw Nederland. Provinciale Staten stemde vandaag in met de voordracht. Stolk is sinds 2015 lid van Provinciale Staten en voorzitter van de CDA-Statenfractie in Zuid-Holland. Daarvoor heeft hij diverse functies binnen het CDA mogen vervullen, waaronder 16 jaar gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Wassenaar en directeur van het CDA-partijbureau. Sinds 2011 werkt hij als zelfstandig communicatie- en public affairs adviseur en ondersteunt hij bedrijven en…

Lees verder

De Jong: Wie besodemiert hier eigenlijk wie?

Er zijn volgens kenners ca. 3.000 bomen voor de aanleg van de windmolens en de natuurbegraafplaats in Heinenoord gekapt. Dat is drie keer zoveel als aan de gemeenteraad is voorgeschoteld. Dat hadden er iets meer dan 1.000 moeten zijn. Zo stond dat in het raadsvoorstel en werd dit voortdurend genoemd als maximaal aantal. Constructief Hoeksche Waard heeft als enige partij tegen het voorstel voor de natuurbegraafplaats gestemd, omdat de antwoorden op meerdere uiteenlopende vragen daartoe aanleiding gaven. Het lijkt een sympathiek voorstel, maar uiterlijke schijn bedriegt. Ons wantrouwen komt helaas…

Lees verder

GroenLinks Zuid-Holland: minder betalen voor aansluiting op het warmtenet

Nu de realisatie van de warmterotonde dichterbij komt, wordt het ook eens tijd om eens goed na te denken over het betaalmodel. Op dit moment kost een warmte-aansluiting relatief veel geld, terwijl de kosten voor de warmte zelf laag zijn. Dat zit isolatie en verduurzaming van woningen in de weg. We vragen mensen om geld te investeren in isolatie van hun woning. Maar als de warmteaansluiting dan alsnog duur uitvalt, is er voor inwoners weinig winst te behalen.  De warmteroronde is een stelsel van buizen, dat restwarmte vanuit de Rotterdamse…

Lees verder