Raad in beeld met Geertje de Schipper

Gemeente Hoeksche Waard heeft net als alle gemeenten in Nederland een gemeenteraad. 1 keer in de 4 jaar gaan de inwoners van de Hoeksche Waard, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Maar wat doet een gemeenteraad eigenlijk? De komende tijd komt u door de videoserie `Raad in beeld´ meer te weten over de gemeenteraad Hoeksche Waard. In de allereerste video is aan het woord Geertje de Schipper, griffier van de gemeenteraad. Ze geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag wat deze raad zo bijzonder maakt.…

Lees verder

Gemeenteraad akkoord met volgende stap naar een duurzame Hoeksche Waard

Energieneutraal in 2040, dat is een van de doelen van Hoeksche Waard om een duurzamere gemeente te worden. Gisteravond, 15 juli heeft de gemeenteraad akkoord gegeven voor een volgende stap. Raad stelt Uitvoeringsprogramma´s duurzaamheid vast In december 2020 heeft de gemeenteraad het programmaplan Duurzaamheid Hoeksche Waard vastgesteld. Daarin staan de volgende doelen: Hoeksche Waard is in 2040 energieneutraal, de gemeente heeft in 2050 veerkrachtige ecosystemen, is in 2050 volledig klimaatadaptief en is in 2050 100% circulair. In uitvoeringsprogramma´s staat beschreven hoe de gemeente deze doelen wil bereiken. De raad heeft…

Lees verder

VVD: Duurzaamheidsplannen Hoeksche Waard onduidelijk en ondemocratisch

De VVD Hoeksche Waard heeft in de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 15 juli jl. tegen de uitvoeringsplannen duurzaamheid van de gemeente Hoeksche Waard gestemd. Raadslid Odila Sibrijns heeft in haar betoog nogmaals gewezen op de onduidelijke en incomplete uitwerking, gebrek aan financiële onderbouwing en het ontbreken van voldoende participatie door inwoners en ondernemers. “Al meerdere malen heb ik de afgelopen jaren aangegeven dat verduurzaming en energieneutraal worden enorm ingrijpend is voor inwoners en ondernemers. Er is niet duidelijk wat er wordt verwacht door het Rijk van inwoners en ondernemers, waar…

Lees verder

Richard Croonenberg (18) burgerraadslid VVD Hoeksche Waard

De VVD Hoeksche Waard heeft Richard Croonenberg (18 jaar) voorgedragen als burgerraadslid. Richard is in de besluitvormende raadsvergadering van dinsdag 13 juli jl. benoemd. Richard Croonenberg is geboren en getogen in Oud-Beijerland. Al zeer vroeg heeft hij interesse belangstelling voor de politiek: “Ik denk na over hoe de politiek het beter kan doen. Hoe kan de politiek betere resultaten boeken, dichter bij de burger staan en de vrijheid van de burgers garanderen?” Via het Jongerenparticipatieprogramma In de zomer van 2020 kwam hij in contact met de VVD Hoeksche Waard. “Ik…

Lees verder

Motie VVD voor regionaal crisisteam verkeershinder Haringvlietbrug aangenomen

In een aangenomen motie op initiatief van de VVD heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard opdracht gegeven aan wethouder Harry van Waveren (LHW) om in een regionaal crisismanagementteam de verkeersproblematiek rondom de Haringvlietbrug en de andere grote wegenprojecten aan te pakken en hierbij nadrukkelijk het overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te zoeken. Na de plotselinge berichtgeving dat de Haringvlietbrug een aantal jaren dicht blijft en het verkeer er met slechts 50 km/u over mag rijden en er rijbanen gesloten worden, is er grote onrust ontstaan bij ondernemers…

Lees verder

Versobering Openbaar Vervoer Hoeksche Waard dreigt, College: kom in actie!

Hoeksche Waard – Connexxion werkt aan een nieuwe dienstregeling voor 2022 en wil daarbij flink wat haltes schrappen. Met name de inwoners van Mijnsheerenland, Puttershoek, Klaaswaal en Heinenoord zullen dit gaan voelen. De bus rijdt voortaan langs die dorpen in plaats van er doorheen. De problemen die dit oplevert voor jongeren, ouderen en forenzen wil de wethouder opvangen met extra fietsenstallingen en de inzet van vrijwilligers om mensen naar de bushalte buiten het dorp te brengen. Tijdens de bespreking van de perspectiefnota van de gemeente Hoeksche Waard vroeg D66 aandacht…

Lees verder

Bermen maaien en biodiversiteit

Water Natuurlijk Hollandse Delta startte medio mei een meldpunt maai-misstanden. Veel mensen reageerden. Biodiversiteit was veelvuldig onderdeel van de reacties. Onbegrip voor vroeg maaien, zonde van de bloemen, weg insecten en soms emotionele reacties als dieren sneuvelen onder de maaimachine. Meldingen gaan niet alleen over het waterschap maar ook over gemeenten en bedrijven. Maaien moet, maar minder en beter. Bloemrijk grasland Net na de Tweede Wereldoorlog waren zo ongeveer alle weilanden in ons land bloemrijk. Veel soorten kruiden met daaraan gekoppeld een rijk insectenleven. Van die bloemrijke graslanden zijn nog…

Lees verder

Ook in Zuid-Holland geen bestrijdingsmiddelen meer bij natuurgebieden

Ook in Zuid-Holland mogen er in de buurt van Natura 2000-gebieden zonder vergunning geen bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt. Dat concludeert de Partij voor de Dieren uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland. Een Drentse teler van lelies wilde het telen van de bloemen uitbreiden naar nieuwe percelen vlak bij het beschermde natuurgebied Holtingerveld. Daarbij wilde hij ook bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken. Volgens Milieudefensie had de teler hiervoor een vergunning moeten aanvragen, maar de provincie vond dat niet nodig. Daarop stapte Milieudefensie naar de rechter om de uitbreiding tegen te houden. De…

Lees verder

Bermen maaien en verkeersveiligheid

Water Natuurlijk Hollandse Delta startte medio mei een meldpunt maai-misstanden. Veel mensen reageerden. Verkeersveiligheid was onderdeel van de reacties. Van onzin, heeft niks met veiligheid te maken tot uitzicht op ander verkeer is wel belangrijk. De meeste mensen weten niet wie wegbeheerder is. Klachten gingen zowel over het waterschap als over de gemeenten. Zichthoeken en veiligheidsstroken, hoe zit het daarmee? Verkeersveiligheid Bij verkeersongevallen gaat het om schade, gewonden of nog erger. Dat is emotie. Aan de andere kant is het ook een rationele kwestie. Wat is het effect van een…

Lees verder

Constructief Hoeksche Waard wil in 2022 een raadsbreed akkoord

Tijden veranderen en de roep uit de maatschappij om nivellering klinkt steeds vaker. Iedereen ziet wat er zich in politiek Den Haag afspeelt. Enige zelfreflectie op lokaal niveau blijkt ook nodig. Er zijn in de afgelopen jaren steeds meer gemeenten overgegaan naar een raadsbreed akkoord. Waardoor is die ontwikkeling ontstaan en zou dit voor de Gemeente Hoeksche Waard ook werken?, vraagt Werner de Jong zich af. “Na het moeizame voortraject van de herindeling staat de nieuwe de gemeente er wel, maar daarmee heb je ook alles gezegd. We hebben nog…

Lees verder