Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 17 maart vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Bent u stemgerechtigd? Dan kunt u die dag in 45 stembureaus in de hele Hoeksche Waard uw stem uitbrengen. Door corona is het ook mogelijk om op maandag 15 en dinsdag 16 maart te stemmen (in 8 stembureaus verspreid over de Hoeksche Waard). En 70-plussers hebben de mogelijkheid om per brief te stemmen. Daarnaast worden in alle stembureaus (hygiëne)maatregelen getroffen om het stemmen voor iedereen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Stempas en checklist Deze week of…

Lees verder

CU/SGP en CDA bezorgd over achterblijven economische groei in Zuid-Holland

De economische groei van Zuid-Holland blijft achter in vergelijking met Noord-Holland en Utrecht. Dat blijkt uit een artikel van Elsevier Weekblad van 4 februari 2021. Reden voor de Statenfracties van de CU/SGP en het CDA Zuid-Holland om schriftelijke vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten. Grote bedrijven en innovatie zijn belangrijke pijlers voor de economie van Zuid-Holland, maar de economische groei in Zuid-Holland blijft achter. Niet voor niets dat vorig jaar de Groeiagenda Zuid-Holland tot stand is gekomen. Een plan om met investeringen de economie van Zuid-Holland sterker…

Lees verder

Politiek HW: Marco Vis (SGP)

Marco Vis in de studio

JeugdwetNatuurlijk, er blijven zorgen over de kosten maar het is nog (steeds) niet duidelijk wat de impact zal zijn van de Jeugdwet. En we moeten de jeugd niet vergeten..Gelukkig gaan de basisscholen weer open, alhoewel de scholen ook tijdens de lockdown wel een noodopvang bleven verstrekken. Gemeenteraad 2022-2026De speerpunten worden nu opgesteld voor 2022 en er wordt teruggekeken naar de afgelopen jaren. Waarbij de grootste vraag is en blijft; hoe houden we de jeugd op het eiland? En Marco besluit met de oproep: “Steun de lokale ondernemer!”

Lees verder

Constructief HW: De gemeenteraad is gewoon het bos in gestuurd!

Over het algemeen kun je er wel trots op zijn dat je als raadslid de inwoners van de Gemeente Hoeksche Waard mag vertegenwoordigen. Maar er zijn ook van die momenten dat je wat minder trots bent. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de wijze hoe er omgesprongen wordt met faunabeheer en nu weer met die bomenkap voor de aanleg van windmolens en een natuurbegraafplaats”, aldus Werner de Jong van Constructief Hoeksche Waard. “Wij hebben in deze raadsperiode meerdere pogingen gedaan om dierenwelzijn op de agenda te krijgen. Helaas is het…

Lees verder

Politiek HW: Jolanda Koning (CDA)

Jolanda Koning in de studio

Het is een gekke tijd.Jolanda is lekker bezig met heel veel dingen en doordat het nu zo’n gekke tijd is, kan ze heel goed focus aanbrengen.Zij heeft twee portefeuilles, te weten Het Sociaal domein en Duurzaamheid en zij ziet deze twee de laatste tijd steeds meer hand in hand gaan.Recent heeft het CDA twee moties ingediend, de motie“Stoepen Beleid” en de motie“Samen Spelen”en tot grote vreugde van Jolanda zijn beide moties aangenomen.

Lees verder

Webinar PvdA: duurzaamheid voor de kleine portemonnee

De Partij van de Arbeid Hoeksche Waard organiseert op 18 februari 2021 vanaf 20.00 uur een Webinar: ‘vergroenen als je rood staat’ met kandidaat Tweede Kamerlid Iris Vrolijks en deskundige in Duurzame Energie Jaap Willem Eijkenduijn. Vorige week nog was Iris in de Hoeksche Waard om te kijken hoe men in Heinenoord huurwoningen heeft verduurzaamd. Ter plekke heeft zij de standpunten van de landelijke PvdA betoogt in een YouTube filmpje. De PvdA is met haar 75 jarig jubileum deze week bepaald geen nieuwe partij. Toch is campagnevoeren in deze tijd…

Lees verder

PolitiekHW: Piet Westdijk (PvdA)

Voor Piet geen stroperig gedoe. De besluitvorming in een gemeenteraad vertoont overeenkomsten met een pot stroop uit de vriezer. Het zou iets sneller kunnen. Piet is erg teleurgesteld in het college, en de raad, omdat het PvdA initiatief voorstel omtrent armoedebeleid gewoon van tafel gezwiept werd. Gelukkig worden veel van de voorstellen gewoon door het college overgenomen en uitgevoerd.Verder hebben we gesproken over de Leenheerenpolder, het subsidiebeleid en dat de woningbouw achterloopt, de 500 woningen per jaar worden niet gehaald.Maar de grootste uitdaging blijft liggen op het gebied van Ruimtelijke…

Lees verder

VVD iCafé over landbouw met Helma Lodders en Mirjam Nelisse

Op donderdag 25 februari (19.30 uur) organiseren VVD Goeree-Overflakkee, VVD Voorne en VVD Hoeksche Waard gezamenlijk een digitaal iCafé over landbouw en innovatie in de landbouw. Te gast zijn Helma Lodders (Tweede Kamerlid VVD en woordvoerder landbouw) en Mirjam Nelisse (VVD Statenlid Zuid-Holland en kandidaat Tweede Kamerlid). Daarnaast zullen twee ondernemers een toelichting geven op een innovatieve ontwikkeling in hun sector. Landbouw is veel in het nieuws. Voedselvoorziening, verduurzaming, stikstof. Maar ook de enorme export, het feit dat de sector innovatieve koploper in de wereld is en het continue zoeken…

Lees verder

PVDA: Gemeente voldoet niet aan wettelijke eisen

Raad verzuimt beleidsplannen te formuleren voor WMO en Jeugd Voor alle onderdelen van het Sociaal Domein beschikt de gemeente Hoeksche Waard niet over de wettelijk vereiste beleidsplannen. Tot deze conclusie kwam de PvdA tijdens het werken aan het inmiddels afgewezen Initiatiefvoorstel Beleidsplan Armoede. Raadslid Mark de Koning toont zich geschokt: ,,Er is niet alleen geen armoedebeleid, er is ook geen ouderenbeleid en geen jeugdbeleid. Deze gemeente is nu ruim twee jaar onderweg en er is niets, hoewel de wet deze beleidsplannen verplicht.’’ Daarmee verzaakt de raad zijn taak, constateert de…

Lees verder

Politiek HW: Odila Sibrijns (VVD)

Druk, druk, druk.Er blijft teveel liggen, er moet volgens Odila een tandje erbij.We gaan geen negatieve campagne voeren. Wij spreken mensen aan, maar willen dat er stappen gezet worden.Zodat een volgend college voortvarend aan de slag kan. Zodat ze direct in een goed lopende trein kunnen stappen. We zijn nu nog een beetje op zoek naar het juiste perron.Het eiland moet vitaal blijven, er moeten huizen erbij. Die 500 woningen minimaal per jaar worden niet gehaald.M.b.t. de Lockdown, zij redt het wel. Ze is, als schipperskind, gewend om met meerdere mensen…

Lees verder