VVD Waterschap Hollandse Delta kritisch op Kader Richtlijn Water

Naar de mening van de fractie van VVD Waterschap Hollandse Delta voert het waterschap Hollandse Delta veel maatregelen door waarvan niet helder is of deze maatregelen voldoende bijdragen aan het doel van de Kader Richtlijn Water(KRW). Daarbij kan het waterschap Hollandse Delta niet gehouden worden aan doelrealisatie dat niet binnen zijn mogelijkheden ligt. En de laatste tranche maatregelen (o.a. in SGBP3) om een 10 te halen mogelijk moeten worden uitgevoerdtegen hoge maatschappelijke kosten. Om duidelijkheid te krijgen op de focuspunten schoon water in het Bestuursprogramma voor de komende periode heeft…

Lees verder

VVD Hoeksche Waard: “OZB kan wat ons betreft omlaag”

VVD Hoeksche Waard is verrast omdat de begroting van het College en coalitie nu opeens wel met een bezuiniging van 3,7 miljoen euro wordt ingediend. Dit leidt echter niet tot een verlaging van de OZB, omdat het College en coalitie vooral hun eigen plannen willen doorzetten. Eerder dit jaar werd een voorstel van onder andere de VVD voor een bezuiniging van 2 miljoen euro om zodoende de OZB te kunnen verlagen, nog afgewezen door de coalitiepartijen.De VVD begrijpt niet dat het College en de coalitie alle eigen plannen koste wat…

Lees verder

Politiek HW: dhr. Richard Visser (LHW)

In het politiek half uur spraken wij met Richard Visser. Met zijn 25 jaar is hij het jongste raadslid, er is nog wel een jonger iemand maar dat is een burgerlid. Als vertegenwoordiger namens Lokalen Hoeksche Waard bespraken we natuurlijk de afsplitsing binnen zijn partij die hij betreurd. Maar we kijken ook naar de toekomst, met name de jeugd heeft zijn aandacht. Is er voldoende te doen op het eiland, hoe is het openbaar vervoer geregeld. Ook sprak hij zijn zorgen uit over het gebrek aan betaalbare woningen waar hij…

Lees verder

Begroting gemeente Hoeksche Waard: Volksgezondheid, jeugdzorg & senioren

Wethouder Joanne Blaak schoof aan om ons bij te praten over de begroting 2020. Zelf probeert ze deze begroting, waar ze overigens heel tevreden over is, zelf probeert ze de begroting begrijpelijk te maken door het onder te verdelen in 3 “i’s”. Iedereen, Integraal en Innovatief. Ze blijft zich inzetten voor goede jeugdzorg en aandacht voor de senioren.  

Lees verder

Begroting gemeente Hoeksche Waard: Economie & Gebiedsmarketing

Paul Boogaard gaf een toelichting op de begroting en dan met name over die gebieden waar zijn portefeuilles bij betrokken zijn, zoals de economie, gebiedsmarketing en de vorming van loketten: het ondernemersloket en het landbouwloket. Het goede nieuws is natuurlijk dat er geen bezuinigingen zijn en dat alle (coalitie-) wensen gehonoreerd (kunnen) worden.  

Lees verder

Politiek HW: dhr. Paul Boogaard (CDA Hoeksche Waard)

Wij spraken in Nieuwsradio Hoeksche Waard met de mens achter de politieke vertegenwoordiger. Uiteraard kwam ook het CDA ter sprake, zijn werk als dorpswethouder, de vertrouwenscommissie en dat hij nog steeds speelt bij de veteranen van Goudswaard. Het fluiten schiet er tegenwoordig bij in, maar daar komen weer andere leuke dingen voor terug.    

Lees verder

Begroting Gemeente Hoeksche Waard

De wethouder financiën kwam de begroting toelichten. Op 22 november komt die in de raad en de wethouder kwam wel alvast vertellen dat hij heel trots is op ‘zijn’ ambtenaren omdat die keihard gewerkt hebben om alles rond te krijgen. Verder was hij ook een trotse wethouder, omdat het de gemeente Hoeksche Waard gelukt is om een positieve begroting op te stellen. Beluister hieronder alle details!  

Lees verder

CDA: Meer aandacht nodig voor daklozenproblematiek

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal daklozen in Nederland de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Ook de CDA-Statenfractie ontvangt zorgwekkende signalen uit de provincie over deze toename en dringt er bij het college van Gedeputeerde Staten op aan om actie te ondernemen. Ruim 39.000 mensen in Nederland hadden vorig jaar geen vaste woon- of verblijfplaats. Het gaat daarbij niet alleen om zwervers en verslaafden, ook veel gezinnen, jongeren en economische daklozen hebben geen vast dak boven het hoofd. Eén van de problemen is de verhitte woningmarkt. Betaalbare…

Lees verder

VVD: houd Krammer Volkerak zoet

De VVD fractie in het waterschap Hollandse Delta wil het Krammer Volkerakzoet houden. De Minister van I&W wil het Krammer Volkerak verzilten. De VVD is tegen verzilting omdat de waardevolle natuur verloren gaat en het zoet water broodnodig is voor de landbouw. De VVD vindt de 110 miljoen euro die verzilting moet kosten weggegooid geld. In de Verenigde Vergadering heeft de VVD grote zorg geuit over het voornemen van de Minister

Lees verder