SGP: “Koopwoningen onder € 200.000,- realiseren“

“Beschikbaarheid van voldoende starters- en gezinswoningen in de koop-, sociale huur en middenhuur vindt de SGP essentieel” schreef de SGP Hoeksche Waard in het verkiezingsprogramma 2019-2022. De SGP constateert na gesprekken met inwoners en ondernemers dat het woningbouwprogramma tot uitvoering komt, maar dat er nog een grote behoefte bestaat aan koopwoningen onder de € 200.000,- onder andere voor starters en senioren. “Het aanbod van bestaande en nieuw te bouwen woning is qua prijsklasse voor starters bijzonder moeilijk, dat kan en moet anders!”, aldus SGP-raadslid Arie van der Linden. Gesprekken wijzen…

Lees verder

Winst voor de boerenlandvogels

De provincie gaat op zoek naar financiële middelen om het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019 – 2027’ ook na 2020 te continueren. Een voorstel van de Partij voor de Dieren daartoe behaalde tijdens de vergadering van Provinciale Staten afgelopen woensdag een ruime meerderheid. Alleen het CDA stemde tegen. De motie daarvoor werd mede ingediend door GroenLinks, SP, PvdA, CU/SGP en de VVD. Het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019 – 2027’ is in 2019 opgesteld om de boerenlandvogels en daarmee de biodiversiteit te versterken. Terreinbeherende organisaties, agrarische collectieven en vrijwilligers hebben veel tijd en inspanningen…

Lees verder

Provincie maakt noodbudget vrij voor cultuur!

De provincie Zuid-Holland trekt 3 miljoen euro uit om de ergste corona schade in de culturele sector te helpen oplossen. De motie van het CDA, GroenLinks, VVD, SP, SGP/ChristenUnie en de PvdA werd vandaag met een zeer brede meerderheid aangenomen. Cultuur behoort tot de meeste kwetsbare sectoren, waar door de coronacrisis de zwaarste klappen vallen, de werkgelegenheid het meest onder druk staat en snel handelen nodig is. Crisistijden vragen om crisisaanpak en GroenLinks is blij dat de provincie nu snel doorpakt. Ariëtte Kasbergen, statenlid GroenLinks: “De culturele sector is van grote…

Lees verder

Politiek HW: Vincent Rietvelt (Groen Links)

Deze week kwam Vincent Rietvelt namens GroenLinks bij het politieke halfuur. Met Vincent praten we over de manier van vergaderen, het digitale “samenzijn” van de raad. Op 7 juli wordt er gelukkig weer “echt” bij elkaar gezeten. Wat ook de mogelijkheid geeft vooraf en nadien elkaar te spreken. De komende periode wordt er gesproken over de persectiefnota en natuurlijk houdt Vincent vinger aan de pols wat betreft duurzaamheid en woningbouw.  

Lees verder

Constructief HW:’De zwarte piet naar de raad doorspelen is niet juist’

Voor de zoveelste keer wordt er een beroep gedaan op de persoonlijke emoties van de gemeenteraadsleden om op basis daarvan een beslissing te nemen die 87.000 inwoners aangaat. Eerst gaat het om internationale politiek inzake de opvang van de kinderen uit de vluchtelingenkampen in Griekenland en nu gaat het weer om een verzoek van een inwoner over de brede maatschappelijke discussie over zwarte piet. Het toepassen van de basisprincipes van onze democratie blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig te zijn, terwijl inwoners daar recht op hebben. Als je…

Lees verder

Raadsvergadering over perspectiefnota op 7 juli

Donderdag 7 juli vanaf 15:00 uur vindt er in Dorpshuis Streona, Stockholmplein 6, Strijen een fysieke openbare raadsvergadering plaats over de behandeling van de jaarstukken, zomerrapportage en perspectiefnota. U kunt de raadsvergadering volgen via https://hoekschewaard.raadsinformatie.nl/live Wat is de perspectiefnota? De perspectiefnota (PPN) is voor de gemeenteraad het richtinggevende document voor het opstellen van de gemeentebegroting. In deze PPN staan de beleidsvoornemens voor de komende jaren. Met deze voornemens gaat het college van burgemeester en wethouders de begroting voor 2021 en de meerjarenbegroting maken. De gemeenteraad heeft veel invloed op de…

Lees verder

HWSP over verborgen armoede

In 2019 heeft de Hoeksche Waardse Senioren Partij vragen gesteld aan het college over armoede en eenzaamheid van ouderen in de Hoeksche Waard, het college heeft dit opgepakt en heeft een onderzoeksbureau opdracht gegeven om onderzoek te doen naar “Verborgen armoede in de HW”. Het onderzoeksbureau is van oktober 2019 tot 20 maart 2020 aan de slag gegaan. Het resultaat is een 56 pagina’s tellend rapport. Raadslid Leen van Prooien van de HWSP heeft kritisch naar het rapport gekeken en heeft zijn bedenkingen. Eigenlijk vindt hij het een waardeloos rapport,…

Lees verder

Constructief Hoeksche Waard wil gelijke onderwijskansen in het kader van armoedebeleid

In het onlangs verschenen rapport over verborgen armoede in de Hoeksche Waard worden kinderen een risicogroep genoemd. Hier wordt al aandacht aan besteed in de vorm van de meedoen regeling, die bedoeld is om kinderen mee te kunnen laten doen aan activiteiten en toegang te bieden tot schoolgerelateerde zaken. Deze regeling voorziet echter niet in het voorkomen van ongelijke onderwijskansen in het kader van armoedebeleid. Als kinderen opgroeien in armoede, dan kan dat leiden tot ongelijke kansen in het onderwijs en later op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Financiële…

Lees verder

Politiek HW: Alma Vervelde–Tuk, (CU Hoeksche Waard)

De frontvrouw van de ChristenUnie en in het verleden van de lijstverbinding ChristenUnie en SGP vanaf 2010. En nog altijd met veel plezier, alhoewel het niet zeker is dat zij de komende raadsperiode weer verkiesbaar zal zijn. Zij twijfelt nog. De grootste vraagstukken, volgens haar, op politiek gebied zijn: de economie en het klimaat akkoord.  

Lees verder