Wat besluit de gemeenteraad? Kijk dinsdagavond 27 februari mee!

Op dinsdagavond 27 februari vindt de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad Hoeksche Waard plaats. De raad besluit onder meer over het beleidsplan Harmonisatie Buitensportaccommodaties. In dit plan staan regels en afspraken van de gemeente over gebouwen en andere voorzieningen voor verenigingen die zich bezighouden met buitensport. Ook neemt de raad een besluit over het beleidsplan Sport en Bewegen, waarin beschreven staat hoe de kracht van sport en bewegen ingezet kan worden voor de gezondheid en het welzijn van alle inwoners van Hoeksche Waard. Vergadering bijwonen? Welkom! U kunt de besluitvormende…

Lees verder

De Lokalen Hoeksche Waard stelt vragen over gevolgen spreidingswet

De Lokalen Hoeksche Waard heeft bij monde van raadslid Brandon Ridderhof vragen gesteld overde impact van de spreidingswet op de Hoeksche Waard. De partij benadrukt het belang vantransparante communicatie en samenwerking met de inwoners bij de ontwikkelingen omtrent dehuisvesting van asielzoekers in de Hoeksche Waard. Deze vragen zijn gesteld nadat de partij in2022 al een motie indiende om inwoners beter te betrekken bij ontwikkelingen op asielbeleid.De Lokalen Hoeksche Waard is van mening dat elke beslissing over de opvang van asielzoekersin nauw overleg met de inwoners dient te worden. “Het is…

Lees verder

Busverbindingen scholieren

Op initiatief van de ChristenUnie en ondersteund door bijna de voltallige gemeenteraad, zal gemeente Hoeksche Waard bij de Provincie Zuid-Holland pleiten voor het behoud van de scholieren buslijnen vanaf ’s-Gravendeel, Maasdam en Puttershoek naar de scholen in Oud-Beijerland. In het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de nieuwe vervoersconcessie, die vanaf 2025 in werking treedt, waren deze buslijnen weggevallen. Ook zal de gemeente de Provincie verzoeken om de rechtstreekse busverbinding tussen busstation Heinenoord en busstation Kralingse Zoom vanaf 2025 weer in de dienstregeling op te nemen. Deze vooral door…

Lees verder

Gemeenteraad kijkt kritisch naar
zichzelf in Motie van Vertrouwen

Unaniem heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard een ‘Motie van vertrouwen’aangenomen die was ingediend door de PvdA, GroenLinks, Constructief HoekscheWaard en Burger Belangen. Met deze motie wilden de indieners een positieve draaigeven aan de negatieve uitkomsten van het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ doorde Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).Mark de Koning, fractievoorzitter van de PvdA: ,,De motie houdt ons, zowel raad alscollege, een spiegel voor en roept op tot actie.’’ Het onderzoek door de VNG wijstuit dat slechts 18 procent van de inwoners vertrouwen heeft in het gemeentebestuur.De Koning: ,,Dat…

Lees verder

Ontsluiting HWZW – D66 dringt aan op spoed voor Zwartsluisje/Sluisjesdijk!

‘We kunnen niet eeuwig blijven talmen’ verzucht Pim Booman van D66. Met de bewonersbijeenkomst in Nieuw Beijerland op 24 januari wordt een volgende stap gezet in dit dossier. D66 dringt aan op maatregelen die op korte termijn kunnen worden genomen voor de bewoners van Zwartsluisje/Sluisjesdijk. Hij verwijst tevens naar nieuwe richtlijnen per 1 oktober 2023 van het ministerie I&W die het mogelijk maken in speciale gevallen de snelheid te beperken tot 30km op wegen buiten de bebouwde kom. ‘De wethouder moet hierop aandringen bij het Waterschap’ aldus Booman. Verder zouden…

Lees verder

Eindelijk schot in ontwikkelen toekomstvisie Hoeksche Waard

Op de valreep van 2023 heeft het college invulling gegeven aan de motie van D66 en VoorWaards over het opstellen van een toekomstvisie voor de Hoeksche Waard. Broodnodig en geen moment te vroeg vind fractievoorzitter Coen Raijer van D66. “Het is hard nodig dat we als gemeente bedenken hoe we de toekomst van onze gemeente zien en daar naar gaan handelen, voordat anderen dat voor ons gaan bedenken,” aldus Raijer. “Het lijkt misschien niet zo dringend dat we hier geen visie en plan hebben voor hoe onze gemeente er over…

Lees verder

Open brief Water Natuurlijk Hollandse Delta

Open brief aan de dagelijkse en algemene besturen van de provincie Zuid-Holland, de gemeenteHoeksche Waard, het waterschap Hollandse Delta en de directie van het Wegschap Tunnel DordtseKil. Geachte bestuurders,Met de aanleg van het nieuwe fietspad tussen de rotonde in de N217 en de Kiltunnel bij ’sGravendeel is een mooie verbinding voor het langzaam verkeer gerealiseerd. Ook in mijn ogen eenbelangrijke ontwikkeling en ik zie in de praktijk dat er veelvuldig gebruik van gemaakt wordt doorfietsers en wandelaars.Het is echter treurig te moeten constateren dat de aanleg voor 100 % ten…

Lees verder

Inzet voor een schone en gezonde Hoeksche Waard

De laatste raadsvergadering van dit jaar is de motie ‘Schone en gezonde Hoeksche Waard’ met grotemeerderheid aangenomen. Na onduidelijkheid over PFAS-verontreiniging in de gemeente, wordt hetcollege met deze motie opgeroepen actuele en betrouwbare informatie beschikbaar te stellen voorinwoners en gemeenteraad over de kwaliteit van het water, de bodem en de lucht. De motie kwam erop initiatief van Tania Heimans (GroenLinks), Eline Rood (VoorWaards), Mireille Louwerens(BurgerBelangen) en Erwin Niedeveld (Lokalen Hoeksche Waard) en werd mede ingediend door CHW,CU, D66, PvdA, fractie Verburgh en WOW.De initiatiefnemers zetten zich al langere tijd in…

Lees verder

Geslaagde inwonersbijeenkomst Klaaswaal

14 december hebben de Lokalen Hoeksche Waard een succesvolle inwonersbijeenkomstgehouden in Klaaswaal. De fractie van Lokalen Hoeksche Waard en wethouder VanWaveren waren aanwezig om te luisteren naar de suggesties en klachten van deinwoners.De inwoners van Klaaswaal kregen de gelegenheid om hun stem te laten horen over dethema’s levendigheid, mobiliteit en openbare ruimte. De bijeenkomst bood een waardevolplatform waar inwoners hun ideeën en zorgen konden delen met dé lokale partij van deHoeksche Waard.Brandon Ridderhof, raadslid van de Lokalen Hoeksche Waard, toonde zijn tevredenheidover de bijeenkomst: “Wij zijn zeer tevreden met de…

Lees verder

Constructief Hoeksche Waard en BurgerBelangen HW maken zich grote zorgen over de voortgang van de aanleg van de Randweg Klaaswaal

De heer Werner de Jong: Op dit moment missen wij en de inwoners duidelijkheid in de voortgang van het project Randweg Klaaswaal. Inwoners worden te lang en onnodig in gevaar gebracht door de steeds meer toenemende onveiligheid op de doorgaande wegen in Klaaswaal. In een raadsvergadering van mei dit jaar hebben de meeste politieke partijen hun zorgen geuit over de huidige stand van zaken rond de Randweg Klaaswaal en nadrukkelijk gevraagd om voortvarender met dit dossier om te gaan. Helaas zijn we alweer een halfjaar verder en is het nog…

Lees verder