Actieplan Boerenlandvogels kan door!

Het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019 – 2027’  kan in 2021 rekenen op financiële middelen van de Provincie.  Dat hebben de Provinciale Staten vandaag besloten tijdens de behandeling van de begroting voor 2021. Een voorstel daartoe werd op initiatief van GroenLinks gezamenlijk ingediend door negen partijen. Het Actieplan Boerenlandvogels is opgesteld om weidevogels zoals de grutto, tureluur en kievit te versterken en te beschermen. En dat is niet voor niets. De Boerenlandvogelbalans 2020 en andere rapporten laten zien dat vogels van het open boerenland sinds 1990 met bijna 70% afnamen. Ariëtte Kasbergen,…

Lees verder

VVD: Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe oplossingen

“Genadeloos heeft de pandemie de kwetsbaarheid van onze samenleving blootgelegd”, zei VVD-fractievoorzitter Erwin Hoogland tijdens de algemene beschouwingen van de provincie Zuid-Holland. “Maar naast alle verdriet, verlies en pijn zien we dat we als samenleving een nieuwe start kunnen maken met nieuwe oplossingen.” Het was de rode draad in het betoog van de VVD: we gaan naar een nieuwe tijd en er is aanleiding om met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Hoogland benoemt een aantal veranderende trends: “Van massa naar individu, van aanbod naar vraag, van confectie naar maatwerk,…

Lees verder

VVD vraagt 100 euro belasting terug voor Hoeksche Waarders

In de besluitvormende vergadering over de begroting 2021 van de gemeente Hoeksche Waard roept VVD Hoeksche Waard het college op om aan alle inwoners en ondernemers van de Hoeksche Waard eenmalig een bedrag van 100 euro terug te betalen. Dit omdat er een erg ruime reserve is opgebouwd op rioolrechten. De begroting van de Hoeksche Waard wordt op 12 november vastgesteld. De VVD constateert dat er een zeer royale reserve van 8 miljoen is opgebouwd voor rioolvoorzieningen. Te ruim, wat de VVD betreft. In een motie vraagt de VVD aan…

Lees verder

Hoeksche Waarders massaal op de e-bike

Als het aan de Hoeksche Waardse Senioren Partij ligt, gaan de Hoeksche Waarders massaal gebruik maken van de (snelle) elektrische fiets. HWSP heeft het dan niet (alleen) over de senioren, nee, we hebben het vooral over de forenzen die heen- en weer reizen tussen woonplek en werkplek. Veel Hoeksche Waarders stappen ’s morgens in de auto en rijden 10 á 20 km naar hun werk. Naar Rotterdam en Dordrecht, maar bijvoorbeeld ook van Puttershoek naar Oud Beijerland. Wat is er nu mooier om deze afstand op de fiets af te…

Lees verder

Brief van de gemeenteraad

Beste Hoeksche Waarders, We hadden het heel graag anders gezien, maar corona is er nog steeds. En we zijn er nog niet van af, ook niet van de extra maatregelen die gelden. Als gemeenteraad zijn wij vanaf maart vooral digitaal gaan werken. In het gemeentehuis van Oud-Beijerland is het stil, de raadsvergaderingen zijn alleen maar digitaal. Gelukkig blijven inwoners inspreken en ons mailen. En we ontmoeten elkaar – op veilige afstand –  op straat.  Dank u wel daarvoor! Graag willen we u blijven ontmoeten Wat speelt er in de Hoeksche…

Lees verder

Constructief Hoeksche Waard wil de hondenbelasting afschaffen

Al sinds de Middeleeuwen wordt er hondenbelasting geheven. Het werd ingevoerd om de overlast van met name zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast zag de overheid er, in de tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een middel in om transportbelasting te kunnen heffen. Het behoeft geen toelichting dat deze argumenten anno 2020 absoluut niet meer relevant zijn. Waarom dan toch nog deze belasting blijven heffen? Tegenwoordig wordt ervan uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is gerechtvaardigd om de overlast van hondenpoep…

Lees verder

Gesprek met Basjan Niemansverdriet (CDA)

Met deze agrariër en betrokken raadslid bespraken we een aantal onderwerpen. De huidige (lage) prijs van de aardappel en de zorgen voor de boeren door de Corona-crisis. Natuurlijk hebben we het ook over het toerisme en hoe de ondernemers in de Hoeksche Waard hier profijt van kunnen hebben. Verder de zondagsrust, voor de één vanzelfsprekend voor de ander constant een punt van discussie. Basjan is trouwens zijn keuze voor de politiek nog lang niet zat. Ook voor een eventuele periode na deze termijn is hij beschikbaar.

Lees verder

Groenvisie: buiten gewoon groen VVD Hollandse Delta krijgt meerderheid

In de Verenigde Vergadering van 14 oktober is de nieuwe Groenvisie geamendeerd door VVD Hollandse Delta. Naast de ambities van het waterschap op het gebied van groen, biodiversiteit en klimaat is ook aandacht voor externe effecten en schadebeperking van belang. “Bij de duurzame inrichting, het beheer en onderhoud van het waterschapsgroen wordt, in overleg met stakeholders, op een evenwichtige manier rekening gehouden met externe effecten, zoals de gevolgen van invasieve soorten/exoten en schade aan branches zoals recreatie en landbouw”. De VVD Hollandse Delta vindt dat het groenbeleid realistisch moet zijn.…

Lees verder

Koninklijke Onderscheiding bij afscheid Groenlinks raadslid Sandra Hol

Tijdens de raadsvergadering van 13 oktober nam de gemeenteraad van Hoeksche Waard afscheid van vertrekkend raadslid Sandra Hol. Vanwege haar grote verdiensten voor de Hoeksche Waard en omdat zij zich ruim 14 jaar heeft ingezet in de gemeenteraad is zij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ruim 14 jaar maakte zij namens GroenLinks deel uit van de gemeenteraad. Van maart 2006 tot 1 januari 2019 in de toenmalige gemeente Oud-Beijerland en van 1 januari 2019 tot heden van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Zij begon als gemeenteraadslid, was…

Lees verder

PvdA wil gratis mondmaskers voor minima

De PvdA zou willen dat alle inwoners van Hoeksche Waard met een laag inkomen (jongeren, mensen in de bijstand en/of schulden) gratis mondmaskers krijgen. Aan het college van B en W heeft de partij gevraagd te onderzoeken of de gemeente mensen met te weinig financiële middelen tegemoet kan komen. “Wij maken ons zorgen over deze mensen die, het dringende advies aan alle Nederlanders een gezichtsmasker te dragen in publieke ruimten, niet kunnen opvolgen’’, aldus de PvdA. In sommige supermarkten, overheidsgebouwen en in het openbaar vervoer wordt nu verlangd dat mensen…

Lees verder