Joost Kievit gaat op campagne

Op de allerlaatste plaats van de kandidatenlijst van Water Natuurlijk staat Joost Kievit. Hij gaat op campagne, maar niet voor zichzelf. Hij hecht niet aan het pluche en gaat niet voor een zetel in het bestuur. Een stem op hem en de andere lijstduwers is een stem op Water Natuurlijk, een beweging waar hij nu vier jaar aan bouwt. Het uiteindelijke doel: een toekomst bestendig waterschap dat werkt voor mensen, in harmonie met de natuur. Waterveiligheid in de genen Geboren en getogen op Goeree Overflakkee. Met een uitgebreide schippersfamilie was…

Lees verder

Waterschap van de toekomst

Water Natuurlijk bereidt zich voor op de komende bestuursperiode in het waterschap Hollandse Delta. Indringende maatschappelijke vraagstukken vragen om een ander, een beter waterschap. Water Natuurlijk heeft een sterk team en een doortimmerd programma om hiermee aan de slag te gaan. Op nieuwjaarsdag gingen programma en team spetterend “te water”. Huis op orde? Jarenlang stuurde het bestuur van het waterschap uitsluitend op geld. Dat zorgde voor een structurele verwaarlozing van taken. Ruim drie jaar geleden zijn de achterstanden in het onderhoud van stuwen, duikers, gemalen en zuiveringen in kaart gebracht.…

Lees verder

Motie D66 en VoorWaards: college voorkom verschraling scholierenvervoer!

Een brief aan leerlingen van het voortgezet onderwijs in Oud Beijerland veroorzaakte grote onrust deze week. Leerlingen van onder andere het Hoeksch Lyceum kregen te horen dat er na de kerstvakantie minder bussen worden ingezet in de drukken uren ’s ochtends. Scholen in de Hoeksche Waard gaan hun lesrooster aanpassen omdat extra bussen door de nieuwe dienstregeling komen te vervallen. Het is daardoor goed mogelijk dat sommige leerlingen niet mee kunnen met de bus en dus te laat komen. Als oorzaak werden hoge brandstofprijzen en personeelstekort genoemd bij Connexxion, die…

Lees verder

Verkiezingen waterschap belangrijker dan ooit

Water Natuurlijk kijkt uit naar de verkiezingen van maart volgend jaar. Een wijziging van de wet op initiatief van GroenLinks en D66 maakt dat er ook in de Hollandse Delta meer te kiezen valt. Verder moet het waterschap haar verantwoordelijkheid pakken in de crises op het gebied van klimaat, energie, waterkwaliteit en verlies aan biodiversiteit. Ook is er een rol weggelegd in de ruimtelijke ordening en de landbouwtransitie. Onze leefomgeving is in het geding en het is aan de kiezer om een krachtig en toekomst gericht bestuur aan het roer…

Lees verder

PvdA en GroenLinks Hoeksche Waard kritisch over bouwen voor Rotterdam en Dordrecht

De fracties van GroenLinks en PvdA zijn bezorgd over het voornemen van waarnemend burgemeester Charlie Aptroot om in Den Haag te gaan lobbyen voor meer grootschalige woningbouw in de Hoeksche Waard dan de provincie toestaat. Hij zou dit samen met de burgemeesters Aboutaleb en Kolff willen doen om Rotterdam en Dordrecht te helpen met hun verstedelijkingsopgave. Afgelopen woensdag 16 november werd dit door de drie burgemeesters aan de gemeenteraad meegedeeld, nadat zij op verschillende plaatsen in de Hoeksche Waard op bezoek waren geweest. Een bezoek waarbij door het college met…

Lees verder

College zet gemeenteraad buitenspel bij bouw villa in natuur of polderlandschap

In Den Haag maken ze zich steeds meer zorgen over de maatschappelijke gevolgen als de Omgevingswet 1 januari 2023 wordt ingevoerd. Na vele deskundigen waarschuwt nu ook het ict-adviescollege van de overheid hiervoor. Door ict-problemen bestaat de kans dat deze enorme wetswijzigingsoperatie wederom wordt uitgesteld. Het college in de Hoeksche Waard houdt echter vertrouwen in de Omgevingswet, zo bleek tijdens de raadsvergadering van 11 oktober. De amendementen en motie vanuit de oppositie, om te voorkomen dat inwoners, het landschap en de natuur straks de dupe zijn van de omstreden wet,…

Lees verder

‘Niemand in Hoeksche Waard mag door
het ijs zakken deze winter’

Unaniem heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard het college van B en W in eenmotie opdracht gegeven inwoners de komende maanden te helpen bij het opvangen vande enorm oplopende energiekosten en de stijgende inflatie.De motie was ingediend door de fracties van de PvdA, GroenLinks en ConstructiefHoeksche Waard. Mark de Koning (PvdA): ,,Deze motie heeft weinig uitleg nodig. Het ishet gesprek van de dag tussen werkende mensen, mensen met een uitkering, jongeren. Devraag die hen bezig houdt is: Hoe kunnen we het redden, deze winter?’’Er is een morele verplichting om naast…

Lees verder

Tijdelijke functiewisseling bij Constructief Hoeksche Waard

Wegens andere dringende persoonlijke verplichtingen is fractievoorzitter van Constructief Hoeksche Waard, Werner de Jong, genoodzaakt om met ingang van heden tijdelijk zijn raadsfunctie over te dragen aan de nummer drie op de kieslijst, Olga Guttenberg Bataglia. Het gaat om een periode van ca. 16 weken. Olga is nu burgerraadslid en zal als raadslid geïnstalleerd worden. Riene Verburgh zal de functie van fractievoorzitter tijdelijk waarnemen tot Werner weer terug is.

Lees verder

D66: stel burgerberaad in voor verkeersveiligheid

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering heeft D66 Hoeksche Waard geopperd om een burgerberaad in te stellen om samen met inwoners en bedrijven de verkeersveiligheid in de Hoeksche Waard te verbeteren.De Democraten stellen een proef voor met een specifiek burgerberaad voor verkeersveiligheid in de Hoeksche Waard, waarbij een goede vertegenwoordiging van inwoners en bedrijven meedenkt over hoe we het verkeer in onze gemeente veiliger maken.De afgelopen jaren zijn er bij inwoners steeds meer zorgen over verkeer en in het bijzonder over verkeersveiligheid. Coen Raijer vindt dat dat ook logisch is want er…

Lees verder

BurgerBelangen en GroenLinks roepen op kap van leefgebied damherten te stoppen

BurgerBelangen en GroenLinks Hoeksche Waard hebben de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzocht de kapvergunning voor het bos aan weerszijden van de Schuringse Havenkade in Numansdorp onmiddellijk in te trekken. Daar mogen vanaf vandaag de populieren en essen worden gekapt door de particuliere eigenaar. Beide fracties zijn echter geschrokken omdat het een van de leefgebieden van de damherten betreft. Gevreesd wordt dat de dieren dan de polders ingaan en daar overlast zullen veroorzaken, terwijl de provincie binnenkort over hun lot beslist. Ook leven in het te kappen bos reeën en uilen. Daarnaast…

Lees verder