Henk van der Drift geïnstalleerd als Burgerlid voor D66 Hoeksche Waard

Op 12 september is Henk van der Drift officieel geïnstalleerd als burgerlid voor de fractie vanD66 Hoeksche Waard tijdens de gemeenteraadsvergadering. Zijn brede ervaring in hetbedrijfsleven en het openbaar bestuur maken hem een waardevolle aanwinst voor de partijen de lokale politiek vinden de D66 fractieleden.Voorafgaand aan zijn installatie voor D66 Hoeksche Waard heeft Henk van der Drift zich metsucces ingezet als Heemraad met de portefeuille Financiën, Wegen en Groenbeleid bijWaterschap Hollandse Delta.Coen Raijer, fractievoorzitter van D66 Hoeksche Waard, is enthousiast over de uitbreidingvan het D66 team met van der Drift.…

Lees verder

Hoeksche Waard moet plaatsing zonnepanelen veel makkelijker maken

Gemeente Hoeksche Waard moet het gemakkelijker maken om zonnepanelen ookelders te plaatsen dan alleen op daken, zoals bijvoorbeeld op zijgevels.De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders in een motie deopdracht gegeven beleidsregels te formuleren die de mogelijkheden verruimen.Indiener van de motie, PvdA-fractievoorzitter Mark de Koning: ,,Er is nu geen apartafwegingskader op basis waarvan aanvragen kunnen worden beoordeeld. Het collegevond dan een beoordeling op brandveiligheid, veiligheid van de constructie en deeisen van welstand voldoende was.’’De Koning, wiens motie mede werd ingediend door de VVD, GroenLinks, D66 en deChristenUnie, pleit…

Lees verder

VVD-raadslid Odila Sibrijns opgevolgd
door Marijke Boorsma

Odila Sibrijns heeft aan de burgemeester van Hoeksche Waard kenbaar gemaakt haar taken per 12 september neer te leggen, omdat zij binnenkort naar het buitenland verhuist. Haar opvolger is Marijke Boorsma, eerderal raadslid en nu actief als burgerlid. Het afscheid is tijdens de raadsvergadering van12 september, evenals de installatie van Boorsma als opvolger. Wonen en werken in Frankrijk Sibrijns verlaat de raad met pijn in het hart. “Ik vind het enorm jammer dat ik mijn taken moetneerleggen en het fantastische team van VVD Hoeksche Waard ga verlaten. Ik heb tienprachtige…

Lees verder

Hoeksche Waard kan voorbeeld zijn voor Haagse politiek

Het kabinet is gevallen en dat betekent dit jaar nieuwe landelijke verkiezingen. Wat als het in de coalitie van de Hoeksche Waard misloopt, worden er dan ook nieuwe gemeenteraadsverkiezingen uitgeschreven? Nee. Allereerst lijkt het vredig in de coalitie van CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en VVD. Zo bleek ook bij de politieke beschouwingen van 6 juli. De politici van een gemeentelijke coalitie moeten de sfeer ook wel goed houden: volgens de grondwet mogen er bij een lokale crisis geen tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen worden uitgeschreven. Dat kan alleen bij een herindeling, zoals…

Lees verder

Constructief Hoeksche Waard vraagt meer aandacht voor de ouderen in de Hoeksche Waard

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota hebben wij gepleit voor meer hulp voor ouderen die geen gebruik maken van inkomensvoorzieningen, omdat ze hier onvoldoende van op de hoogte zijn of de weg gewoon niet weten te vinden om daar gebruik van te kunnen maken. Volgens de Nationale Ombudsman leven sommige ouderen daardoor onder het sociaal minimum. Er wordt te veel van deze mensen verwacht dat ze alles maar zelf kunnen regelen en alles weten. Voor velen is dat echter te veel gevraagd. De motie van ons, die gebaseerd is op een…

Lees verder

‘Beleid mag niet gaan ten koste
van financieel zwakke inwoners

Financieel kwetsbare inwoners mogen niet het slachtoffer worden van eventuelebezuinigingen. Een door de PvdA, Voorwaards, Burgerbelangen en WOWingediende motie met deze strekking is door de gemeenteraad van Hoeksche Waardaangenomen.PvdA-fractievoorzitter Mark de Koning: ,,Er komen financieel zware tijden aan. Debegrotingen voor de komende jaren vertonen omvangrijke tekorten die naar allewaarschijnlijkheid tot bezuinigingen zullen leiden. Wij vinden dat daarbij rekeningmoet worden gehouden met de maatschappelijke en sociale effecten.’’Voor de PvdA en de mede-indieners van de motie is het onaanvaardbaar dat tekortenworden afgewenteld op de zwaksten in de samenleving. ,,Als de situatie nijpendwordt,…

Lees verder

Verkeersveiligheid krijgt nu de aandacht die het verdient

D66 Hoeksche Waard is verheugd dat verkeersveiligheid als een apart onderwerp isopgenomen in het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente. D66 heeft paar wekengeleden gevraagd om verkeersveiligheid apart te benoemen bij het integraalveiligheidsbeleid. Omdat je met het apart benoemen van dat onderwerp het de aandachtgeeft die het verdient, vinden de lokale D66’ers. De burgemeester heeft gehoor gegeven aande oproep van D66 om verkeersveiligheid een prominente plaats te geven binnen hetveiligheidsbeleid van de gemeente. Dankbaar, maar er blijft veel werk te verzetten Raijer is opgetogen over deze positieve ontwikkeling en spreekt zijn…

Lees verder