Lokalen Hoeksche Waard toch blij dat er meer kan op zondag

Lokalen Hoeksche Waard zegt toch blij te zijn met de toegenomen mogelijkheden voor winkelopeningen en evenementen op zondag in de Hoeksche Waard. Dit volgt op een periode van uitgebreid onderzoek die duidelijk hebben gemaakt dat er een verlangen is naar meer activiteiten op zondag, met behoud van respect van een aanzienlijke minderheid. Lokalen Hoeksche Waard dienden een eigen voorstel waarbij op meer zondagen evenementen en winkelopeningen mochten plaatsvinden, namelijk eens in de twee weken.Brandon Ridderhof (raadslid LHW) zegt daarover: “We wilden dat er meer mogelijk was op de zondagen en…

Lees verder

VVD Blij met openstelling op zondag, teleurgesteld over breuk coalitie

VVD Hoeksche Waard is blij dat alle ondernemers in de Hoeksche Waard als zij dat willen hun winkel op zondag tussen 12.00 en 17.00 kunnen openen. Zo bepaalt elke ondernemer zelf of hij daar gebruik van maakt. De VVD vindt dit een goede ontwikkeling voor zowel de ondernemer als de inwoners van de Hoeksche Waard. VVD steunt de uitkomst van bewonersonderzoek De VVD-fractie kiest ervoor om samen met andere partijen in te stemmen met het voorstel waarbij allewinkels open mogen van 12.00 tot 17.00 uur. Een goede oplossing die volgens…

Lees verder

Constructief Hoeksche Waard en BurgerBelangen HW willen dat de huidige coalitie verder gaat als minderheidscoalitie

Kort nadat de VVD uit de coalitie is gestapt, zijn alle fractievoorzitters door de overgebleven driecoalitiepartijen uitgenodigd voor een gesprek om te komen tot een stabiele coalitie. Hetantwoord konden wij pas geven nadat het openbaar debat had plaatsgevonden. Dit met het oogop openheid en transparantie waar onze partijen voor staan. Na de vergadering hebben wijonderstaande reactie naar de coalitie gestuurd. De inhoud daarvan spreekt voor zich.Helaas is op onze vragen en vragen van andere partijen onvoldoende antwoord gegeven om eengoed beeld te kunnen vormen waarom een nieuwe stabiele coalitie mogelijk…

Lees verder

CDA, Lokalen Hoeksche Waard en SGP zetten volgende stap in formatieproces

De afgelopen dagen hebben vertegenwoordigers van CDA, Lokalen Hoeksche Waard(LHW) en SGP verkennende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van politiekepartijen uit de gemeenteraad naar aanleiding van het opstappen van de VVD uit decoalitie. Doel van de gesprekken is komen tot een stabiele meerderheidscoalitie. Formatiegesprekken Op basis van deze verkennende gesprekken hebben CDA, LHW en SGP besloten omformatiegesprekken te voeren met ChristenUnie en D66. Beide partijen hebben tijdensde gesprekken aangegeven veel kansen te zien om aansluiting te vinden bij de huidigecoalitiepartijen CDA, LHW en SGP, zowel wat betreft samenwerking als op inhoud.…

Lees verder

Portefeuilles tijdelijk verdeeld onder collegeleden gemeente Hoeksche Waard

Op 11 juni zijn tijdens de collegevergadering de portefeuilles van wethouder Robin Heij, die heeft aangegeven tijdens de raadsvergadering zijn ontslag in te dienen, voorlopig verdeeld over de collegeleden. De tijdelijke verdeling is als volgt: Wethouder Van der Wulp Wonen Huisvesting nieuwkomers Control Wethouder Peters Uitvoering Wonen, Welzijn , Zorg Wethouder Boogaard Afvalbeleid /RAD Dienstverlening Facilitaire zaken Informatiemanagement en informatiebeveiliging/cybersecturity Wethouder Van Waveren Projecten: Stougjeswijk Oost en Molenpolder

Lees verder

PVV wint Europese verkiezing in Hoeksche Waard

Donderdag 6 juni 2024 vond in Nederland de verkiezing van het Europees Parlement plaats. In Hoeksche Waard kwam de PVV (Partij voor de Vrijheid) met ruim 20% van de stemmen als grootste partij uit de bus. Met 48% lag het opkomstpercentage ruim 5% hoger dan in 2019 (42,76%). Het landelijk gemiddelde lag deze verkiezingen rond de 47%. Voorlopige verkiezingsuitslag In de tabel hieronder vindt u de voorlopige uitslag van gemeente Hoeksche Waard. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)                       …

Lees verder

Spoeddebat Hoeksche Waard

Op verzoek van de oppositiepartijen houdt de gemeenteraad van Hoeksche Waard op dinsdagavond 11 juni een spoeddebat over het vertrek van de VVD uit de coalitie. Het overgrote deel van de oppositie – alleen de Christen Unie heeft het verzoek niet ondertekend – wil antwoord op de talrijke vragen die de breuk in de coalitie oproept. ,,Deze raadsperiode duurt nog tot maart 2026, wij kunnen niet al die tijd stuurloos blijven’’, aldus Vincent Rietvelt, fractievoorzitter van GroenLinks. ,,Er zijn nog teveel vragen onbeantwoord. Hoe kon dit gebeuren? Was het echt…

Lees verder

Motie aangenomen voor meer vrouwen in gemeentelijke politiek

Een aantal vrouwelijke raadsleden in de Hoeksche Waard heeft de krachten gebundeld. Zij willen meer vrouwen aantrekken in de lokale politiek. De raad telt nu 37 raadsleden waarvan er slechts 8 vrouw zijn, en het college bestaat alleen uit mannen. Dat kan anders! De gemeenteraad geeft geen evenredig beeld van de samenstelling van de bevolking. Voor de kwaliteit van de besluitvorming is het van belang dat mannen en vrouwen evenwichtig zijn vertegenwoordigd in de politiek. Natuurlijk speelt elke politieke partij zelf een grote rol om vrouwen hiervoor te activeren en…

Lees verder

Raad Hoeksche Waard komt niet tot besluit over zondagsopenstelling

Mededeling van Groen Links, PvdA Hoeksche Waard en D66 Hoeksche Waard. In de gemeenteraad van Hoeksche Waard is de discussie over de AdviesnotaRust en Activiteiten op Zondag volledig vastgelopen. Voor het collegevoorstelen de drie ingediende amendementen bleek geen meerderheid te zijn.De stemmen staakten (18 voor en 18 tegen) over het meest vergaandeamendement dat bepleitte alle winkels in de Hoeksche Waard op zondag demogelijkheid te bieden open te gaan van 12.00 uur tot 17.00 uur.Een amendement van de VVD dat voorstelde om te kiezen voor scenario 1b,waarin de openstelling zich zou…

Lees verder

D66 Hoeksche Waard pleit voor alle zondagen open

In de raadscyclus van mei wordt de adviesnota ‘Rust en activiteiten op zondag’ besproken. Naar verwachting neemt de Raad dan het langverwachte besluit over het openstellen van winkels en organiseren van evenementen op zondag. Het college stelt, in afwijking van het advies van het inwonersforum, een ingewikkelde regeling voor. In het voorstel mogen sommige winkels wel open op zondag en andere niet. Er zijn beperkingen voor bepaalde dorpen en voor bepaalde soorten winkels. D66 is zeer kritisch over de manier waarop het college dit vraagstuk afhandelt: ‘Het voorstel is veel…

Lees verder