‘Niemand in Hoeksche Waard mag door
het ijs zakken deze winter’

Unaniem heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard het college van B en W in eenmotie opdracht gegeven inwoners de komende maanden te helpen bij het opvangen vande enorm oplopende energiekosten en de stijgende inflatie.De motie was ingediend door de fracties van de PvdA, GroenLinks en ConstructiefHoeksche Waard. Mark de Koning (PvdA): ,,Deze motie heeft weinig uitleg nodig. Het ishet gesprek van de dag tussen werkende mensen, mensen met een uitkering, jongeren. Devraag die hen bezig houdt is: Hoe kunnen we het redden, deze winter?’’Er is een morele verplichting om naast…

Lees verder

Tijdelijke functiewisseling bij Constructief Hoeksche Waard

Wegens andere dringende persoonlijke verplichtingen is fractievoorzitter van Constructief Hoeksche Waard, Werner de Jong, genoodzaakt om met ingang van heden tijdelijk zijn raadsfunctie over te dragen aan de nummer drie op de kieslijst, Olga Guttenberg Bataglia. Het gaat om een periode van ca. 16 weken. Olga is nu burgerraadslid en zal als raadslid geïnstalleerd worden. Riene Verburgh zal de functie van fractievoorzitter tijdelijk waarnemen tot Werner weer terug is.

Lees verder

D66: stel burgerberaad in voor verkeersveiligheid

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering heeft D66 Hoeksche Waard geopperd om een burgerberaad in te stellen om samen met inwoners en bedrijven de verkeersveiligheid in de Hoeksche Waard te verbeteren.De Democraten stellen een proef voor met een specifiek burgerberaad voor verkeersveiligheid in de Hoeksche Waard, waarbij een goede vertegenwoordiging van inwoners en bedrijven meedenkt over hoe we het verkeer in onze gemeente veiliger maken.De afgelopen jaren zijn er bij inwoners steeds meer zorgen over verkeer en in het bijzonder over verkeersveiligheid. Coen Raijer vindt dat dat ook logisch is want er…

Lees verder

BurgerBelangen en GroenLinks roepen op kap van leefgebied damherten te stoppen

BurgerBelangen en GroenLinks Hoeksche Waard hebben de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzocht de kapvergunning voor het bos aan weerszijden van de Schuringse Havenkade in Numansdorp onmiddellijk in te trekken. Daar mogen vanaf vandaag de populieren en essen worden gekapt door de particuliere eigenaar. Beide fracties zijn echter geschrokken omdat het een van de leefgebieden van de damherten betreft. Gevreesd wordt dat de dieren dan de polders ingaan en daar overlast zullen veroorzaken, terwijl de provincie binnenkort over hun lot beslist. Ook leven in het te kappen bos reeën en uilen. Daarnaast…

Lees verder

PvdA en GroenLinks in Hoeksche Waard willen noodplan voor armoedebestrijding

Ook de Hoeksche Waardse fractievoorzitters van de PvdA, Mark de Koning, en GroenLinks, Vincent Rietvelt, hebben de landelijk breed gedeelde oproep aan het kabinet ondertekend om met een nationaal plan voor armoedebestrijding te komen. De Koning en Rietvelt constateren dat heel snel actie moet worden ondernomen: ,,Uitstel is niet langer mogelijk. De wachtrijen bij armoedeloketten en de Voedselbank groeien. De salarissen stijgen niet terwijl steeds meer geld nodig is voor de basisbehoeften.´´ Vincent Rietvelt vindt dat de rijksoverheid de mensen in 2022 laat stikken. Hij zegt: ,,In een gemeente met…

Lees verder

CDA: We moeten verder denken dan beton, stenen en metselwerk!

Zuid-Holland heeft – als de meest dichtbevolkte provincie van Nederland – de opdracht gekregen vanuit het Rijk om ruim 20% van de totale landelijke woningbouwopgave te realiseren. Ruim 200.000 woningen moeten er voor 2030 gebouwd worden. “We kunnen lang praten over de aantallen, maar wat leidend moet zijn in deze discussie is dat er voldoende ruimte gereserveerd wordt om er ook een fijne leefomgeving van te maken,” zo sprak CDA-Statenlid Moniek van Sandick gisteren bij de commissievergadering van Ruimte, Wonen en Economie. In Zuid-Holland groeit de vraag naar woningen. Vanuit…

Lees verder

Leden D66 HW bedanken Miranda den Tuinder

Op de Algemene Afdelingsvergadering van 18 mei hebben de leden van D66 Hoeksche Waard afscheid genomen van Miranda den Tuinder als raadslid en fractievoorzitter van D66. Speeches van de leden Verschillende leden hebben Miranda bedankt in de vorm van een speech. Daarin valt op dat de leden veel waardering hebben voor de enorme inspanning die Miranda de afgelopen jaren heeft verricht voor de partij. Fractievoorzitter van D66 Zuid-Holland Ria Oosterop was ook aanwezig. Zij bedankte Den Tuinder voor de goede samenwerking namens de Statenfractie. Loopbaan binnen D66 Miranda den Tuinder…

Lees verder

Gemeente die bloemen maait en snoeit in broedseizoen niet meer van deze tijd

Van een gemeente die zegt biodiversiteit belangrijk te vinden en bloemrijke akkerranden stimuleert, zou je het niet verwachten: snoeien in broedseizoen en het maaien van bloemen. Toch zien zowel Constructief Hoeksche Waard als GroenLinks hier helaas te vaak voorbeelden van. Onnodige voorbeelden, welteverstaan, want het gaat dan bijvoorbeeld niet om maaien voor de verkeersveiligheid. Nee, net bloeiende bloemen die veel insecten aantrekken verdwijnen nodeloos en 17 mei werden door de gemeente in Nieuw-Beijerland zelfs enorme bosschages vol vogels tot op de grond gesnoeid. Beide fracties zullenwethouder Van Waveren daarom binnenkort…

Lees verder

Update CDA Jongeren

14 februari spraken wij met Renske Frieswijk, Guus Lagendijk en Leen-Jan van der Meer over punten die zij als de jongere tak van het CDA graag op de kaart zetten en waar zij zich dus hard voor willen maken. Hierbij kwamen de onderwerpen openbaar vervoer, starterswoningen en uitgaangelegenheden ruim aan bod. Dit was aan de vooravond van de verkiezingen. Dit keer spraken wij nogmaals met Renske Frieswijk en Guus Lagendijk. Wij waren namelijk reuzebenieuwd hoe het voor hen is geweest om de verkiezing mee te maken en wat er in…

Lees verder

Water Natuurlijk zoekt kandidaten

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! Ze zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2023. Wat voor jou? Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging, opgericht door de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Sportvisserij Nederland en Natuurmonumenten. Daarnaast zijn er veel groene, recreatie- en milieuorganisaties die hen steunen. Een aantal partijen die zelf niet meedoen aan de waterschapsverkiezingen, zoals GroenLinks en D66, adviseren hun kiezers om op Water Natuurlijk te stemmen. De kandidaten hebben verschillende (politieke) achtergronden, velen zijn bij geen enkele reguliere…

Lees verder