Gemeenteraad Hoeksche Waard wil collectief wonen stimuleren

In elk dorp in de Hoeksche Waard moet het mogelijk worden om collectief te wonen. Dat staat in de motie over Wonen, Welzijn en Zorg die gisteravond, 21 september tijdens de besluitvormende raadsvergadering is aangenomen. De raad vergaderde sinds lange tijd weer in de raadszaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Met zichtbaar plezier om elkaar (r)echt in de ogen te kunnen kijken. De raad stemt in met de conceptvisie Wonen Welzijn Zorg Collectieve woonvormen, zoals kleinere woningen, gezamenlijke faciliteiten en gedeelde tuinen kunnen helpen bij wonen voor ouderen en kwetsbare…

Lees verder

VVD Hoeksche Waard organiseert workshop lokale politiek.

|25 sep| De VVD Hoeksche Waard organiseert op zaterdag 25 september een workshop over de lokale politiek. In een ruime ochtend wordt het functioneren van het gemeentebestuur uitgelegd en stilgestaan bij actuele politieke thema’s. De introductie is bedoeld voor iedereen, die geïnteresseerd is in de lokale politiek of gewoon beter wil weten hoe het nu allemaal werkt. Het is niet nodig om lid van de VVD te zijn en de deelname is kosteloos. De VVD organiseert deze workshop om de aansluiting tussen de politiek en inwoners en bedrijven te verbeteren.…

Lees verder

Constructief HW: “impact en gevolgen sloopplannen Oosterse Gorzenwijk worden sterk onderschat”

Terwijl iedereen nine eleven herdacht, was Constructief Hoeksche Waard op zaterdag 11 september jl. gaan praten met de inwoners in de Oosterse Gorzenwijk in Oud-Beijerland. Voor die mensen stort er namelijk ook een wereld in door de sloopplannen van HW Wonen. Er kwamen tientallen inwoners naar het wijkgebouwtje om samen met de bewonerscommissie te praten over de gevolgen van de sloopplannen. Dit leverde veel informatie op, maar ook emoties en vooral onbegrip over de manier waarop dit traject door zowel de gemeente als door HW Wonen aangepakt wordt. Zo hoort…

Lees verder

VVD iCafé over mobiliteit met gedeputeerde Frederik Zevenbergen

| 23 sep | Op donderdag 23 september (20.00 uur) organiseren VVD Hoeksche Waard, VVD Goeree-Overflakkee en VVD Voorne aan Zee een digitaal iCafé over mobiliteit. De sprekers zijn VVD-gedeputeerde Frederik Zevenbergen, André Schoon (VVD-wethouder Brielle) en Christel Mourik (secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag). Zij zullen het onderwerp vanuit hun perspectief toelichten, waarna er ruimte is voor vragen en discussie. De Zuid-Hollandse eilanden liggen strategisch in de groene zuidrand van de provincie Zuid-Holland en in de corridor Rotterdam-Antwerpen. De verkeersdrukte is de laatste jaren door woningbouw en economische…

Lees verder

Politiek HW: Wethouder Paul Boogaard (CDA)

De aftrap, qua politiek en ook qua seizoen werd vandaag gedaan door de Wethouder van het CDA in de gemeente Hoeksche Waard, Paul Boogaard.  En dan kan het in eerste instantie eigenlijk alleen maar gaan over de ontwikkelingen m.b.t. de haringvlietbrug. Zo langzamerhand wordt dit een onderwerp dat alle portefeuilles raakt en dus ook bij Paul.  Verder hebben wij gesproken over diverse landelijke en lokale ontwikkelingen. Beluister hier het gesprek terug:

Lees verder

VVD Hoeksche Waard uit de startblokken!

In september organiseert de VVD Hoeksche Waard een aantal activiteiten om de lokale politiek meer zichtbaar te maken. Op vrijdag 17 september 2021 van 17.00 uur tot 19.00 uur wordt gestart met een oude traditie en vindt er weer een liberale borrel plaats. Later in de maand worden een onlinebijeenkomst over mobiliteit en een workshop over gemeentepolitiek gehouden. De VVD start met deze activiteiten om de aansluiting tussen de politiek en inwoners en bedrijven te verbeteren. Iedereen die interesse heeft of zich betrokken voelt bij de gemeente Hoeksche waard is…

Lees verder

Constructief Hoeksche Waard: Maak van het voormalig Actief College wisselwoningen voor Oosterse Gorzen in plaats van een monument

Bij het aanwijzen van een gebouw als monument moet bij de afweging ook voldoende rekening gehouden worden met de brede belangen van de inwoners. Is dat bij het aanwijzen van het gebouw van het voormalig Actief College wel gedaan als je kijkt hoe de gemeente omgaat met de problemen bij de Oosterse Gorzen? Aldus Werner de Jong van Constructief Hoeksche Waard. Onlangs heeft Constructief Hoeksche Waard schriftelijke vragen gesteld over de sloopplannen inzake de Oosterse Gorzen in Oud-Beijerland. Uit de beantwoording blijkt dat de Gemeente niet van plan is om…

Lees verder

Raad in beeld met Geertje de Schipper

Gemeente Hoeksche Waard heeft net als alle gemeenten in Nederland een gemeenteraad. 1 keer in de 4 jaar gaan de inwoners van de Hoeksche Waard, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Maar wat doet een gemeenteraad eigenlijk? De komende tijd komt u door de videoserie `Raad in beeld´ meer te weten over de gemeenteraad Hoeksche Waard. In de allereerste video is aan het woord Geertje de Schipper, griffier van de gemeenteraad. Ze geeft bijvoorbeeld antwoord op de vraag wat deze raad zo bijzonder maakt.…

Lees verder

Gemeenteraad akkoord met volgende stap naar een duurzame Hoeksche Waard

Energieneutraal in 2040, dat is een van de doelen van Hoeksche Waard om een duurzamere gemeente te worden. Gisteravond, 15 juli heeft de gemeenteraad akkoord gegeven voor een volgende stap. Raad stelt Uitvoeringsprogramma´s duurzaamheid vast In december 2020 heeft de gemeenteraad het programmaplan Duurzaamheid Hoeksche Waard vastgesteld. Daarin staan de volgende doelen: Hoeksche Waard is in 2040 energieneutraal, de gemeente heeft in 2050 veerkrachtige ecosystemen, is in 2050 volledig klimaatadaptief en is in 2050 100% circulair. In uitvoeringsprogramma´s staat beschreven hoe de gemeente deze doelen wil bereiken. De raad heeft…

Lees verder

VVD: Duurzaamheidsplannen Hoeksche Waard onduidelijk en ondemocratisch

De VVD Hoeksche Waard heeft in de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 15 juli jl. tegen de uitvoeringsplannen duurzaamheid van de gemeente Hoeksche Waard gestemd. Raadslid Odila Sibrijns heeft in haar betoog nogmaals gewezen op de onduidelijke en incomplete uitwerking, gebrek aan financiële onderbouwing en het ontbreken van voldoende participatie door inwoners en ondernemers. “Al meerdere malen heb ik de afgelopen jaren aangegeven dat verduurzaming en energieneutraal worden enorm ingrijpend is voor inwoners en ondernemers. Er is niet duidelijk wat er wordt verwacht door het Rijk van inwoners en ondernemers, waar…

Lees verder