Van Een Afstand Bekeken

Cornelis de Graaf woont in Frankrijk, maar als oud-Hoeksche Waarder volgt hij de lokale politiek op de voet. Elke maand geeft hij zijn visie op belangrijke ontwikkelingen. EXTREEM HOGE KOSTEN VOOR INHUURKRACHTEN GEMEENTE HOEKSCHE WAARD De gemeenteraad klaagt al enkele jaren over de hoge kosten die gemoeid zijn met het inhuren van externe krachten. De raad ziet een exorbitante kostenpost en vraagt zich af, of externen niet te pas en te onpas door de gemeente worden ingehuurd. Over de jaren 2019 en 2020 ziet de raad de kosten voor externe…

Lees verder

Van Een Afstand Bekeken

Cornelis de Graaf woont in Frankrijk, maar als oud-Hoeksche Waarder volgt hij de lokale politiek op de voet. Elke maand geeft hij zijn visie op belangrijke ontwikkelingen. Tekst: ZETELROOF ALS VEILIGHEIDSKLEP VAN DE POLITIEK Een lid van een politieke partij of volksvertegenwoordiging die uit zijn fractie treedt of wordt gezet, kan zijn zetel behouden. Niettemin wordt dat wel ten onrechte als zetelroof beschouwd. In die redenering wordt ervan uitgegaan dat de zetel ‘eigendom’ is van de partij waartoe het lid behoorde, quod non. Anderen redeneren dat een lid van een…

Lees verder