Onderhoudswerkzaamheden vaste deel Haringvlietbrug en afsluiting trailerhellingen

Vanaf dinsdag 11 april vinden er werkzaamheden plaats om het vaste deel van de Haringvlietbrug te versterken. Deze onderhoudswerkzaamheden hebben geen impact op het wegverkeer en het vaarwegverkeer ondervindt nauwelijks hinder.

Tegelijkertijd sluit Rijkswaterstaat vanaf 5 april de trailerhellingen bij de Haringvlietbrug af om aanmeerplaatsen voor twee ponten te maken. Deze ponten worden ingezet als alternatief voor (brom)fietsers en voetgangers en het landbouwverkeer tijdens de zomerafsluiting van de brug voor de vervanging van de klep.


Waarom versterken 

Deze zomer wordt in juni en juli de klep van de Haringvlietbrug vervangen. De renovatie van het vaste deel van de brug is nog niet ingepland. Om dit deel van de brug veilig en beschikbaar te houden voor het verkeer voert Rijkswaterstaat dit jaar diverse versterkingsmaatregelen uit.

Om hinder te voorkomen zijn de onderhoudswerkzaamheden aan de vaste brug grotendeels ingepland tijdens de komende zomerafsluiting voor de vervanging van de klep van de beweegbare brug. Tot die tijd voert de aannemer een aantal voorbereidende werkzaamheden uit vanaf een ponton in het water.

Werkzaamheden vaste brug

Voor het onderhoud aan de vaste brug legt aannemer CMCH/Hollandia Services vanaf maandag 3 april een werkterrein aan de zuidkant van de brug op recreatieterrein Hellegatsplein (De Banaan).

Vanaf dinsdag 11 april start de aannemer vanaf pontons op het water met de versterking van de schuine zijsteunen. Vanaf de zomerafsluiting van de brug worden de zijsteunen versterkt met extra lassen, vervangt de aannemer een aantal stalen verbindingsbalken en worden in de brug  versterkingen aangebracht.

Afsluiting trailerhellingen

De twee veerponten varen tijdens de afsluiting langs de brug, zodat de extra reisafstand zo kort mogelijk is. Ze vertrekken aan de noordkant vanaf het strandje Numansdorp en aan de zuidkant  vanaf het recreatiegebied Hellegatsplein (De Banaan). Vanaf begin april tot medio augustus worden op beide locaties de trailerhellingen afgesloten. De trailerhellingen worden tijdelijk omgevormd tot een veerstoep zodat de landbouwpont hier goed op kan afmeren. Hiervoor wordt de stopbalk onder water verwijderd waardoor de hellingen niet meer veilig bruikbaar zijn voor het  te water laten van particuliere vaartuigen. In deze periode kunnen schippers gebruik maken van  trailerhellingen in de regio. Kijk voor alternatieve trailerhellingen op Hinder en Maatregelen maatregelen  Haringvlietbrug | Rijkswaterstaat. Voor de fiets- en voetgangerspont komen op een later moment tijdelijke pontons als aanmeervoorziening.

Fiets- voetgangerspont en landbouwpont

Op de fiets- voetgangerspont is ruimte voor zo’n 175 voetgangers of 75 passagiers met een fiets of brommer. De pont vaart van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 20.00 uur en op zondagen tussen 11.00 en 20.00 uur, elk half uur. De landbouwpont vaart van maandag tot en met zaterdag ook tussen 6.00 en 20.00 uur, op zondagen tussen 7.00 en 12.30 uur. Er worden aanvullende afspraken met de sector gemaakt over de vaartijden tijdens de oogstperiode.