Conceptbegroting 2023 van gemeente Hoeksche Waard

Het college van B&W stelde de programmabegroting 2023 op, op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsuitgangspunten in de Kaderbrief 2023. Op donderdag 10 november behandelt de gemeenteraad de conceptbegroting 2023. De conceptbegroting 2023 ligt ter inzage in het gemeentehuis Oud-Beijerland en kunt u bekijken op de website van de gemeente.