Omgevingswet bovenaan de agenda gemeenteraad

Ad Valkenburg in de studio maart 2020

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Ad Valkenburg legt uit wat deze nieuwe wet voor de inwoners van de Hoeksche Waard betekent…