Gift voor de Wielewaal

Jaarlijks organiseert Schoonheidsinstituut La Plus Belle uit Numansdorp een kerstactie waarbij de opbrengst aan een Goed doel wordt geschonken. In november en december 2022 werd het project de Wielewaal als goed doel bestempeld. Op woensdag 18 januari 2023 mochten de voorzitter van de Stichting de Wielewaal Hoeksche Waard, Bram de Jong, en Don Kloosterman, contactpersoon voor de Wielewaal Numansdorp, de opbrengst van de actie in ontvangst nemen uit handen van de eigenaresses van La Plus Belle. Deze keer geen cheque, maar symbolisch een autootje gevuld met bankbiljetten ter waarde van…

Lees verder

Barbera Silvis vertrekt bij gemeente Hoeksche Waard

Barbera Silvis-de Heer vertrekt na een dienstverband van 4,5 jaar bij gemeente Hoeksche Waard. Silvis startte halverwege 2018 als kwartiermaker bij de fusiegemeente. Sinds 1 januari 2019 was Silvis gemeentesecretaris / algemeen directeur van de heringedeelde gemeente. De complexe fusie van 5 gemeenten en 3 gemeenschappelijke regelingen is onder haar leiding gerealiseerd. De afgelopen jaren is de basis op orde gebracht en de organisatie staat. De gemeente gaat nu de volgende fase in: van fusiegemeente naar een volwassen gemeente. Silvis: “Samen hebben we gebouwd aan een toekomstbestendige en goed werkende…

Lees verder

In februari ontvangt u het aanslagbiljet lokale belastingen met uw WOZ-waarde

SVHW heft en int de lokale belastingen voor onze gemeente en voor waterschap Hollandse Delta. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in onze gemeente. In februari 2023 ontvangt u het aanslagbiljet lokale belastingen met uw WOZ-waarde. Wat betekent de WOZ voor u? De wet WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken en zorgt ervoor dat alle overheden dezelfde waardering voor woningen en bedrijfspanden gebruiken. Zo bepaalt de WOZ-waarde de hoogte van een aantal belastingen bij: Gemeente (onroerende zaakbelasting); Belastingdienst (inkomsten-, vennootschaps- en…

Lees verder

Hoeksche Waard herdenkt 70 jaar Watersnoodramp

Op woensdag 1 februari 2023 is het 70 jaar geleden dat de Hoeksche Waard zwaar getroffen werd door het binnenstromende water. In een aantal dorpen organiseren verenigingen in samenwerking met gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta herdenkingsactiviteiten. Publiek is daarbij van harte welkom. Bij de Watersnoodramp in 1953 kwamen 139 eilandbewoners om. Huizen en boerderijen werden verwoest en duizenden dieren verdronken. Tijdens de herdenkingen staan we stil bij en denken we terug aan de gebeurtenissen van 1953 en herdenken we de mensen die ons zijn ontvallen. Kransleggingen in 5…

Lees verder

Renovatie Heinenoordtunnel (A29) van start, beginnend met afsluitingen in februari

Rijkswaterstaat renoveert in 2023 en 2024 de Heinenoordtunnel in snelweg A29. De tunnel is daarvoor regelmatig afgesloten. Na twee jaar van voorbereidende werkzaamheden gaat de renovatie – volgens planning – in februari beginnen. De tunnel is deze maand dan drie keer een nacht en ieder weekend afgesloten in 1 rijrichting. Daarna zijn er iedere maand nacht- en weekendafsluitingen. Eind april, begin mei en in augustus 2023 is de tunnel voor langere tijd, en ook op doordeweekse dagen, in beide richtingen dicht. De renovatie duurt tot eind 2024. Na bijna 60…

Lees verder

De Watersnoodramp op Tiengemeten

Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de dijken op veel plaatsen in Zeeland, West-Brabant enZuid-Holland doorbraken. Een ramp, een nationale ramp, die ook zijn herinneringen achterliet op heteiland Tiengemeten. De watersnoodramp van 1 februari 1953 staat bij velen in het geheugen gegrift.De sporen van de ramp zijn ook op het Zuid-Hollandse eiland Tiengemeten te vinden. Hier is de dijkop meerdere plaatsen doorgebroken.Omdat wij het belangrijk vinden dat dit verhaal verteld wordt organiseren wij op woensdag 1 februarien zondag 5 februari twee speciale excursies over de watersnoodramp op Tiengemeten.Een…

Lees verder

Succesvol ‘Aan tafel’ met nieuwe Nederlanders in De Open Hof

De gezamenlijke maaltijd voor en met nieuwe Nederlanders op donderdag 19januari was en groot succes in De Open Hof. De huiskamer geurde naarstamppotten en Syrische gerechten en nog veel meer.Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is ‘Aan tafel’. De Open Hof in OudBeijerland laat dit thema zeer regelmatig terugkomen in activiteiten en diensten.Op donderdag 19 januari zette De Open Hof haar deuren open voor gemeenteleden engasten die via Vluchtelingen Werk waren uitgenodigd. Het betrof hier mensen die al langeretijd in Oud-Beijerland en omgeving wonen en statushouders zijn.De diaconie organiseerde…

Lees verder

Benefietconcert in De Open Hof door Muziekduo De Verbinders

Muziekduo De Verbinders geeft op 10 februari a.s. om 20.00 uur een benefietconcert in de huiskamer van De Open Hof. De gehele opbrengst is bestemd voor de Voedselbank. Iedereen is van harte welkom!Akoestisch muziekduo de Verbinders bestaat uit het echtpaar Erik en Mariëtte Wijma uit Oud-Beijerland. Ze spelen een mix van covers van de jaren 70 tot nu, van Bruno Mars tot Elvis, van Queen tot de Red Hot Chili Peppers, van Krezip tot Bob Marley. Er is voor iedereen een bekende tune te horen.Op vrijdagavond 10 februari maken ze…

Lees verder