Toekomst zuivering Dokhaven

Water Natuurlijk heemraad Anne Mollema zet een stap voor de toekomst van de afvalwater zuivering van een groot deel van Rotterdam. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en de volksgezondheid in de stad. De Dordtse heemraad weet zich gesteund door het gehele algemeen bestuur van het waterschap Hollandse Delta.

Dokhaven

Zeker in een stad als Rotterdam is de zuivering van afvalwater cruciaal. Voor de leefomgeving maar ook voor de volksgezondheid. Tal van besmettelijke ziekten verspreiden zich via verontreinigd water en een stad met veel inwoners is kwetsbaar. Vroeger leidde dat met regelmaat tot een epidemie. Reden om ruim een halve eeuw te gaan werken aan Dokhaven.

Je ziet hem niet, je hoort hem niet en je ruikt hem niet. Dokhaven is een ondergrondse zuiveringsfabriek. Het afvalwater van veel Rotterdammers en Rotterdamse bedrijven wordt hier gezuiverd. Een continu bedrijf dat de vervuiling van zo’n 560.000 mensen verwerkt en gezuiverd op de rivier loost. De zuivering presteert goed. Beter zelfs dan de oorspronkelijk verwachtingen. Toch is er werk aan de winkel om de installatie toekomstbestendig te maken.

Toekomst

De samenleving verandert en ook de eisen die aan de zuivering gesteld worden veranderen mee. Het aantal inwoners groeit en dus neemt de belasting van de installatie toe. Klimaatverandering is een enorm probleem en het vereist dat ook Dokhaven klimaatneutraal wordt. We groeien toe naar een circulaire economie. Afvalwater bevat veel bruikbare grondstoffen. Die gaan we terug winnen. Medicijnresten en andere probleemstoffen moeten verwijderd gaan worden. Afspraken hierover zijn vastgelegd en de Europese richtlijn afvalwater. De normen voor stikstof en fosfaat worden strikter.

Kortom de processen en technieken van de zuivering moeten worden aangepast en uitgebreid. Dat vraagt heel veel onderzoek, overleg, tijd en investeringen. Voor de korte termijn loopt dat allemaal en voor de langere termijn is nu groen licht gegeven door het algemeen bestuur. Extra water zuivering vraagt extra ruimte en in het ondergrondse Dokhaven is die ruimte er niet. Dat maakt het extra complex. Veranderingen zouden dan ook gevolgen kunnen hebben voor het rioolstelsel van de stad.

Heemraad Anne Mollema is nu verantwoordelijk voor het geschikt maken van Dokhaven voor de komende halve eeuw. Bij het nadenken over de toekomst is oog voor het verleden nuttig. Het bestuur van Water Natuurlijk wenst hem succes en bood hem het boek over de ontwikkeling en de start van Dokhaven aan