Koninklijke onderscheiding voor Gerda Hitzert-Warbout

Op maandag 27 februari is Gerda Hitzert-Warbout, vrijwilliger bij Museum Hoeksche Waard,
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving deze koninklijke onderscheiding
omdat zij zich 16 jaar aaneengesloten enorm heeft ingezet voor dit museum in Heinenoord.
Locoburgemeester Paul Boogaard gaf mevrouw Hitzert in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam,
in het bijzijn van haar man, 2 zonen en kleindochter, de versierselen die bij deze onderscheiding
horen.
Mevrouw Hitzert zou de onderscheiding tijdens de lintjesregen op 26 april krijgen. De onderscheiding
is versneld uitgereikt, omdat zij ongeneeslijk ziek was en haar ziekte zich onverwachts snel
ontwikkelde. Tijdens een van haar laatste dagen sprak Boogaard zijn waardering uit voor haar
vrijwilligerswerk. Mevrouw Hitzert is op donderdag 2 maart helaas overleden.
Gerda Hitzert-Warbout was sinds 2007 vrijwilliger bij Museum Hoeksche Waard. Deze stichting stelt
zich ten doel de cultuur- en streekhistorie van de Hoeksche Waard te behouden, te ontsluiten en te
presenteren, toegankelijk voor een breed publiek. Gerda startte met het digitaliseren, inventariseren
en beschrijven van de historische fotocollectie. Haar werkzaamheden breidden zich steeds verder uit
tot het coördineren en bewaken van alle processen rond het collectiebeheer. Hieronder vallen onder
andere het inrichten van het museumdepot, het begeleiden van de werkgroep Onderhoud en het
adviseren van de directeur over collectiestukken die niet binnen het verzamelbeleid vallen.

Van grote betekenis geweest voor Museum Hoeksche Waard

Gerda Hitzert regelde de overname van de collectie van het voormalig Museum ’t Oude Raadhuis in
Oud-Beijerland. Verder was ze nauw betrokken bij de voorbereiding van de bouw van een nieuw
depot, de inrichting ervan en bij de verhuizing van de collecties naar dit depot. Zij heeft ervoor
gezorgd dat alle objecten altijd vindbaar zijn, ondanks de verschillende verhuizingen van de collectie
naar diverse tijdelijke opslagplaatsen.

Veel werk verzet voor predicaat Geregistreerd Museum

Mede door haar niet aflatende inspanningen werd Museum Hoeksche Waard in 2017 opgenomen in
het Museumregister. Dat betekent dat het museum voldoet aan de strenge eisen die de
Museumvereniging stelt aan collectiebeheer, archivering, basisvoorzieningen voor het publiek,
toekomstig beleid en dergelijke. Het verkrijgen van het predicaat Geregistreerd Museum was een
kroon op haar werk.

Passie, grote deskundigheid en kennis van de collectie

De huidige directeur van Museum Hoeksche Waard Dirk Jan List roemt haar nauwgezetheid en de
passie waarmee ze haar werkzaamheden belangeloos heeft verricht. Ze was bijna dagelijks in het
museum te vinden. Ook stond zij bekend om haar grote deskundigheid en kennis van de collectie.
Volgens de aanvrager van de koninklijke onderscheiding was mevrouw Hitzert plichtsgetrouw,
accuraat, punctueel, sociaal en hulpvaardig. Zelfs toen zij ziek werd en daarvoor behandeld werd,
bleef zij zich inzetten voor het museum.
Locoburgemeester Boogaard vindt mevrouw Hitzert een voorbeeld voor de samenleving. “Met haar
doorzettingsvermogen en toewijding is zij van grote waarde geweest voor Museum Hoeksche Waard
en daarmee voor het streekeigen cultureel erfgoed en de Hoeksche Waardse samenleving.”