Uitstel ingang Omgevingswet

De beoogde ingangsdatum van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakte dat afgelopen vrijdag 14 oktober bekend in een brief aan de Eerste Kamer.

Minister De Jonge geeft aan: “Er is meer tijd nodig om te oefenen en te testen. Alles afwegend is een nieuwe ingangsdatum van 1 juli 2023 de beste optie, zo vinden ook de provincies, gemeenten en waterschappen. Dit beperkte uitstel zorgt voor zorgvuldigheid én duidelijkheid. Over de verschillende scenario´s, achterliggende dilemma´s en alle voor- en nadelen ga ik graag met de Eerste Kamer in debat.”

De Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt straks veel wetten en regels op het gebied van wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Dit moet het voor inwoners en bedrijven eenvoudiger maken om vergunningen aan te vragen.