Samen aan het werk voor een klimaatbestendige Hoeksche Waard

Woensdagochtend 12 oktober kwamen vertegenwoordigers van diverse organisaties op uitnodiging van waterschap Hollandsche Delta, provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard bijeen om te praten over klimaatadaptatie. De weersextremen van dit jaar hebben nog eens duidelijk gemaakt waarom het belangrijk is ons mooie eiland klimaatbestendig te maken. In zijn presentatie liet spreker André Rodenburg, van Samen Klimaatbestendig, er geen misverstanden over bestaan: extremer weer gaat steeds vaker voorkomen. De aanwezigen waren het erover eens: we moeten onze krachten bundelen voor een klimaatbestendige Hoeksche Waard! Aan energie, kennis en kunde was deze ochtend geen gebrek.

Dorenda Gerts, heemraad van waterschap Hollandse Delta wil graag samenwerken met veel organisaties en benadrukte dan ook de meerwaarde van samenwerking. “Deze opgave leent zich daarvoor. Het is een heel groot en complex onderwerp. Hoe bereiden we ons zo goed mogelijk voor op de gevolgen van klimaatverandering? We moeten echt samen aan de slag, we kunnen dit niet als organisaties alleen oplossen.” Harry van Waveren, wethouder Duurzaamheid, drukte de aanwezigen dan ook op het hart, samen vaart te maken met klimaatadaptieve maatregelen: “Droogte, watertekort en dan juist weer hevige regenbuien die voor wateroverlast zorgen. We hebben qua extreem weer veel voor de kiezen gehad. En dit is nog maar het begin. We moeten versnellen. Het is daarom ook goed om de kennis en kunde, die in alle uitgenodigde organisaties aanwezig is, te bundelen. Dat versnellen moeten we met elkaar doen. Elkaar versterken, niet afremmen.”

De afgelopen tijd zijn al veel klimaatadaptieve maatregelen genomen en het was goed om van elkaar te horen welke stappen er al zijn gezet. In de werksessies die volgden kwamen projecten ter sprake waarin klimaatadaptatie al een grote rol speelt. De Hoeksche Waard is, zo bleek uit al die projecten en de belangstelling ervoor, voor veel gemeenten een voorloper. Dat is mooi, maar we zijn er natuurlijk nog lang niet! Steeds werd gehamerd op het belang van goede communicatie. Richting inwoners, want niet alle gevraagde aanpassingen en veranderingen zijn even populair, en met elkaar. Gelukkig helpt een bijeenkomst als deze daarbij. Zoals een deelnemer het heel treffend verwoordde: “We zitten hier allemaal met hetzelfde doel; een duurzame, klimaatbestendige Hoeksche Waard. Het is heel goed om je daar ook eens een keer bewust van te zijn: er zijn medestanders!”