Ontwerpen en reactieformulieren voor betere bereikbaarheid Hoeksche Waard Zuidwestonline

Op dinsdag 23 augustus organiseerde de gemeente Hoeksche Waard een inloopavond in Goudswaard voor iedereen die betrokken is bij dit project `Betere bereikbaarheid Hoeksche Waard Zuidwest´. Tijdens deze inloopavond lieten zij de mogelijke ontwerpen zien van de verschillende nieuwe aansluitingen en routes. Ruim 170 inwoners bezochten de inloopavond.

De afgelopen jaren zijn er verschillende studies gedaan naar het verbeteren van de bereikbaarheid van het zuidwestelijke deel van de Hoeksche Waard. De gemeente vroeg adviesbureau APPM om alle inzichten uit de afgelopen jaren samen te brengen. APPM analyseerde de onderzoeken die eerder zijn gedaan en haalde meningen, zorgen en ideeën uit de omgeving op. APPM leverde voor de zomervakantie een rapport op met een advies over een betere verkeersstructuur.

Mogelijke routes

Het advies van APPM is inmiddels uitgewerkt door De Baan Verkeersadvies naar mogelijke ontwerpen. Tijdens de inloopavond konden alle aanwezigen hun reacties geven op de ontwerpen. Ook konden ze meedenken over verkeersmaatregelen, zoals inrijverboden voor vrachtverkeer of maatregelen die de snelheid beperken.

Kon u niet komen? Wij ontvangen alsnog graag uw mening

Zij geven iedereen die betrokken is bij het project de mogelijkheid om op de ontwerpen en de maatregelen te reageren via een digitaal reactieformulier. Deze kunt u invullen tot zondag 25 september. De ontwerpen en reactieformulieren kunt u vinden op de pagina ontsluiting Hoeksche Waard Zuidwest. Heeft u geen internet? Dan kunt u bellen naar 14 0186 en vragen naar Ondersteuning Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling. Dan zorgen zij ervoor dat u een reactieformulier via de post ontvangt.