Gemeente en ondernemers maken werk van BIZ

Op vrijdagochtend 16 september zetten wethouder Paul Boogaard (economie) en ondernemers uit ´s-Gravendeel hun handtekening onder een uitvoeringsovereenkomst die moet leiden tot de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). In de BIZ kunnen ondernemers het centrum van ´s-Gravendeel gezamenlijk investeren om het gebied aantrekkelijker en economisch sterker te maken.

De ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst is een eerste stap naar de oprichting van de BIZ. De plannen werden door de enthousiaste initiatiefnemers samen met de Detailhandelsraad op papier gezet. De Wet op de Bedrijven Investeringszone (BIZ) biedt ondernemers de mogelijkheid om te investeren in hun bedrijfsomgeving. Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelcentrum of een bedrijventerrein. Met de ondertekening gaat gemeente Hoeksche Waard akkoord met de uitvoering van extra activiteiten zoals het realiseren van sfeer verhogende elementen tot aan het organiseren van evenementen in het centrum van ´s-Gravendeel.

Om tot een BIZ te komen wordt een formeel traject doorlopen waarbij de gemeenteraad instemt met de BIZ-verordening. De gemeenteraad buigt zich op 11 oktober over de plannen van de ´s-Gravendeelse ondernemers. Daarna volgt een draagvlakmeting onder de lokale ondernemers omdat zij financieel bijdragen aan de plannen die de BIZ de komende vijf jaar voor het gebied heeft. Deze wordt in november uitgevoerd. Als de uitkomsten positief zijn, gaat de BIZ `s-Gravendeel centrum per 1 januari 2023 van start.

Initiatiefnemers Lisette Van der Beek-Rensen, Ardi van der Hoek en Jochem de Man samen met wethouder Paul Boogaard.