Ruiterpad Polder het land van Essche in gebruik genomen

Donderdagochtend 15 september opende wethouder Boogaard de nieuwe ruiter- en menroute `Polder Het Land van Essche´ in Strijen. Met deze route, die dankzij een subsidie van Provincie Zuid-Holland is gerealiseerd, kunnen ruiters en menners in het buitengebied rijden of mennen met hun paard. Hoewel de gemeente al langer inzet op goede recreatieve routenetwerken, waren er voor paardensporters in de Hoeksche Waard tot op heden nog nauwelijks recreatieve routes beschikbaar.

Polder Het Land van Essche

Het bestaande ruiterpad in de Oeverlanden Hollands Diep is onlangs opgeknapt door Staatsbosbeheer. Dankzij een subsidieregeling van Provincie Zuid-Holland zag de gemeente mogelijkheden om hierop aan te sluiten, zodat er een ruiterroute ontstaat. Met zowel praktische als financiële steun van de provincie en met medewerking van Waterschap Hollandse Delta is het ruiterpad Polder Het Land van Essche nu een feit. Samen met het bestaande ruiterpad Oeverlanden Hollands Diep is voor ruiters en menners nu een aaneengesloten route van ongeveer 11 kilometer lang beschikbaar. In het bijzijn van ruiters van onder andere stal De Cavalier uit Strijensas opende wethouder Boogaard donderdagochtend officieel de nieuwe route. Boogaard: “Paardensporters zijn veel afhankelijker van de voor hen ingerichte faciliteiten dan bijvoorbeeld fietsers of wandelaars. Toch hebben we in de Hoeksche Waard nog relatief weinig van dit soort ruiter- en menpaden. Vandaag openen we Ruiter- en menroute Polder Het Land van Essche, maar we hopen in de toekomst het ruiter- en menroutenetwerk in de Hoeksche Waard verder uit te kunnen breiden.”

Recreatief routenetwerk

De opening van de ruiter- en menroute hangt samen met de ontwikkeling van een recreatief routenetwerk in de Hoeksche Waard. Het versterken ervan nodigt recreanten uit en jaagt commerciële kansen aan bij ondernemers. In zowel de Omgevingsvisie Hoeksche Waard als de Visie Vrijetijdseconomie Hoeksche Waard is het doorontwikkelen van het recreatief routenetwerk een van de prioriteiten. Hoewel in Zuid-Holland ongeveer 80.000 paardensporten actief zijn, heeft de Hoeksche Waard voor deze doelgroep nog nauwelijks recreatieve routes. Paardensport heeft een grote economische betekenis en is na voetbal de tweede sport als het gaat om economisch belang. Daarnaast dragen buitenrijmogelijkheden aantoonbaar bij aan het paardenwelzijn.

Ruiters en menners bepalen zelf waar zij de route starten en kunnen de bebording volgen. De routebebording van Polder het land van Essche is gemaakt van rijstvlies in plaats van het gebruikelijke aluminium. Rijstvlies is een restproduct van de voedselindustrie. De borden zijn biobased, duurzaam en onderhoudsarm. Deze 100% circulaire oplossing sluit daarmee goed aan bij andere ambities van gemeente Hoeksche Waard.