Vogelgriep in de regio


In Spijkenisse (gemeente Nissewaard) is op een kinderboerderij vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de ongeveer 150 vogels op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hieronder kunt u lezen wat er precies aan de hand is. Maar ook wat vogelgriep precies is, waar u een melding kunt maken als u zelf een dode vogel vindt en of u zelf (of uw huisdier) besmet kunt raken.

Rond Spijkenisse wordt geen vervoersverbod ingesteld

In de 1 kilometer en de 3 kilometer zone van het besmette bedrijf liggen namelijk geen andere pluimveebedrijven. En hoewel er in de 10 kilometer zone 3 pluimveebedrijven liggen, zijn 2 bedrijven niet meer actief. Het derde bedrijf is een eierhandelaar waar geen fysiek pluimvee aanwezig is. Daarom wordt er geen vervoersverbod ingesteld, ook niet in de Hoeksche Waard. Meer informatie over de vogelgriep op de kinderboerderij in Spijkenisse vindt u op de pagina ´Vogelgriep vastgesteld in Spijkenisse´ van de Rijksoverheid.

Vaststelling vogelgriep heeft geen consequenties voor Hoeksche Waard

Er hoeven geen extra veiligheidsmaatregelen te worden getroffen.

Sinds wanneer heerst er vogelgriep?

In oktober 2021 is in Nederland opnieuw vogelgriep vastgesteld. Daarom gelden er sindsdien landelijke maatregelen voor pluimveehouders en hobbyhouders, zoals een ophok- of afschermplicht. Op verschillende plekken in het land worden dode watervogels gevonden en zijn er meerdere uitbraken op pluimveebedrijven.

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep (aviaire influenza) is een verzamelnaam voor verschillende griepvirussen die gevaarlijk kunnen zijn voor pluimvee en wilde (water)vogels. Denk bijvoorbeeld aan kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, duiven en zwanen. Vogelgriep komt over de hele wereld voor. Veel watervogels zijn drager van griepvirussen, maar worden er zelf niet ziek van. Contact tussen wilde watervogels en pluimvee wordt gezien als een oorzaak van uitbraken van vogelgriep onder pluimvee.

Wat te doen als u een zieke of dode vogel vindt?

Vindt u een zieke of dode vogel? Raak deze niet aan! Het is belangrijk om vondsten van één of meerdere dode wilde vogels op 1 locatie te melden. U kunt uw melding doen bij de gemeente. Wij werken samen met verschillende partijen en zorgen ervoor dat dode vogels worden opgeruimd.
U kunt uw melding doorgeven via de app van Fixi of via de website. Lukt een online melding via Fixi niet? Stuur dan een e-mail naar meldingen@gemeentehw.nl. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen naar:
088 – 647 36 47.

Let op: meld dode dieren niet bij de Stichting Dierenambulance! U kunt Stichting Dierenambulance bellen voor dieren die ziek, zwak of gewond zijn.

Kunt u vogelgriep krijgen?

In zeldzame gevallen kunnen mensen besmet raken met bepaalde typen vogelgriep. Dit is gebeurd bij direct en intensief contact tussen besmette dieren en mensen, zoals bij verzorgers van de dieren of bij mensen die betrokken zijn bij ruimingen. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde klachten als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of oogontsteking. Meestal verlopen deze infecties bij mensen mild. Als je ziek wordt, is dat binnen tien dagen na het laatste contact met zieke dieren.

Is vogelgriep gevaarlijk voor honden of katten?

Het is bekend dat honden en katten gevoelig zijn voor vogelgriep. Is een hond of kat in aanraking gekomen met een besmet dier (bijvoorbeeld door het eten ervan)? Dan kan het dier daarna sloom worden, benauwd worden, veel gaan hijgen, oogontstekingen ontwikkelen en zenuwkwalen krijgen, zoals trillen of wankel lopen. Houd daarom uit voorzorg bijvoorbeeld uw hond aan de lijn op plekken waar dode watervogels kunnen liggen. Zo voorkomt u dat uw hond in contact komt met besmette dode vogels.

Meer informatie

Op de pagina `Vogelgriep in Nederland 2022´ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vindt u meer informatie over de vogelgriep.