Waterschap test camera op maaiarm

Onlangs testte waterschap Hollandse Delta een bijzondere maaiarm, voorzien van een camera en sensoren. Hiermee zijn delen van een sloot in de Hoeksche Waard gemaaid. Deze proef heeft de toepasselijke naam ‘Mowhawk’.

Mowhawk

Dit is een bestaand systeem, waarvoor waterschap Hollandse Delta een nieuwe toepassing bedacht en deze is nu voor het eerst getest. De camera maakt 5 foto’s per seconde en stuurt deze door naar een zelflerend systeem voor beeldanalyse. Op dit moment worden de beelden alleen nog gebruikt als hulpmiddel voor de trekkerchaufeur om beter zicht te hebben op het te maaien deel in de sloot. Naar de toekomst zouden deze beelden gebruikt kunnen worden voor het automatisch herkennen van vogelnesten en kan het systeem een waarschuwing afgeven. De foto’s worden opgeslagen (inclusief de exacte locatie) voor latere analyse.

Toekomst

Deze eerste proef laat zeker kansen zien, maar geeft ook nog een aantal vragen die eerst beantwoord moeten worden voor we kunnen bepalen of er een vervolgproef komt. Het gaat hier om zaken als: beeldhoek en positie van de camera, meerwaarde voor nestherkenning en wat er nog nodig is om dit werkbaar te krijgen. Ronald Ykema, veldecoloog bij waterschap Hollandse Delta: “Wanneer deze toepassing zijn belofte waarmaakt en een vervolg krijgt, betekent dit dat wij nog zorgvuldiger kunnen omgaan met de flora en fauna in ons werkgebied.”