Verkeersonderzoeken Numansdorp

De gemeente heeft behoefte aan meer inzicht in de verkeersbewegingen in Numansdorp. Graag willen wij
weten welke hoofdroutes het verkeer volgt. Daarom lieten wij in mei een verkeersonderzoek uitvoeren. Voor dit onderzoek hingen op een groot aantal punten camera´s. De camera´s registreerden een week lang van elk passerend voertuig het kenteken, de rijrichting en het tijdstip van passeren. Door achteraf de gegevens van alle camera´s met elkaar te vergelijken kan worden bepaald hoeveel verkeer er is, wat voor soort verkeer dit is en welke routes worden gebruikt. Alle gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en na analyse wordt al het materiaal vernietigd.

Onderzoek verkeerstellingen

In 2021 voerden wij een verkenning uit naar de verkeerskundige aspecten die horen bij het nieuwe
zwembad aan de Meestooflaan. Omdat dit onderzoek werd uitgevoerd tijdens de coronapandemie spraken wij met verschillende inwoners af dat wij nieuwe verkeerstellingen laten uitvoeren als er geen
coronamaatregelen meer zijn. Deze tellingen zijn na de meivakantie gestart op 8 locaties in de directe omgeving van het zwembad. De zogenaamde telslangen lagen tot en met woensdag 25 mei.

Deze nieuwe inzichten in de routes die het verkeer neemt en de uitkomsten van de verkeerstellingen geven ons extra input bij de te maken afwegingen voor nieuwe ontsluitingen of aanpassingen aan de bestaande wegen in Numansdorp. Uiteraard zijn dit 1 van de vele bronnen waarmee wij onze keuzes onderbouwen.

Te veel autoverkeer

De Rijksstraatweg en Burgemeester de Zeeuwstraat, de zogenaamde centrale as, zijn 2 wegen door het centrum van Numansdorp waar veel mensen wonen, maar waar ook veel verkeer overheen gaat. Bewoners en ondernemers ervaren al jaren verkeersoverlast. De meningen over oorzaken en oplossingen lopen. Daarnaast spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Dit maakt de centrale as een complexe kwestie. De gemeente wil deze problematiek aanpakken