Besmettingen moeten omlaag, passende maatregelen nodig

coronavirus

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC´s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Het RIVM verwacht een piek van 500 Covid-patiënten op de IC deze winter. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Daarbij…

Lees verder

VV vraagt ontheffing aan voor benoeming tweede externe heemraad

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta gaat bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland ontheffing aanvragen voor het benoemen van de tweede externe kandidaat-heemraad. Deze kandidaat is Dorenda Gerts, momenteel lid van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Grotius College. Aanvraagprocedure Net als heemraad Joke Geldhof is ook Dorenda Gerts geen lid van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta. De Waterschapswet schrijft echter voor dat benoeming van leden van het dagelijks bestuur plaatsvindt uit de leden…

Lees verder

Nieuw praktijkboek over kracht van kwetsbaren

Medewerkers bij woningcorporaties, gemeenten en zorg hebben in toenemende mate last van stress als gevolg van het omgaan met de groeiende groep kwetsbare personen. De toename in aantallen kwetsbaren, maar ook in multiproblematiek zorgt steeds vaker voor situaties die uit de hand lopen. Toch hoeft dit niet zo te zijn, als je in staat bent om anders naar het probleem te kijken. Want als je anders durft te organiseren ontstaan nieuwe perspectieven die van een probleem een kans maken. Wie zijn kwetsbaar Het begrip kwetsbaren is niet eenvoudig te definiëren,…

Lees verder

Natuur als middel tegen toenemend aantal burn-outs

Steeds meer Nederlanders kampen met een burn-out of zitten er tegenaan. De coronacrisis heeft deze situatie alleen maar verergerd. Omdat uit allerlei onderzoeken blijkt dat natuur stressverlagend werkt, schiet IVN Natuureducatie werkgevers en werknemers nu te hulp met de Groen Werkt Beter Challenge.Het aantal mensen dat tegen een burn-out aanzit is volgens het CNV tijdens de coronacrisis verdubbeld: van 11 procent naar maar liefst 21 procent. Werknemers kampen door de langdurige crisis met steeds meer (psychische) problemen. Uit CNV-onderzoek blijkt dat meer dan een derde van de werkenden kampt met…

Lees verder

VV vraagt ontheffing aan voor benoeming externe heemraad

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta gaat bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland ontheffing aanvragen voor het benoemen van een externe kandidaat-heemraad. Deze kandidaat is Joke Geldhof, voormalig gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland. Begin november Joke Geldhof is geen lid van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta. De Waterschapswet schrijft echter voor dat benoeming van leden van het dagelijks bestuur plaatsvindt uit de leden van het algemeen bestuur. Daarom moet voor de benoeming van Joke Geldhof ontheffing van dit voorschrift worden verleend door Gedeputeerde Staten van de…

Lees verder

Massale vissterfte bij baggeren

Water Natuurlijk hoorde medio september van massale vissterfte in Maasdam. Bij het baggeren van een watergang stierven veel vissen. Een “slagveld” aldus een getuige die tientallen dode vissen fotografeerde. Het ziet er naar uit dat er onzorgvuldig gehandeld is, maar duidelijkheid is er niet. Er komt vooralsnog geen antwoord op vragen hierover bij het waterschap Hollandse Delta. Baggeren moet Baggeren is nodig om de werking van het watersysteem op peil te houden. De zorg voor droge voeten is een belangrijke taak van het waterschap. Dat geldt ook voor waterkwaliteit en…

Lees verder

Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2020 verschenen

Een ondergrondse tunnel in Delft, een verlaten kloostercomplex in Gorinchem en een lugubere vondst op het strand van Noordwijk: het is een greep uit de spectaculaire archeologische vondsten die vorig jaar in Zuid-Holland zijn gedaan. Het Erfgoedhuis publiceert ze in de Archeologische Kroniek, hét naslagwerk over de archeologie van Zuid-Holland. Deze week verschijnt de nieuwste editie, over 2020. Ieder jaar biedt de Archeologische Kroniek van Zuid-Holland een uniek inkijkje in de wereld van onderzoek en opgravingen. Vaak gaat er een aantal jaar overheen voordat archeologen hun onderzoek in detail hebben…

Lees verder

CDA: aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen grote fout

Tijdens de commissievergadering Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM) van woensdag 6 oktober zal het initiatief besproken worden om de reglementen van de Zuid-Hollandse Waterschappen aan te passen. Een ingrijpende wijziging met zeer ongelukkige gevolgen volgens de CDA-Statenfractie. De provincie Zuid-Holland is mede verantwoordelijk voor de reglementeren van de Zuid-Hollandse waterschappen. In de Waterschapswet is bepaald er verschillende soorten bestuursleden zijn. Een deel van de bestuursleden wordt eens in de vier jaar gekozen waterschapsverkiezingen, waarvan de volgende in maart 2023 plaats zal vinden. Daarnaast bestaan er de zogenaamde ‘geborgde zetels’, die…

Lees verder

Regionale campagne ‘Word leraar’ is weer begonnen

school

Een deelnemer die begin vorig schooljaar is gestart als leraar Nederlands op een vmbo-school in Rotterdam: ‘De overstap zorgt voor zingeving. Ik heb het gevoel dat ik de goede keuze heb gemaakt, want ik heb het docentschap nog geen dag als werk gevoeld.’ Wie de overstap naar het onderwijs overweegt vanuit een ander beroep kan zich de komende maanden weer oriënteren via Leraar van Buiten. In online voorlichtingsbijeenkomsten krijgen deelnemers informatie over werken in het voortgezet onderwijs en mbo en over mogelijke routes naar het leraarschap, waaronder het zij-instroomtraject. Op…

Lees verder

Water Natuurlijk: Jakobskruiskruid, de feiten!

Water Natuurlijk adviseert in het rapport “Bloeiende bermen” om een plant als Jakobskruiskruid niet te bestrijden. Dit terwijl de laatste tijd in de media verontrustende berichten verschenen over jakobskruiskruid en er maatregelen tegen deze plant geëist worden. Gesuggereerd wordt dat jakobskruiskruid vooral voor paarden en koeien een levensgevaarlijke plant zou zijn. Die berichten staan echter vol onjuistheden. Water Natuurlijk Hollandse Delta vindt het daarom tijd om de feiten op een rijtje te zetten. Giftige plant Jakobskruiskruid is zeker een giftige plant. Als paarden en koeien hiervan flinke hoeveelheden zouden eten…

Lees verder