D66 Hoeksche Waard heeft zin om aan de slag te gaan!

‘De VVD stapt uit het college. Stapt D66 er nu in?’ was de vraag als titel gebruikt in een eerder
bericht aan D66 HW leden op 12 juni over de coalitieperikelen in de Hoeksche Waard. Als
reactie gaf de fractie aan dat daarmee ruimte ontstaat voor een nieuw perspectief voor de
gemeente Hoeksche Waard. De fractie is daarom ingegaan op de uitnodiging van het CDA,
LHW en de SGP om verkennend te praten over een nieuwe coalitie. D66 voelt
verantwoordelijkheid voor goed en stabiel bestuur en wil er alles aan doen om te zorgen dat
deze gemeente klaar is voor de toekomst. De voorwaarde was wel dat onze bijdrage
gebaseerd zal moeten kunnen zijn op de waarden en principes die D66 vertegenwoordigt. Na
intensieve besprekingen onder leiding van Dhr. Luteijn als formateur is de fractie tot de
conclusie gekomen dat er meerwaarde is voor de Hoeksche Waard, haar inwoners en D66 om
toe te treden tot een coalitie van CDA, LHW, SGP en CU.
In de besprekingen is gezocht naar gemeenschappelijk draagvlak en ideeën om het
bestaande coalitieakkoord aan te scherpen en een impuls te geven. D66 HW heeft daarbij
uiteraard een aantal aandachtspunten toegevoegd en een aantal accenten verlegd, onder
andere op het gebied van participatie, cultuur, ondernemerschap, fietsen en
verkeersveiligheid. Op donderdag 11 juli zal formateur Jan Luteijn het nieuwe coalitieakkoord
samen met de fractievoorzitters van de vijf deelnemende partijen presenteren. Ook zal D66
een wethouder leveren in het nieuwe college.

Fractievoorzitter Coen Raijer kijkt met een goed gevoel terug op het formatieproces. “Het was
behoorlijk snel schakelen voor iedereen. Maar desondanks hebben we hele goede en
constructieve gesprekken gevoerd over inhoud en samenwerking, Ik heb veel waardering voor
de manier waarop CDA, SGP en Lokalen zich hebben opgesteld in dit proces. Ik kan niet voor
de ChristenUnie spreken, maar ik heb het gevoel dat we als nieuwkomers aan tafel de ruimte
kregen om onze inbreng op een volwaardige manier een plek te geven in het nieuwe akkoord.
Ook heb ik veel waardering voor de daadkrachtige en positieve manier waarop de formateur
zijn werk heeft gedaan. Het was behoorlijk intensief en er zal de komende periode ook nog het
nodige van ons gevraagd worden, maar namens de hele D66 fractie kan ik zeggen dat we
enorm veel zin hebben om in onze nieuwe rol aan de slag te gaan!”