Gesprek met Basjan Niemansverdriet (CDA)

Met deze agrariër en betrokken raadslid bespraken we een aantal onderwerpen. De huidige (lage) prijs van de aardappel en de zorgen voor de boeren door de Corona-crisis. Natuurlijk hebben we het ook over het toerisme en hoe de ondernemers in de Hoeksche Waard hier profijt van kunnen hebben. Verder de zondagsrust, voor de één vanzelfsprekend voor de ander constant een punt van discussie. Basjan is trouwens zijn keuze voor de politiek nog lang niet zat. Ook voor een eventuele periode na deze termijn is hij beschikbaar.

Lees verder

Groenvisie: buiten gewoon groen VVD Hollandse Delta krijgt meerderheid

In de Verenigde Vergadering van 14 oktober is de nieuwe Groenvisie geamendeerd door VVD Hollandse Delta. Naast de ambities van het waterschap op het gebied van groen, biodiversiteit en klimaat is ook aandacht voor externe effecten en schadebeperking van belang. “Bij de duurzame inrichting, het beheer en onderhoud van het waterschapsgroen wordt, in overleg met stakeholders, op een evenwichtige manier rekening gehouden met externe effecten, zoals de gevolgen van invasieve soorten/exoten en schade aan branches zoals recreatie en landbouw”. De VVD Hollandse Delta vindt dat het groenbeleid realistisch moet zijn.…

Lees verder

Koninklijke Onderscheiding bij afscheid Groenlinks raadslid Sandra Hol

Tijdens de raadsvergadering van 13 oktober nam de gemeenteraad van Hoeksche Waard afscheid van vertrekkend raadslid Sandra Hol. Vanwege haar grote verdiensten voor de Hoeksche Waard en omdat zij zich ruim 14 jaar heeft ingezet in de gemeenteraad is zij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ruim 14 jaar maakte zij namens GroenLinks deel uit van de gemeenteraad. Van maart 2006 tot 1 januari 2019 in de toenmalige gemeente Oud-Beijerland en van 1 januari 2019 tot heden van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Zij begon als gemeenteraadslid, was…

Lees verder

PvdA wil gratis mondmaskers voor minima

De PvdA zou willen dat alle inwoners van Hoeksche Waard met een laag inkomen (jongeren, mensen in de bijstand en/of schulden) gratis mondmaskers krijgen. Aan het college van B en W heeft de partij gevraagd te onderzoeken of de gemeente mensen met te weinig financiële middelen tegemoet kan komen. “Wij maken ons zorgen over deze mensen die, het dringende advies aan alle Nederlanders een gezichtsmasker te dragen in publieke ruimten, niet kunnen opvolgen’’, aldus de PvdA. In sommige supermarkten, overheidsgebouwen en in het openbaar vervoer wordt nu verlangd dat mensen…

Lees verder

De Hoeksche Waardse Senioren Partij in de startblokken

Seniorenpartij 2020

De Hoeksche Waardse Senioren Partij is op dit moment al bezig met de voorbereidingen van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Nu zul je denken; “is dit niet rijkelijk vroeg?”, dat klopt. De verkiezingen zijn pas over 1 ½ jaar, maar een goede voorbereiding is het halve werk.  HWSP kwam in 2018 als nieuwe partij met twee zetels in de raad. Een geweldig resultaat voor een nieuwe partij. Helaas bleef er uiteindelijk slechts één zetel over. Met één zetel is het een uitdaging om van je laten…

Lees verder

GroenLinks: Openbaarheid van bestuur is een recht, geen gunst

Journalisten van Follow The Money en Platform Authentieke Journalistiek (FTM/PAJ) onderzoeken de verwevenheid van Shell en de Nederlandse overheid. Daarvoor hebben ze 17 WOB-verzoeken ingediend bij verschillende overheden, waaronder bij de provincie Zuid-Holland. Anders dan de provincies Groningen en Drenthe, heeft Zuid-Holland het WOB-verzoek niet in behandeling genomen. Bas van Beek, onderzoeksjournalist, kwam inspreken over zijn ervaring met de provincies: “Zuid-Holland probeert de verzoeken voortdurend af te houden. Ik denk niet dat het voortkomt uit kwade wil, het lijkt meer op paniekvoetbal. De situatie met de informatie-infrastructuur en archieven is…

Lees verder

CDA Statenfractie in Zuid-Holland maakt zich zorgen om provinciale bijdrage aan LEADER

De CDA-Statenfractie in Zuid-Holland maakt zich zorgen om de ontwikkelingen van LEADER, het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkelingen wat mede door provincie en gemeenten gefinancierd wordt. Omdat het door de provincie totale toegezegde bedrag op dreigt te raken, lijkt het erop dat gemeenten vanaf 2021 op moeten draaien voor de totale nationale cofinanciering. Het subsidieprogramma LEADER is vooral gericht op initiatieven van de eigen bevolking, die bijdragen aan plaatselijke ontwikkeling van het platteland. In Zuid-Holland zijn twee van deze `LEADER-gebieden´, namelijk Holland Rijnland en Polders met Waarden. Beide gebieden hebben een…

Lees verder

Riene Verburgh sluit zich aan bij Constructief Hoeksche Waard

Na de stekker eruit trekken van de partij “Hart Voor Alle kernen” wilde Riene helemaal niet stil gaan zitten. De diepgewortelde behoefte om voor anderen op te komen, is iets wat Verburgh graag wil. Maatschappelijk betrokken blijven, ondanks deze tegenslag. Na een goed gesprek met Constructief Hoeksche Waard had zij niet lang nodig om zich als lid bij deze partij aan te melden. Zij schreef meteen na het gesprek letterlijk op facebook: “Vanavond leuke mensen leren kennen, die ook zo denken als ik en goede gesprekken gevoerd”. Werner de Jong,…

Lees verder

Vertrek fractievoorzitter GroenLinks Hoeksche Waard

Na veertien jaar fractielid voor GroenLinks te zijn geweest heeft fractievoorzitter Sandra Hol te kennen gegeven haar functie per 13 oktober 2020 neer te leggen. Het bestuur van de partij betreurt deze voor hen onverwachte beslissing en vindt het jammer dat zij besloten heeft te vertrekken. Sandra Hol heeft donderdag 27 augustus haar vertrek bekend gemaakt aan de burgemeester. Het voorzitterschap zou al per september 2020 overgedragen worden aan Vincent Rietvelt, dat Sandra ook de fractie zou verlaten was niet voorzien. De leden van GroenLinks Hoeksche Waard zijn eerder per…

Lees verder