Update participatieproces Heeren van Rustenburg fase 2

Achter de schermen is men druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwbouwproject Heeren van Rustenburg fase 2. Het duurt wat langer, omdat de gemeente samen met de klankbordgroep en de andere stakeholders het plan zorgvuldig uitwerken tot een haalbaar plan.

Klankbordgroep

Samen met een groepje omwonenden, de klankbordgroep (bewoners die de buurt vertegenwoordigen) komen ze periodiek bij elkaar om verschillende onderwerpen en thema´s te bespreken. Alle verslagen van deze klankbordgroepoverleggen vindt u op de website Heeren van Rustenburg en op de website van de gemeente. Komende maand is er nog een overleg met de klankbordgroep.