De raad heeft besloten 28 maart

Op dinsdagavond 28 maart tijdens de besluitvormende vergadering heeft gemeenteraad Hoeksche Waard onder meer ingestemd met de oprichting van de stichting Waarborgfonds van de veiligheidsregio´s. Ook heeft de raad het rekenkamerrapport `Quick scan leges´ vastgesteld. Op een later moment zal de raad zich verder verdiepen in de hoogte van de leges en hoe deze tot stand komen. Ook nam de raad een amendement aan bij het agendapunt dat ging over de kosten om te onderzoeken of de Willem Alexanderschool getransformeerd kan worden tot cultuurhuis.

Wat is een amendement?

Wanneer de raad een voorgenomen besluit of plan van het college wil veranderen, kunnen 1 of meerdere fracties een amendement indienen. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het besluit gewijzigd. Het college moet het amendement dan overnemen en het gewijzigde besluit uitvoeren.

Raad vraagt om behoud voldoende huisvesting voor kunst- en cultuurmakers

In het amendement dat de raad gisteren heeft aangenomen vraagt de raad aan het college om, naast het onderzoek over het transformeren van de Willem Alexanderschool tot cultuurhuis, ook andere zaken in dit onderzoek mee te nemen. Zo wil de raad graag onder meer een overzicht ontvangen van alle kunst- en cultuurvoorzieningen in Hoeksche Waard en van eventueel alternatieve beschikbare locaties voor het cultuurhuis. Daarbij draagt de raad het college op om, tot aan de realisatie van het nieuwe cultuurhuis, voldoende huisvestingsmogelijkheden beschikbaar te houden in Hoeksche Waard voor mensen die kunst maken en actief zijn in de culturele sector.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via de website van de gemeenteraad.