Kandidaat-wethouders gemeente Hoeksche Waard: Huibert Steen (ChristenUnie) en Miranda den Tuinder-van Meteren (D66)

De fracties van ChristenUnie en D66 hebben hun kandidaat-wethouders bekendgemaakt. ChristenUnie draagt Huibert Steen voor en Miranda den Tuinder-van Meteren is kandidaat namens D66. Als de gemeenteraad instemt met deze voordracht zullen zij donderdagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad worden beëdigd.

Nieuwe coalitie

Onlangs maakten de partijen CDA, Lokalen Hoeksche Waard en SGP bekend dat ze de formatiegesprekken met ChristenUnie en D66 positief hadden afgerond.