Tijdelijke crisisnoodopvang in De Lindenhoeve in gebruik genomen

Op 1 november kwam de eerste groep tijdelijke bewoners aan in de crisisnoodopvang in het gebouw van sociaal-cultureel centrum De Lindenhoeve aan het Laningpad in Oud-Beijerland. Dinsdagmiddag stapten 52 mensen uit de bus. Er kunnen maximaal 100 mensen terecht tot het einde van dit jaar.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen die in Nederland asiel zoeken zich moeten melden, kan de toestroom op dit moment niet aan. Gezien het acute tekort aan opvangplekken heeft de Rijksoverheid alle veiligheidsregio´s gevraagd ieder 450 crisisnoodopvangplekken te bieden en daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van de opvangcrisis. In het hele land wordt gewerkt aan hulp. Gemeente Hoeksche Waard levert, net als andere gemeenten in de regio, een bijdrage door het tijdelijk beschikbaar stellen van De Lindenhoeve. Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), waar de Hoeksche Waard onder valt, zorgen ook de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht voor crisisnoodopvang.

Open Huis

Maandagavond 31 oktober kwamen ongeveer 90 belangstellenden een kijkje nemen tijdens het Open Huis van de opvanglocatie in De Lindenhoeve. Ook burgemeester Aptroot en enkele raadsleden kregen een rondleiding door het gebouw. De reacties waren overwegend positief. Veel mensen gaven aan het fijn te vinden om met eigen ogen te zien hoe het eruitziet, wat er is geregeld in en om het gebouw en om hun vragen te kunnen stellen. Ook wilden veel bezoekers graag hun hulp aanbieden en meldden zich ter plekke aan als vrijwilliger.

Afspraken over de locatie

Van 7.00 tot 23.00 uur is locatiemanagement aanwezig voor de dagelijkse aansturing en begeleiding op de locatie. Daarnaast zijn 24 uur per dag 4 beveiligers aanwezig van een beveiligingsbedrijf. Dit om de opvang voor zowel de omwonenden en belanghebbenden, als de bewoners van de opvanglocatie goed en veilig te laten verlopen.

Gebruikers en organisaties in de omgeving

Met de nabijgelegen scholen, verenigingen, kinderopvang en de gebruikers van de gymzaal zijn we in gesprek gegaan. De Lindenhoeve staat op de nominatie voor sloop per januari 2023. De huidige gebruikers zijn daarom al enige tijd op de hoogte van het feit dat zij naar een nieuwe locatie moeten. Studio on Stage en de muziekschool zijn inmiddels verhuisd naar wijkgebouw ´t Gors.

Uitgangspunt is dat het gebruik van de gymzaal voortgezet kan worden door de huidige gebruikers tot 1 januari 2023. Dit zijn basisschool Eben-Häezer en Dansschool DancingWise. Met hen zijn  afspraken gemaakt over de toegang tot het gebouw en de veiligheid van de directe omgeving.

Ervaring met opvang

De Hoeksche Waard liet de afgelopen jaren op meerdere momenten zien dat we vluchtelingen op een goede manier op kunnen vangen. In 2015 werden in Oud-Beijerland 100 vluchtelingen uit voornamelijk Syrië opgevangen in sporthal De Boogerd. Momenteel zijn er opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Piershil en Strijen en is in ´s-Gravendeel een opvanglocatie van het COA. Veel inwoners zijn op een of andere manier actief betrokken bij deze opvanglocaties.

Meer informatie en nieuwsbrief

Op deze webpagina vindt u meer informatie over de crisisnoodopvang in De Lindenhoeve. Belangstellenden kunnen zich via deze webpagina aanmelden voor de digitale nieuwsbrief `Crisisnoodopvang Oud-Beijerland´.