Eerste locatie tijdelijke woningen bekend

Gemeente Hoeksche Waard en HW Wonen spannen zich samen in om snelle oplossingen te vinden voor het woningtekort. In totaal willen de gemeente en HW Wonen 100 tot 150 tijdelijke woningen in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard realiseren. Te beginnen met de bouw van 40 tot 50 tijdelijke woningen op het perceel ten oosten van de Wethouder Van der Veldenweg in Numansdorp.

De woningmarkt is krap, ook in de Hoeksche Waard, en onze jongeren, starters en woningzoekenden die door persoonlijke omstandigheden snel woonruimte nodig hebben, zijn op zoek naar een woning. Door het plaatsen van tijdelijke woningen – die 15 jaar kunnen blijven staan – is het mogelijk om Hoeksche Waardse woningzoekenden op korte termijn een woning te bieden. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de mogelijkheden hiervoor verder uit te werken.

Ook in andere dorpen tijdelijke woningen

In de afgelopen maanden zochten de gemeente en HW Wonen naar geschikte locaties in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waardse woningzoekenden waar deze woningen voor bedoeld zijn, komen namelijk ook uit verschillende dorpen. Numansdorp is het eerste dorp waar een goede locatie gevonden is voor een deel van de tijdelijke woningen. De tijdelijke woningen komen op het perceel ten oosten van de Wethouder van der Veldenweg. De mogelijkheden voor andere locaties in de Hoeksche Waard worden onderzocht.

Snel concrete resultaten boeken omdat de nood hoog is

Wethouder Robin Heij is blij met de toekomstige tijdelijke huizen: “Op deze manier kunnen we op korte termijn oplossingen bieden voor onze inwoners. Ook voor de jongeren en starters die in de Hoeksche Waard willen blijven wonen. Daarnaast dragen deze woningen eraan bij om de dorpen vitaal te houden en voorzieningen in stand te houden. De reguliere bouw van woningen blijft uiteraard ook nodig, maar de ontwikkeling daarvan vraagt tijd. De woningen staan er namelijk niet van vandaag op morgen. Het vergt jaren van voorbereiding en procedures. En die tijd hebben deze groepen woningzoekenden niet. De nood is hoog en de behoefte is er nu.”

Kiezen voor kwaliteit, ook al staan de woningen er maar tijdelijk

Directeur Dennis Lausberg van HW Wonen vult aan: “We willen in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard tijdelijke woningen neerzetten voor de duur van 15 jaar. En ook al gaat het om tijdelijke woningen, we streven wel naar kwaliteit. De woningen moeten kwalitatief goed zijn, een goede uitstraling hebben en passen in de omgeving. De huizen bieden een oplossing voor onze kinderen, buren, dorpsgenoten, familieleden en vrienden die snel een compacte eigen woonruimte in de buurt zoeken. En van daaruit hebben ze enkele jaren de tijd om te zoeken naar andere woonruimte voor de langere termijn.”

Wat is een tijdelijke woning?

De tijdelijke woningen kunnen 15 jaar blijven staan en worden vooral gebouwd voor Hoeksche Waardse woningzoekenden. Een derde van de woningen is bestemd voor jongeren tot 28 jaar en een derde van de woningen voor andere Hoeksche Waardse woningzoekenden die snel tijdelijk woonruimte zoeken. De overige woningen (ook weer een derde) zetten we in voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen die een verblijfsvergunning en daarmee recht op huisvesting hebben gekregen) en/of Oekraïense vluchtelingen. In de praktijk zijn dus 7 op de 10 woningen beschikbaar voor Hoeksche Waardse woningzoekenden en leidt de inzet voor statushouders en/of Oekraïense vluchtelingen tot minder druk op de woningmarkt. De woningen kunnen tijdelijk gehuurd worden en zijn daarmee een mooie tussenstap naar een permanente huur- of koopwoning. Om in de behoefte van de doelgroepen te voorzien worden verschillende woningtypen gerealiseerd (1-, 2- en 3-kamerwoningen).

Financiële bijdrage van het Rijk

Vorige week werd bekend dat 13 gemeenten financiële ondersteuning van het Rijk krijgen voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting. Ook gemeente Hoeksche Waard krijgt een bijdrage vanuit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen van 12.000 euro per woning.

Meer informatie en digitale nieuwsbrief

Omwonenden van de locatie waar in Numansdorp tijdelijke woningen komen, hebben een brief ontvangen met informatie en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Ook is op deze webpagina meer informatie te vinden over tijdelijke huisvesting. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief over tijdelijke huisvesting. Zij ontvangen dan het laatste nieuws over bijvoorbeeld het proces, de ontwikkelingen, wat er op dat moment speelt en wat zij zelf kunnen doen.

Planning en locatie Het is de bedoeling dat de tijdelijke woningen in Numansdorp eind 2023 klaar zijn. De woningen komen op een gedeelte van het terrein ten oosten van de Wethouder Van der Veldenweg tussen de rotonde bij de Generaal Stafsingel en de bocht van de Wethouder van der Veldenweg richting de Middelsluissedijk Oostzijde.