Goed bezochte veteranenbijeenkomst in Oud-Beijerland

Op donderdag 29 september vond in De Poort in Oud-Beijerland een gemeentelijke veteranenbijeenkomst plaats. Bijna 100 veteranen uit de Hoeksche Waard verzamelden zich hier. Vaak vergezeld door hun partners of begeleiders. De dag is een eerbetoon aan en mogelijkheid om elkaar te ontmoeten voor Hoeksche Waardse veteranen, waarbij erkenning en waardering voor hen centraal staat.

Een mooie en waardevolle traditie, die na 2 jaar weer kon worden voortgezet. In 2020 en 2021 ging de bijeenkomst door de coronamaatregelen niet door. Wel werden de Hoeksche Waardse veteranen de afgelopen 2 jaar op hun huisadres verrast met een attentie.

Waardering voor dappere mensen

Burgemeester Aptroot sprak in zijn toespraak namens het gemeentebestuur zijn dankbaarheid, waardering en bewondering uit voor de inzet gepleegd door de veteranen. Inzet in een ver verleden of in het heden, want op veel plekken in de wereld is er nog steeds oorlog en worden de heftigste conflicten uitgevochten. Hij begon met de veteranen `dappere mensen´ te noemen, omdat ze vaak met gevaar voor eigen leven een taak volbrengen of hebben volbracht. Ook stond hij stil bij wat dit betekent voor het thuisfront.

Dominic Hoogsteder jr., voorzitter van het Veteranencomité Hoeksche Waard, hield aansluitend een toespraak. Vervolgens gaf de Hoeksche Waardse veteraan Wisse Krijger, veteraan van het Korps Mariniers, een boeiende lezing. Hoewel hij geen gevechten heeft meegemaakt, heeft zijn deelname aan de ISAF-missie hem voorgoed veranderd. De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht werd deze middag vertegenwoordigd door Luitenant Kolonel Jacques Kleinkramer.

Saamhorigheid en kameraadschap

Het geheel werd muzikaal omlijst door het koperkwintet van de fanfare `Bereden Wapens´, 1 van de 2 regimentsfanfares van de Koninklijke Landmacht. De Veterans´ View 2 van het veteraneninstituut kon ook worden bekeken.  Met behulp van een VR-bril en HoLolens kan hiermee door de ogen van veteranen naar hun missies worden gekeken. De dag werd afgesloten met de `blauwe hap´ (een Indische rijsttafel). Alles bij elkaar was de veteranenbijeenkomst een moment van saamhorigheid en kameraadschap voor de veteranen en de aanwezige partners.