Waterschap start met maaien slootkant

Waterschap Hollandse Delta start met het uitmaaien van de sloten en het maaien van de slootkant. Het waterschap doet dit ieder najaar. Door het onderhoud verbetert de doorstroming van de sloot. Dat is belangrijk bij droogte maar ook bij stortbuien. 

Het waterschap verwijdert riet en waterplanten uit de sloot en maait de slootkanten. Tegelijk controleren de medewerkers de sloot, oeverbescherming, bruggen, buizen en stuwen.

Heemraad watersysteem Dorenda Gerts: “Waterschap Hollandse Delta onderhoudt ruim 7.000 kilometer aan sloten en kanalen. Op sommige stukken laten we het riet en de waterplanten bewust staan. Dat is goed voor planten en dieren, voor biodiversiteit en betere waterkwaliteit.”

Helpt u mee?

Het waterschap vraagt landbouwers en mensen die naast een sloot wonen om een strook langs de sloot vrij te houden voor de machines, zelf drainagebuizen zichtbaar te maken, eventuele waterpompen te verwijderen en bomen en struiken die over de sloot groeien goed te snoeien zodat de machines kunnen passeren.

Speciale regeling voor agrariërs met weinig tijd

Akkerbouwers die na de oogst direct weer willen zaaien, kunnen gebruik maken van een speciale regeling. Na contact met de aannemer én het waterschap wordt de sloot naast de akker binnen vijf werkdagen uitgediept en de slootkant gemaaid.

Vragen? Neem rechtstreeks contact op met de aannemer in uw gebied. De contactgegevens staan op www.wshd.nl/maaien-van-slootkanten