PvdA en GroenLinks in Hoeksche Waard willen noodplan voor armoedebestrijding

Ook de Hoeksche Waardse fractievoorzitters van de PvdA, Mark de Koning, en GroenLinks, Vincent Rietvelt, hebben de landelijk breed gedeelde oproep aan het kabinet ondertekend om met een nationaal plan voor armoedebestrijding te komen.

De Koning en Rietvelt constateren dat heel snel actie moet worden ondernomen: ,,Uitstel is niet langer mogelijk. De wachtrijen bij armoedeloketten en de Voedselbank groeien. De salarissen stijgen niet terwijl steeds meer geld nodig is voor de basisbehoeften.´´
Vincent Rietvelt vindt dat de rijksoverheid de mensen in 2022 laat stikken. Hij zegt: ,,In een gemeente met een zeer goed gevulde spaarrekening mag geen kind opgroeien in armoede. De gemeente moet daarom haar verantwoordelijkheid nemen.´´

Naar de mening van Mark de Koning is dat heel goed mogelijk: ,,Ik pleit voor een lokaal actieplan met daarin ruimhartige toepassing van de regelingen. Er moet een actieve communicatie zijn met de inwoners en er moet vooral vertrouwen zijn.´´

Beide lokale politici beseffen dat het nodig is om grotere groepen te bereiken. ,,Behalve de lagere inkomens worden ook de middeninkomens geraakt door de absurde prijsstijgingen van energie en levensmiddelen.´´

De ontwikkeling is volgens Rietvelt en De Koning dat de rol van de gemeenten in de bestrijding van armoede steeds groter wordt. ,,De rijksoverheid is natuurlijk aan zet´´, zeggen zij, ,,maar de gemeente mag wegens de urgentie van de problemen niet versagen. Voor velen is het deze winter erop of eronder, de pijn van onze inwoners vraagt om een antwoord.”