BurgerBelangen en GroenLinks roepen op kap van leefgebied damherten te stoppen

BurgerBelangen en GroenLinks Hoeksche Waard hebben de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzocht de kapvergunning voor het bos aan weerszijden van de Schuringse Havenkade in Numansdorp onmiddellijk in te trekken. Daar mogen vanaf vandaag de populieren en essen worden gekapt door de particuliere eigenaar. Beide fracties zijn echter geschrokken omdat het een van de leefgebieden van de damherten betreft. Gevreesd wordt dat de dieren dan de polders ingaan en daar overlast zullen veroorzaken, terwijl de provincie binnenkort over hun lot beslist. Ook leven in het te kappen bos reeën en uilen. Daarnaast staat er een grote fout in de verleende vergunning: deze is verleend voor meer dan 296 hectares, dat is veel te groot en zou bijna het hele bosareaal van de Hoeksche Waard betreffen. Het werkelijke gebied is zo’n honderd keer kleiner. Bovendien zijn de fracties erachter gekomen dat er te laat melding van de kap is gemaakt. Ook hebben zij vragen over de consequenties voor het aangrenzende deel van het bos dat daar door Hoekschewaards Landschap wordt beheerd.

Mireille Louwerens van BurgerBelangen nam in het weekend direct contact op met wethouder Van Waveren toen zij over de voorgenomen kap vernam. ‘Ik begreep van hem dat het hier om een productiebos gaat en dat de vergunning is verleend door de provincie. Toch dien je dan ook het belang van de dieren mee te wegen. Er wordt al te veel in de Hoeksche Waard gekapt, dat zou in deze tijd echt niet meer moeten kunnen.’ Tania Heimans van GroenLinks begrijpt niet dat de gemeente zich vaak achter andere overheden verschuilt als het over bomenkap gaat. ‘Als je de bomen en het bos op je eiland belangrijk genoeg vindt moet je er ook samen verantwoordelijkheid voor dragen. Zo werd Hoekschewaards Landschap overvallen door dit nieuws, terwijl ze ernaast een perceel beheren. De gemeente zou veel meer betrokken moeten zijn bij de natuur op het eiland.’ Beide fracties hopen dat de verleende vergunning nog vandaag wordt ingetrokken voordat het te laat is voor dit belangrijke leefgebied van damherten, reeën en uilen.