Tentoonstelling ambtsketens geopend met overhandiging boek aan kinderburgemeester

Donderdag 7 juli opende burgemeester Aptroot in Museum Hoeksche Waard in Heinenoord de tentoonstelling Ambtsketens van de Hoeksche Waard. Het is een overzichtstentoonstelling van 21 van de 32 ambtsketens, die sinds 1853 in gebruik waren bij de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten. Elke ambtsketen heeft zijn eigen verhaal. De geschiedenis van deze ketens is terug te lezen in het naslagwerk Ambtsketens van de Hoeksche Waard. Wethouder Harry van Waveren (Cultuur) overhandigde tijdens de opening het eerste exemplaar aan kinderburgemeester Chris Buitendijk.

Van de 32 ambtsketens worden er nog 3 dagelijks gebruikt: die van de burgemeester, de locoburgemeester en de kinderburgemeester. Deze ketens zijn om die reden dan ook niet in de tentoonstelling te zien. Toch zijn er maar liefst 21 exemplaren in de expositie te bewonderen. Enkele ambtsketens zijn helaas in de loop der tijd verdwenen, ontvreemd of ingeruild voor een nieuwer exemplaar.

Te zien tot en met 2 oktober

De tentoonstelling is te zien tot en met zondag 2 oktober. Meer informatie over de tentoonstelling Ambtsketens van de Hoeksche Waard is te lezen op de website van Museum Hoeksche Waard.

Naslagwerk Ambtsketens van de Hoeksche Waard

In 1853 trad het Koninklijk Besluit in werking dat burgemeesters een penning moesten dragen. Deze eerste ambtsketens zagen er eenvoudig uit. Later werd er meer symboliek toegepast door de zilversmeden en werden het ware kunstwerkjes. Gemeentelijke senior medewerker documentaire informatievoorziening, Arjan van der Hoek schreef hierover een prettig leesbaar naslagwerk. Het boekje Ambtsketens van de Hoeksche Waard geeft een mooi overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de ambtsketen als symbool van de burgemeester. Verder zijn daarin per (vroegere) Hoeksche Waardse gemeente een beschrijving en foto´s van de verschillende ambtsketens te vinden. De publicatie is verkrijgbaar in het museum en binnenkort digitaal te lezen via de website van de gemeente.

Komende jaren volgen meer publicaties

Het gemeentelijk archief bevat een schat aan informatie. Daarom  is het de bedoeling dat er de komende jaren vaker publicaties worden uitgegeven rond een bepaald onderwerp.