Ontsluiting Hoeksche Waard zuidwest

Adviesbureau APPM leverde in mei een rapport op over de verkeersstructuur in het zuidwesten van de Hoeksche Waard. Tijdens de zomermaanden werken we aan de verdere uitwerkingen van de door APPM voorgestelde verkeersstructuur.

De verkeersstructuur sluit aan op de 2 logische in- en uitgangen aansluiten voor het gebied:
o het Buitenom: richting Oud-Beijerland en de noordelijke toegang tot de A29;
o de Hogeweg: richting Zuid-Beijerland en de zuidelijke toegang tot de A29.

De voorgestelde verkeersstructuur ontmoedigt het gebruik van de dijken door het (zware/snelle) verkeer. Zo ontstaat er meer ruimte voor langzaam verkeer (wandelaars en fietsers) op de dijken. Om het verkeer over de gewenste routes te leiden, zijn naast aanpassing en deels nieuwe infrastructuur ook aanvullende maatregelen nodig. Om te komen tot definitieve keuze van de verkeersstructuur is eerst nog een verdere uitwerking van de overgebleven varianten en aanvullende maatregelen nodig. Denk daarbij aan het maken van verkeerskundige schetsontwerpen en het inschatten van de aanleg- en verwervingskosten. Dit doen we tijdens de zomermaanden.

Aankondiging inloopavond op dinsdag 23 augustus

Na de zomervakantie organiseren we een inloopavond voor de betrokken inwoners op dinsdag 23 augustus. Zij kunnen dan reageren op de ontwerpen en de verkeersbelemmerende maatregelen die wij voorstellen. De locatie en het exacte tijdstip volgen nog.

Daarnaast geven wij iedereen de mogelijkheid om op de ontwerpen en de maatregelen te reageren via een digitaal reactieformulier. Dit plaatsen wij eind augustus op onze website. We informeren u hierover via de nieuwsbrief Hoeksche Waard zuidwest en het Kompas. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.