Gemeente Hoeksche Waard sluit 2021 af met een positief financieel resultaat

Het college van gemeente Hoeksche Waard heeft de jaarrekening van 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaarrekening wordt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording afgelegd over 2021. Het college is trots op het positieve resultaat van EUR 3,0 miljoen, waarmee het laatste volledige (financiële) jaar onder verantwoordelijkheid van het vorige college positief is afgesloten.

“Ook het derde boekjaar van de nieuwe gemeente sluiten we goed af. Met deze jaarstukken in de hand kunnen we zeggen dat we de in de vorige bestuursperiode een stevige basis gelegd hebben voor onze gemeente. Dit positieve resultaat geeft vertrouwen voor de toekomst. Het financiële beleid is solide, we hebben lage lasten en een goede reservepositie”, aldus kersverse wethouder Adriaan van der Wulp (financiën).

Sluitstuk planning- en controlcyclus 2021

De jaarrekening van 2021 vormt het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2021. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid in het jaar 2021. Ondanks alle onverwachte uitdagingen vanwege corona, is er hard gewerkt om de beleidsdoelstellingen te bereiken. Daarnaast is er ondersteuning geboden aan ondernemers via gemeentelijke noodsteunmaatregelen en het actieplan horeca.

Gemeenteraad in gesprek

De gemeenteraad bespreekt de stukken op 21 juni (beeldvormende bijeenkomst), 28 juni (oordeelsvormende bijeenkomst) en 5 juli (besluitvormende vergadering). De vergaderstukken zijn hier in te zien. De vergaderingen zijn toegankelijk voor publiek en digitaal te volgen.

Klik hier voor de jaarstukken in 1 oogopslag