Ruimte voor water

Water Natuurlijk pleit al jaren voor meer ruimte voor water. Dat is nodig om extreme buien op te
vangen en het is ook van belang voor de kwaliteit van het water. Het waterschap maakte wel
plannen om hier en daar watergangen te verruimen, maar die gingen dan vaak niet door omdat er
geen grond was. Nu staan we op een keerpunt, het waterschap Hollandse Delta gaat aan de slag met
een grondpositie.

Grond nodig

Het watersysteem in het landelijk gebied de Hollandse Delta is verouderd en aan renovatie toe. Het
is te krap bemeten en ingericht op een snelle aan- en afvoer van water van en naar de rivieren en op
doorspoelen om een redelijke waterkwaliteit te handhaven. Het faciliteren van de landbouwfunctie
is hierbij de belangrijkste factor. In het verleden waren er wel projectplannen om water meer ruimte
te geven door bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers, maar die plannen werden vaak
niet uitgevoerd omdat er geen grond verworven kon worden. Een natuurvriendelijke oever langs een
deel van het Piershilse gat in de Hoeksche Waard werd daardoor juist minder natuurvriendelijk Het
talud werd steiler in plaats van flauwer.
Er is dus grond nodig en als die niet hebt moet je grond kopen. Kopen doe je het best als het in de
aanbieding is. Grond kopen van iemand die niet wil verkopen lukt niet of je betaalt de hoofdprijs. Zo
logisch als het maar zijn kan, toch was er jarenlang geen draagvlak in het bestuur van het waterschap
om een grondpositie op te bouwen. Adviezen daartoe werden stelselmatig genegeerd. Sterker nog,
in 2019 verkocht het waterschap nog een stuk grond van ruim 4000 m2 langs een watergang in het
oosten van de Hoeksche Waard aan een boer voor een schamele 1,90 per m2. Nu is het tij gekeerd

Hamerslag

In de laatste vergadering van de commissie Water was er een college voorstel aan de orde om een
grondpositie op te gaan bouwen. Grondverwerving is noodzakelijk om het watersysteem
klimaatbestendig te maken en de waterkwaliteit te verbeteren. In zijn toelichting stelde de heemraad
verantwoordelijk voor het watersysteem dat grondverwerving vaak een precair proces is waarbij snel
handelen een vereiste is. Er moet nu wel reken worden gehouden met een grondprijs van rond de 10
euro per m2. Als er grond op de markt komt, moet je erbij zijn anders ben je te laat. Als de grond
nog niet direct nodig is voor watersysteem kan het kortdurend in gebruik gegeven worden voor de
teelt van gewassen.
Als de grond op een verkeerde plek ligt, kun je het inzetten als ruilmiddel. Vaak willen
grondeigenaren wel grond afstaan voor een beter watersysteem. Dat is tenslotte ook hun belang.
Een drempel kan zijn dat door grondverkoop een bedrijf inkrimpt. Met het inbrengen van ruilgrond
wordt die drempel verlaagd. Water Natuurlijk gaf aan dat we ons niet kunnen veroorloven om langer
te wachten. We moeten snel aan de slag voor een beter watersysteem. Alle partijen waren positief
over het voorstel dat nu met een hamerslag kan worden bekrachtigd. Een mooie stap in de goede
richting