De Tandem zingt en danst met bewoners De Rembrandt

Hartverwarmend. Met dat gevoel kijken de leerlingen van groep 8 van obs De Tandem in
Oud-Beijerland terug op hun bezoek aan verzorgingshuis De Rembrandt. Op woensdag 3 juli
zongen zij er vier liedjes van hun musical ‘Vlam in de pan’. De bewoners en medewerkers
van De Rembrandt zongen, klapten en dansten enthousiast mee. Bovendien namen zij, uit
handen van de leerlingen, een cheque met een mooi bedrag in ontvangst.
Het initiatief voor deze gezellige en mooie muzikale middag kwam van juf Saskia en Hannelore
van groep 8. “Aan het eind van het schooljaar voeren onze leerlingen de eindmusical op”, vertelt
Saskia. “Die koppelen we altijd aan een goed doel. Naast de musical voor ouders, broertjes en
zusjes houden we een benefiet musicalavond voor alle opa’s, oma’s, tantes, ooms, buren en
ieder ander die erbij wil zijn. Zij kopen hiervoor een entreekaartje. De opbrengsten hiervan gaan
naar het goede doel. In de musical van dit jaar zit een liedje over eenzame ouderen. Zo kwamen
we met de leerlingen op het idee om De Rembrandt als goed doel te kiezen. In overleg met
Marianne, activiteitenbegeleider bij De Rembrandt, kwamen we bovendien op het idee om er te
komen zingen.”

Tot tranen geroerd

“Het was heel bijzonder”, blikt Hannelore op het bezoek aan De Rembrandt terug. “We traden op
in het restaurant. Het was behoorlijk druk, dus de kinderen waren best zenuwachtig. Toen ze
eenmaal begonnen met zingen, was dat snel voorbij. Iedereen genoot enorm van het optreden.
De bewoners en medewerkers deden vrolijk mee en waren op sommige momenten zelfs tot
tranen geroerd. Vooral het lied over eenzame ouderen maakte emoties los. Ook bij de kinderen.
Zij waren erg onder de indruk van de reacties van de bewoners. Natuurlijk hebben we het in de
klas ook gehad over eenzame ouderen, maar nu voelden ze het.” Jorien Swank, directeur van obs
De Tandem, voegt toe: “Dit sluit mooi aan bij onze visie op maatschappelijke betrokkenheid. Als
vreedzame school bevorderen we burgerschap en sociale verbondenheid. We hebben hart voor
elkaar en onze omgeving. In De Rembrandt maakten de kinderen dat aan den lijve mee.”

Nieuwe traditie

“Met dit initiatief is wat ons betreft een traditie geboren”, vervolgt Jorien. “Wat de leerlingen van
groep 8 hebben ervaren, namelijk hoe fijn het is om er voor iemand te zijn, willen we aan alle
kinderen van onze school meegeven. Het lijkt ons dan ook hartstikke leuk om elk jaar met een
groep leerlingen naar De Rembrandt te gaan, om te zingen of bijvoorbeeld om voor te lezen.” Op
de vraag hoeveel geld De Tandem heeft opgehaald voor het verzorgingshuis, antwoordt
Hannelore: “De benefiet musicalavond heeft ruim 300 euro opgeleverd. Daar waren Marianne en
de bewoners heel blij mee. Ze besteden het geld aan een muzikale middag met een optreden
van een zanger of zangeres. We wensen hen natuurlijk alvast heel veel plezier en gezelligheid!”