Nieuwe coalitie gemeente Hoeksche Waard:
CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP, ChristenUnie, D66

De Hoeksche Waard krijgt weer een meerderheidscoalitie. De huidige coalitiepartijen
CDA, Lokalen Hoeksche Waard en SGP hebben de formatiegesprekken met
ChristenUnie en D66 onder leiding van formateur Jan Luteijn met een positief
resultaat afgerond. Vorige maand stapte VVD uit de coalitie, waardoor de
overgebleven partijen geen meerderheid meer hadden in de gemeenteraad.
Formateur Luteijn: “Ik kijk terug op een vlot en constructief proces. Met de partijen hebben we
goede, inhoudelijke gesprekken gevoerd. Dat heeft geleid tot een meerderheidscoalitie van vijf
partijen. Ik dank de coalitiepartijen voor het in mij gestelde vertrouwen.”
Hoofdlijnenakkoord aangepast en aangevuld
Het Hoofdlijnenakkoord Samen doordacht doen uit 2022 blijft de basis van de nieuwe
samenwerking van de 5 partijen. De partijen hebben gewerkt aan een aanvulling op het
Hoofdlijnenakkoord met de titel Samen doordacht verder. ChristenUnie en D66 zullen beide
met een wethouder vertegenwoordigd zijn in het college.
Speciale raadsvergadering beëdiging beoogd wethouders
De beëdiging van de beoogde wethouders van ChristenUnie en D66 is gepland op donderdag
11 juli tijdens een speciale raadsvergadering, die ook online live te volgen is via de webpagina
van de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering wordt het doorlopen formatieproces en de
aanvulling op het hoofdlijnenakkoord toegelicht