Asieldier van de Week

Voor sommige katten wordt geen standaard thuis gezocht, maar bijvoorbeeld een plek waar ze veel vrijheid hebben en buiten kunnen leven. Dat kan te maken hebben met het feit dat een kat te wild is en niet meer kan wennen aan een huiselijke omgeving. In het geval van poes Pasha heeft het vooral te maken met haar karakter. Zij is het type kat dat graag zelf bepaalt wat er gebeurt en als iets haar niet zint, maakt Pasha jou dat goed duidelijk. Pasha is een eigengereide en pittige dame die…

Lees verder

Vriendinnen Mirjam van Haaren en Cobi Fontijne
exposeren weer in ‘t Weegje

De komende twee maanden is er in de wandelgangen van het ‘s-GravendeelseDienstencentrum ‘t Weegje een expositie ingericht met werk van twee goedevriendinnen: Mirjam van Haaren en Cobi Fontijne, beiden woonachtig in ‘sGravendeel. In 2021 exposeerden zij ook al eens samen. Hun werkstukken sierensinds 4 juli de wanden van ‘t Weegje.De tentoonstelling met werk van de beide vriendinnen is te zien op de begane grond, in dede centrale hal, waar men ondermeer ook de Openbare bibliotheek aantreft en in degangen die aansluiten op de centrale hal. Mirjam van Haaren en Cobi…

Lees verder

D66 Hoeksche Waard heeft zin om aan de slag te gaan!

‘De VVD stapt uit het college. Stapt D66 er nu in?’ was de vraag als titel gebruikt in een eerderbericht aan D66 HW leden op 12 juni over de coalitieperikelen in de Hoeksche Waard. Alsreactie gaf de fractie aan dat daarmee ruimte ontstaat voor een nieuw perspectief voor degemeente Hoeksche Waard. De fractie is daarom ingegaan op de uitnodiging van het CDA,LHW en de SGP om verkennend te praten over een nieuwe coalitie. D66 voeltverantwoordelijkheid voor goed en stabiel bestuur en wil er alles aan doen om te zorgen datdeze…

Lees verder

Betere dienstverlening voor nóg betere afvalscheiding

Gemeente Hoeksche Waard en de Regionale Afvalstoffendienst (RAD) verbeteren dedienstverlening om afval nóg meer en beter te kunnen scheiden. Zo komen er in alle dorpeninzamelpunten voor kleine elektrische apparaten en kunnen inwoners een extra containeraanvragen voor oud papier. De groene container voor gft-afval blijft de RAD nog steeds iedere2 weken legen en de PMD-zak halen zij iedere week op. De grijze restafvalcontainer wordtminder vaak geleegd, eens in de 4 weken.De RAD rijdt nu eens in de 2 weken langs om de grijze restafvalcontainer te legen. Echter, de meesteinwoners maken hier…

Lees verder