Nieuwe BSO+ in Oud-Beijerland

Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. School en opvang in de eigen omgeving zijn daarin belangrijk. Na de zomervakantie start de BSO+ in Kenniscentrum het Mozaïek aan de Graaf van Egmondstraat 79 in Oud-Beijerland. De BSO+ is een initiatief van Kibeo, Gemiva, het Pluspunt, SBO Willem Alexanderschool en ZML De Ark.

De BSO+ biedt extra aandacht en persoonlijke begeleiding aan kinderen die in een reguliere BSO-setting niet de nodige ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen vanwege een gebrek aan tijd en specifi eke kennis. Gespecialiseerde medewerkers van Kibeo en Gemiva verzorgen groepsgerichte activiteiten na schooltijd. Kinderen spelen samen en vergroten spelenderwijs allerlei vaardigheden. Iedere dag is er zowel een pedagogisch medewerker van Kibeo als een specialist van Gemiva op de groep aanwezig.

De nieuwe BSO+ opent op maandag 26 augustus haar deuren en is dan (tijdens schoolweken) op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 18.30 uur. Op studiedagen van school is de BSO+ de hele dag open voor opvang. Ouders halen kinderen zelf van de BSO+.

Wilt u uw kind aanmelden?

Neem dan contact op met Kibeo. Stuur een e-mail naar klantrelatie@kibeo.nl, bel 0113 – 76 02 50 of kijk op www.kibeo.nl.