Open dag bij IKC ‘t Kraaienest

Op dinsdag 19 maart houdt integraal kindcentrum (IKC) ’t Kraaienest in Piershil een open dag voor geïnteresseerden. Ouders die voor hun kind een gezellige en kleinschalige basisschool zoeken, zijn die dag van harte welkom. Tussen 09.00 uur en 14.00 uur kunnen zij vrijblijvend binnenlopen. De peuterspeelzaal, ook onderdeel van het IKC, is tot 12.30 uur geopend.

Tijdens de open dag kunnen de ouders kennismaken met het thematisch onderwijs van IKC ’t Kraaienest. “Wij bieden niet alleen de zaakvakken aan”, vertelt directeur Julia van Bellen. “In elk thema brengen we ook onderdelen van het taalonderwijs, burgerschap, digitale geletterdheid en creatieve vakken onder. Tijdens de open dag kunnen ouders het thema Middeleeuwen bekijken. De groepen 1 tot en met 4 werken aan het thema Ridders & Kastelen. De groepen 5 tot en met 8 werken aan het thema Middeleeuwen.”

Meer dan kennis opdoen
“Goed onderwijs bestaat bij ons uit drie onderdelen”, vervolgt Julia van Bellen. “Naast kennis opdoen vinden we het belangrijk dat kinderen leren omgaan met anderen en dat zij zichzelf als persoon ontwikkelen. Dit doen we op meerdere manieren. We hebben vakleerkrachten die cultuuronderwijs, muzieklessen en bewegingsonderwijs bieden. Daarnaast besteden we veel aandacht aan leesplezier en bewegend leren, we hebben een leerlingenraad, we geven ‘Voel-je-sterk’ trainingen en we werken met een speciale lesmethode voor sociaal-emotioneel leren.”

Integrale samenwerking
Als integraal kindcentrum (IKC) biedt ’t Kraaienest niet alleen basisonderwijs, maar ook een peuterspeelzaal. De samenwerking is integraal en dat is prettig voor de ouders en de kinderen. Julia van Bellen: “Alle kinderen van 2 tot 12 jaar worden bij ons gezien. Doordat we kleinschalig zijn, kent iedereen elkaar. Er is nauw contact tussen de peuterspeelzaal, de basisschool en de ouders. Bovendien sluiten onze peuterspeelzaal en basisschool zo veel mogelijk op elkaar aan. We werken met dezelfde thema’s en met hetzelfde leerlingvolgsysteem, we maken gebruik van elkaars expertise en onze vakdocent gym ziet alle peuters en basisschoolleerlingen. Dit alles draagt bij aan een soepele, vertrouwde overgang van peuterspeelzaal naar basisschool.”

Vrijblijvend binnenlopen en rondleidingen
Geïnteresseerden kunnen op dinsdag 19 maart tussen 09.00 en 14.00 uur vrijblijvend binnenlopen. Zij krijgen dan alle gelegenheid om kennis te maken met het team, vragen te stellen en natuurlijk om sfeer te proeven. Om 10.30 uur en om 12.30 uur verzorgen de leerlingen van de leerlingenraad een rondleiding. De leidsters van de peuterspeelzaal zijn tot 12.30 uur aanwezig. Iedereen is van harte welkom!