Gemeente ontwikkelt dienstverlening door

Gemeente Hoeksche Waard richt de dienstverlening voor inwoners en ondernemers in op een
manier die past bij nieuwe (digitale) ontwikkelingen en de ervaringen van de afgelopen jaren.
De organisatie digitaliseert steeds verder en meer inwoners en ondernemers maken veel vaker
gebruik van die nieuwe mogelijkheden en daardoor loopt het bezoek aan de servicepunten
terug. Vanaf 2 april brengt de gemeente het aantal servicepunten daarom terug tot twee: in
Oud-Beijerland en Maasdam. Hiermee ontstaat meer ruimte voor maatwerk, flexibiliteit en
persoonlijk contact waar dat nodig is.
Na de herindeling is gemeente Hoeksche Waard in 2019 gestart met 6 servicepunten, waarvan er nu
nog 5 open zijn. In de afgelopen 5 jaar is de dienstverlening steeds verder gedigitaliseerd. Veel zaken
waarvoor je eerst naar het gemeentehuis moest, zijn nu te vinden op de website. En dat worden er in
de komende tijd nog meer. Steeds meer inwoners en ondernemers maken gebruik van de
mogelijkheden die er via de website zijn en vragen producten en diensten digitaal aan. Bovendien is
het mogelijk aangevraagde documenten te laten bezorgen, dus ook daarvoor hoef je niet naar een
servicepunt. Wethouder Robin Heij: “De kwaliteit van onze digitale dienstverlening is iets waar we
trots op zijn. De meeste inwoners en ondernemers willen snel, makkelijk en veilig diensten en
producten vanuit huis of bedrijf aanvragen wanneer het hen uitkomt, in plaats van naar een
servicepunt te komen. Inwoners die niet mee kunnen of willen in deze digitalisering, kunnen hulp
krijgen bij het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheken. En als het echt nodig is, komen we
aan huis. Daarin leveren we maatwerk.”

Meer maatwerk en service  

Het verminderen van het aantal servicepunten maakt het mogelijk mensen en middelen anders in te
zetten. Daardoor is er meer maatwerk en flexibiliteit mogelijk. Zo kan de gemeente beter inspelen op
de wensen en behoeften van de verschillende doelgroepen. We maken bijvoorbeeld afspraken met de
twaalf verzorgingshuizen in de Hoeksche Waard om daar inwoners persoonlijk te helpen met hun
aanvragen. Ook is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk inwoners thuis te bezoeken en hen
daar te helpen met een aanvraag als er voor hen geen andere mogelijkheid is.  
Daarnaast breiden we de dienstverlening op de servicepunten in Maasdam en Oud-Beijerland uit. De
ervaring leert dat het merendeel van de bezoekers aan de servicepunten om de 5 of 10 jaar komt voor
reisdocumenten en rijbewijzen. In Oud-Beijerland, waar de meeste bezoekers komen en waar de
meeste ruimte is, komen speciale balies voor reisdocumenten tijdens de piekperiode.  Zo worden
meer bezoekers sneller geholpen in de periode dat dat gewenst is. Verder gebruiken we de
beschikbare capaciteit om de groei van het aantal inwoners, de toenemende complexiteit en de
toename van het aantal onderwerpen op te vangen.

De servicepunten worden steeds minder bezocht

In de afgelopen jaren is bijgehouden hoeveel bezoekers er waren in de servicepunten in de
verschillende dorpen. Daaruit blijkt dat er steeds minder gebruik van de servicepunten wordt
gemaakt; het bezoek aan de servicepunten is in de laatste jaren behoorlijk gedaald, in de laatste 5 jaar
met 27%. Dit ondanks een groei van het aantal inwoners met ruim 4%.
Het overgrote deel van de bezoekers aan een servicepunt (ruim 84%) gaat naar Maasdam (27%) of
Oud-Beijerland (57%). De servicepunten in Numansdorp, ’s-Gravendeel en Strijen trekken samen
slechts 16% van de inwoners aan. Door deze 3 servicepunten te sluiten, komen meer personeel en
middelen beschikbaar om flexibel in te zetten daar waar de behoefte het grootst is, meer maatwerk
dus. Met de servicepunten in de gemeentehuizen in Maasdam en Oud-Beijerland blijft er voor alle
inwoners een fysiek servicepunt op redelijke afstand beschikbaar. Beide servicepunten hebben ruime
openingstijden en zijn ook één avond in de week open.

Foto: Arno Hoogwerf