Kennisgeving over procedure kroonbenoemde burgemeester voor gemeente Hoeksche Waard

In de bijzondere raadsvergadering van dinsdagavond 4 juli deelde de voorzitter van en namens de vertrouwenscommissie Hoeksche Waard mede dat de zoektocht naar een kroonbenoemde burgemeester niet tot een resultaat had geleid. Ook gaf de voorzitter aan dat de vertrouwenscommissie de procedure na het zomerreces weer oppakt. Op maandag 25 september treedt de vertrouwenscommissie in overleg over het vervolg van de procedure met de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer J. Smit.

Op het moment dat er meer informatie is, zal de vertrouwenscommissie daar mededeling over doen aan de gemeenteraad en samenleving.