Hoeksche Waard moet plaatsing zonnepanelen veel makkelijker maken

Gemeente Hoeksche Waard moet het gemakkelijker maken om zonnepanelen ook
elders te plaatsen dan alleen op daken, zoals bijvoorbeeld op zijgevels.
De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders in een motie de
opdracht gegeven beleidsregels te formuleren die de mogelijkheden verruimen.
Indiener van de motie, PvdA-fractievoorzitter Mark de Koning: ,,Er is nu geen apart
afwegingskader op basis waarvan aanvragen kunnen worden beoordeeld. Het college
vond dan een beoordeling op brandveiligheid, veiligheid van de constructie en de
eisen van welstand voldoende was.’’
De Koning, wiens motie mede werd ingediend door de VVD, GroenLinks, D66 en de
ChristenUnie, pleit voor een beleid van ‘ja, mits’. ,,Elders zijn wel criteria
geformuleerd en het resultaat daarvan is dat er meer mogelijkheden zijn. Volgens ons
helpt dit bij het verduurzamen van woningen en gebouwen, een belangrijke
doelstelling van gemeente Hoeksche Waard.’’
Versnelling van de verduurzaming is een van de beoogde doelen van de indieners van
de motie, die met een ruime meerderheid werd aangenomen door de gemeenteraad.
De Koning: ,,Het is de bedoeling om initiatieven van bewoners te stimuleren met een
verruiming van de mogelijkheden. Onze indruk is dat het beleid dat tot dusver gold
mensen vooral ontmoedigt