Onderzoek over rust en activiteiten op zondag gestart

Op 1 juni valt bij 10.000 huishoudens in de Hoeksche Waard een brief van de gemeente op de mat. Wethouder Harry van Waveren vraagt daarin aan inwoners om mee te doen aan een groot online onderzoek naar rust en activiteiten op zondag. Iedereen van 16 jaar en ouder kan meedoen, óók de inwoners die geen brief hebben ontvangen. Op de website van de gemeente kunnen meningen en waarden over de zondag worden gedeeld die later worden meegenomen in een advies aan de gemeenteraad.

Wat kan wel en niet op zondag?

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen wat de voorkeuren van inwoners zijn over de invulling van de zondag. De gemeente heeft gekozen voor een aanpak waarin iedereen gehoord wordt: inwoners met een sterke mening of belang, maar ook inwoners met een minder uitgesproken standpunt over dit onderwerp. Van Waveren: “Als gemeente willen we voorkomen dat in de discussie de nadruk komt te liggen op de tegenstellingen. Er is juist zoveel wat ons als Hoeksche Waarders bindt. Daarom hebben we een onderzoeksbureau gevraagd om vooral naar de waarden en behoeften van inwoners te vragen.” Inwoners van de Hoeksche Waard kunnen via de website van de gemeente deelnemen aan het onderzoek. Deze online vragenlijst is op elke computer, tablet of smartphone met internetverbinding in te vullen. Inwoners die een brief hebben ontvangen worden verzocht gebruik te maken van de link en de code die in de brief staat. Via de gemeente is ook een papieren versie op te vragen als het niet mogelijk is om online deel te nemen.

Iedereen kan meedoen

De 10.000 huishoudens die de brief ontvangen, zijn via een steekproef gekozen. De adressen zijn verspreid over alle postcodegebieden in de Hoeksche Waard. Daarnaast is er een open versie van het onderzoek, die iedereen kan invullen. Dus ook inwoners die géén brief ontvangen kunnen meedoen. Deze aanpak helpt de onderzoekers om de resultaten goed te kunnen analyseren. Wethouder Van Waveren: “Elke mening, ieder waardeoordeel doet ertoe. Deelnemers kunnen kiezen of ze de uitgebreide of korte versie van de vragenlijst in willen vullen. Zo willen we de drempel zo laag mogelijk maken om mee te doen.” Een communicatiecampagne met de titel `Geef de zondag een moment…´ gaat donderdag 1 juni van start via (online) advertenties, posters en buitenreclame. De gemeente hoopt dat ook jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 29 jaar massaal hun mening geven over activiteiten en rust op zondag.

Advies van het inwonersforum

Een belangrijke rol is weggelegd voor het inwonersforum. Deze adviesgroep bestaat uit 20 inwoners uit verschillende woonplaatsen en leeftijdsgroepen. Zij bespreken de resultaten van het onderzoek en werken aan een advies voor de gemeenteraad. De gemeenteraad buigt zich aan het einde van het jaar over rust en activiteiten op zondag. Naast het inwonersforum is ook een klankbordgroep actief. Deze bestaat onder meer uit ondernemers en kerkelijke genootschappen. Zij kijken kritisch mee naar het proces en de vragen die in de raadpleging worden gesteld. Ook denken ze mee over het bereiken van een divers publiek en het komen tot eerlijke inzendingen en betrouwbare resultaten. Meer informatie over het onderzoek is terug te lezen op de website van de gemeente.

De link om deel te nemen is: https://gemeentehw.nl/doemee

Foto: Sophia van der Kaaden