Boetevrij lenen voor de jeugd per 1 juni

Kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar krijgen vanaf 1 juni 2023 geen
boete meer als zij hun boeken of andere materialen te laat terugbrengen bij Bibliotheek Hoeksche
Waard. Door deze aanpassing wil de Bibliotheek nóg toegankelijker zijn voor de jeugdige
doelgroep voor wie lezen en bezig zijn met taal juist zo belangrijk is.
Steeds meer bibliotheken in Nederland rekenen geen boetes meer voor de jeugd. Dit maakt het
laagdrempeliger om lid te zijn en naar de bieb te komen. Marieke Montenarie, directeurbestuurder bij Bibliotheek Hoeksche Waard, is blij dat haar bibliotheek deze stap zet. “De missie
van de Bibliotheek Hoeksche Waard is iedereen telt en doet mee. Daar spelen we op in door het
invoeren van boetevrij lenen. We willen kinderen en jongeren die al lang niet naar de bibliotheek
zijn gekomen – omdat ze bang zijn voor boetes bij te laat inleveren – stimuleren weer terug te
komen naar de Bibliotheek. Boetes zijn alleen bedoeld om te voorkomen dat wij boeken niet
terugkrijgen, het moet natuurlijk geen afschrikkende werking hebben om lid te zijn van de
Bibliotheek. Door het aanpassen van het jeugdabonnement halen we deze drempel helemaal
weg.”

Lenen blijft lenen

Dit betekent ook dat bestaande boetes worden kwijtgescholden. Kinderen en jeugdleden zien dus
vanaf 1 juni het boetegeld uit hun account verdwijnen. Geleende boeken moeten natuurlijk wel
worden teruggebracht binnen de uitleentermijn. Voor de meeste boeken is die termijn drie weken.
Marieke: “Wanneer boeken te laat worden teruggebracht krijgt de lener eerst een aantal
inleverattenties. Pas als een boek na meerdere herinneringen echt niet wordt ingeleverd, worden
vervangingskosten in rekening gebracht. Zo voorkomen we dat boeken helemaal niet meer
worden teruggebracht of gaan rondzwerven.”

Geen verhoging abonnementstarieven

Dit roept de vraag op waar de kosten voor de afgeschafte boetegelden worden gecompenseerd.
Gaan de abonnementstarieven dan omhoog? “Nee, dat is niet het geval”, zegt Marieke. “Het
boetegeld wordt binnen de Bibliotheek niet gezien als extra inkomstenbron. Het is alleen een
middel om te voorkomen dat boeken niet op tijd of helemaal niet meer worden teruggebracht.”
Het schrappen van het boetegeld is alleen van toepassing bij het basis jeugdabonnement. Ook
met het plusabonnement betaal je geen boetegeld, maar dat was altijd al zo. Marieke: “De
Bibliotheek wordt hiermee nóg toegankelijke voor jeugdleden. Deze zomer hopen we dan ook
flink meer kinderen en jongeren in de Bibliotheek te mogen verwelkomen.”