64 nieuwe appartementen in Oud-Beijerland

Op donderdag 8 juni tekenden wethouder Robin Heij en de bestuurders Nick Nieuwenhuizen en Tomas van den Berg van Nieuw & Berg Haven VOF de anterieure overeenkomst voor het nieuwbouwproject ´Twelve´, aan de Langeweg 12 in Oud-Beijerland. De ontwikkelaarscombinatie, bestaande uit De Langen & van den Berg Vastgoed B.V. en Nieuw Vastgoed II B.V. gaat 64 appartementen bouwen.

Betaalbaar en aangenaam wonen

Het project bestaat uit een gevarieerd woonprogramma, met 30% woningen in het betaalbare segment, 50% in het middensegment en 20% in het dure segment. Wethouder Robin Heij: “Het nieuwbouwproject Twelve zorgt voor een uitbreiding van het aantal beschikbare koopwoningen en een groot deel daarvan valt in het betaalbare segment. Het is een mooi project, waarbij een goede balans is gevonden tussen betaalbaar en aangenaam wonen. De toekomstbestendige, duurzame woningen komen op een mooie groene locatie, waar voldoende voorzieningen in de buurt zijn.”

Duurzame nieuwbouw

Het project biedt straks een ruime keuze aan koopappartementen in verschillende groottes, indeling, ligging en prijsklassen. Alle appartementen zijn gasloos, levensloopbestendig en hebben een eigen parkeerplaats.

Tomas van den Berg: “In ons streven naar kwaliteit en duurzaamheid zijn we trots op het feit dat we woningen hebben ontwikkeld die niet alleen aan de huidige behoeften voldoen, maar ook klaar zijn voor de toekomst. We presenteren gasloze en Bijna Energie Neutrale woningen in een groene en parkachtige omgeving. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat deze woningen levensloopbestendig zijn, waardoor bewoners kunnen genieten van comfort en veiligheid in alle levensfasen.”

Informatiebijeenkomst Twelve

Op donderdag 25 mei organiseerde Nieuw & Berg haven VOF een informatieavond, in samenwerking met gemeente Hoeksche Waard. Tijdens deze avond bekeken de aanwezigen de beelden van het plan en ontvingen ze meer informatie over het project. Er was een grote opkomst en omwonenden en geïnteresseerden reageerden positief op het plan. Veel mensen hebben al aangegeven geïnteresseerd te zijn in een van de koopappartementen in het nieuwbouwproject. Er was vooral belangstelling voor het betaalbare en middensegment appartement. Maar ook de duurdere, met name de penthouse appartementen, trokken belangstelling.

Project Twelve als pilot voor Woonbalans

Dit nieuwbouwproject is een pilot voor de Woonbalans. Dit is een nieuw instrument van gemeente Hoeksche Waard om het tempo van woningbouw te verhogen met behoud van kwaliteit. De Woonbalans maakt het beoordelen van een woningbouwplan makkelijker. Tegelijkertijd kan de partij die de woningen wil bouwen eerder inspelen op de wensen die de gemeente heeft voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard. En deze partij kan zo ook bekijken hoe de eigen aanvullende wensen een plek kunnen krijgen en mee kunnen wegen in het plan. Door deze manier van werken kan er uiteindelijk sneller gebouwd worden om de vraag naar woningen eerder in te vullen. Kijk voor meer informatie over de Woonbalans op de pagina Woonbalans.

Planning

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage met ingang van 8 juni tot en met 19 juli 2023 en is te bekijken op de website Officiële bekendmakingen. Naar verwachting wordt in het laatste kwartaal van 2023 gestart met de verkoop. De bouwperiode loopt van ongeveer 2024 tot 2025.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen van het project, kijk dan op de website Twelve Oud-Beijerland en op de pagina Langeweg 12.

Foto: Casper Streefkerk